Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

DÍLO F.M.KAŇKY NA LEVÉM BŘEHU VLTAVY  
 

 DÍLO F.M.KAŇKY NA LEVÉM BŘEHU VLTAVY  4.9.2016  
Akce ve spolupráci PRAGOS KLUB + KOTĚROVO CENTRUM ARCHITEKTURY + FOIBOS BOOKS + Ing.Stěnička 
Jedná se o úvodní vycházku k 250 výroční slavného spolutvůrce českého baroka F.M.Kaňky. Ačkoli na levém břehu Vltavy není mnoho přímých děl tohoto architekta, tak se zaměříme na stavby a stavitele, pro které Kaňka pracoval a u nichž doporučil umístit plastiky slavných barokních současníků jako Lichtenstein, Michna z Vacínova, Valdštejna a dalších Naše trasa povede k jejich palácům a vyvrcholí na Hradčanech u Černínského paláce jehož "modernizaci" provedl pro manžele Markétu z Valdštejna a Černína z Chudenic v letech 1717-23. Dnes je to ovšem ministerstvo zahraničních věcí !   PRAGOS KLUB + KOTĚROVO CENTRUM ARCHITEKTURY + FOIBOS BOOKS + Ing.Stěnička

 • 20
   
   

 • 25
   
   

 • 30
   
   

 • 40
   
   

 • 50
   
   

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297