Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PROHLÍDKA ENGELOVY PODOLSKÉ VODÁRNY vč. TERASY ! - JEN PRO ČLENY KLUBU  
 

 PODOLSKÁ VODÁRNA    17.2.2016

Další skvělá vycházka ! Samotná úchvatná stavba + výhledy z terasy na Prahu se jen tak nezažijí z směru od Podolí !

Prohlídka úžasné obrovské, krásné, zdobné, technicky zajímavé, historicky i architektonicky cenné stavby, památkově chráněné. Ne náhodou si tento monumentální komplex cizinci zaměňují s parlamentem apod.! My navštívíme i terasy s výhledem, kam není běžné se dostat ! Vemte si foťáky. Budovy jsou vystavěny v novoklasicistním stylu, uprostřed jsou doplněny 45 m vysokou vodárenskou věží. Průčelí budovy zdobí tesané pískovcové sochy, ty představují alegorie pro řeku Vltavu a její významné přítoky (Vydra - J.Fojtík, Otava -- J.Novák, Blanice a Malše - Z.Vodička, Berounka - J.Fojtík, Vltava - J.Novák, Sázava - Z.Vodička, Blanice a Želivka - J.Fojtík, Lužnice - Z.Vodička, Nežárka - Z.Vodička). Historie vzniku této vodárny úzce souvisí s prudkým rozvojem hlavního města a jeho průmyslu zejména v 2.pol. stol., kdy bylo v Praze zřízeno mnoho nových vodárenských zařízení. 1888 probíhala rekonstrukce pražských vodáren a tím zrušení veřejných městských kašen. 1908 došlo k výstavbě nového pražského vodovodu. Podolská vodárna vznikla v 2.pol. 20.let 20.stol. dle projektu A.Engela. Kromě základní budovy určené pro filtraci vltavské vody, byl nově vystavěn i zvláštní jímací objekt, nacházející se na Veslařském ostrově. Součástí celého technologického celku byla také budova strojovny s čerpadly, administrativní budova určená pro zaměstnance a vlastní objekt filtrační stanice. Na tehdejší dobu se jednalo o velmi mohutnou stavbu velkého rozsahu i objemu. V nynějším pražském vodovodním a vodárenském systému Podolská vodárna slouží jakožto záložní vodní zdroj a pomocná úpravna vody. ZDARMA - jen 20,- dárek pro průvodkyni.   PRAGOS KLUB

 • 10
   
   

 • 20
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 120
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   

 • 160
   
   

 • 170
   
   

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 220
   
   

 • 230
   
   

 • 240
   
   

 • 250
   
   

 • 260
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 300
   
   

 • 310
   
   

 • 320
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 350
   
   

 • 360
   
   

 • 370
   
   

 • 380
   
   

 • 390
   
   

 • 400
   
   

 • 410
   
   

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   

 • 500
   
   

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 530
   
   

 • 540
   
   

 • 550
   
   

 • 560
   
   

 • 570
   
   

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   

 • 610
   
   

 • 620
   
   

 • 630
   
   

 • 640
   
   

 • 650
   
   

 • 660
   
   

 • 670
   
   

 • 680
   
   

 • 690
   
   

 • 700
   
   

 • 710
   
   

 • 720
   
   

 • 730
   
   

 • 740
   
   

 • 750
   
   

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   

 • 820
   
   

 • 830
   
   

 • 840
   
   

 • 850
   
   

 • 860
   
   

 • 870
   
   

 • 880
   
   

 • 890
   
   

 • 900
   
   

 • 910
   
   

 • 920
   
   

 • 930
   
   

 • 940
   
   

 • 950
   
   

 • 960
   
   

 • 970
   
   

 • 980
   
   

 • 990
   
   

 • 1000
   
   

 • 1010
   
   

 • 1020
   
   

 • 1030
   
   

 • 1040
   
   

 • 1050
   
   

 • 1060
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297