Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

PASÁŽE MALÉ STRANY od středověku po dobu J.Nerudy - Předchůdce pražských pasáží  
 

 PASÁŽE MALÉ STRANY OD STŘEDOVĚKU PO DOBU F.NERUDY - předchůdce pražských pasáží     1.12.2015
Neustále narůstající potřeba zvýšení obchodní kapacity při tzv. Královské cestě si vynutila vybudovat, či otevřít řadu průchodů do vedlejších paralelních ulic i na Malé Straně. Začneme v Mostecké ulici Saským a Biskupským dvorem, pokračujeme do meziválečné Pekárny a bývalého nádvoří jediného kina na Malé Straně v bruselském slohu /nyni MC Donald/, na Malostranském náměstí se zaměříme na Kaiserštejnský palác, Malostranskou radnici a pokračujeme třemi středověkými dvorky mezi Malostranským náměstím a Tržištěm. Potom se zaměříme na intelektuální hudební průchody a nádvoří HAMU v znovuzrozeném Lichtenštejsnkém paláci.Stoupáme Nerudovou ulicí, kde se seznámíme s Kajetánským průchodem do Snemovní ulice oproti Baráčníckému průchodu s galeriemi západo i východoevropského výtvarného umění. Projdeme do Vlašské ulice, kde se zaměříme na několik průchodů do meziulice Boleslavovy, kde domy byly nedávno proměněny na hotelovou kapacitu, včetně různých fitness center. Speciální pozornost budeme věnovat Vlašskému areálu v ulicích Šporkově a na Jánském vršku. Nezapomene se podívat, kde žil a do smrti tvořil Cyril Bouda. Poslední průchody budou patřit strmému vrchu radničních schodů, abychom celou vycházku zakončili v nádvoří, kde žil Jan Nepomucký a dnes jsou dnes dvě hospůdky a Kalouskova galerie.
PRAGOS KLUB + ing.STĚNIČKA

 • 1
   
   
   
  MAPA VYCHÁZKY

 • 10
   
   
   
  Začínáme u metra Malostranská

 • 20
   
   
   
  KLÁRŮV ÚSTAV
  Pokračovatelkou je Střední škola Aloyse Klara v Praze 4-Krči, jediná střední škola pro zrakově handicapovanou mládež v ČR

 • 21
   
   
   
  KLÁRŮV ÚSTAV
  stará pohlednice

 • 30
   
   
   
  LETENSKÁ - universita

 • 40
   
   
   
  LETENSKÁ - universita
  Místnosti pro kočáry

 • 50
   
   
   
  LETENSKÁ - universita
  Krásné výzdoby

 • 60
   
   
   
  LETENSKÁ - universita.
  Průchod do Vojanových sadů

 • 80
   
   
   
  LETENSKÁ - universita.
  Krásné výzdoby

 • 90
   
   
   
  LETENSKÁ - hotel Palace

 • 100
   
   
   
  LETENSKÁ - ministerstvo financí

 • 110
   
   
   
  LETENSKÁ - hotel u sv.Tomáše

 • 120
   
   
   
  ===>

 • 130
   
   
   
  JOSEFSKÁ - kostel sv.Josefa

 • 140
   
   
   
  MOSTECKÁ

 • 150
   
   

 • 160
   
   
   
  Další průchody

 • 170
   
   
   
  ===>

 • 180
   
   
   
  Kouzelné....

 • 190
   
   
   
  Další průchody

 • 200
   
   
   
  Tolik úžasných zákoutí

 • 210
   
   
   
  MALTÉZSKÉ NÁM.

 • 220
   
   

 • 230
   
   
   
  TRŽIŠTĚ - HOTEL ARIA
  Dům z 1.republiky. Těch jsme i v této starobylé oblasti Malá Strana několik viděli a i tento uvnitř magický navštívili a prohlédli.

 • 232
   
   
   
  ===>TRŽIŠTĚ - HOTEL ARIA

 • 240
   
   
   
  ===> TRŽIŠTĚ - HOTEL ARIA

 • 250
   
   
   
  ===> TRŽIŠTĚ - HOTEL ARIA
  Klubáci

 • 260
   
   
   
  ===> TRŽIŠTĚ - HOTEL ARIA

 • 270
   
   
   
  Pasáž HAMU
  AMU = DAMU + FAMU + HAMU

 • 272
   
   
   
  HAMU dvůr

 • 280
   
   
   
  PŘED HAMU - 27 hlavic na památku 27 popravených českých pánů v českém stavovském povstání proti Habsburkům

 • 290
   
   
   
  Další dvůr HAMU

 • 300
   
   
   
  NERUDOVA

 • 310
   
   
   
  Rarita - ozdobný praktický držál obou čísel domu z funcionalismu 1. republiky. Bylo dříve Muzeum K.Gotta.

 • 320
   
   
   
  Průchod do ul.Tržiště

 • 330
   
   
   
  ===>

 • 340
   
   

 • 350
   
   
   
  VLAŠSKÁ - dům původní zbořen a postaven nový - nejdokonalejší splynutí funkcionalismu + historické zástavby. Renesanční malované stropy byly ze staré stavby přeneseny do nové na schodiště viditelné z ulice

 • 360
   
   
   
  VLAŠSKÁ Italský kult.institut

 • 370
   
   
   
  VLAŠSKÁ kostel s.Karla Boromejského. Konečná autobusů

 • 380
   
   
   
  Pohled na českou Eiffelovku

 • 390
   
   
   
  Krásné večerní výhledy do nejkrásnějšího města světa

 • 400
   
   
   
  ŠPORKOVA

 • 410
   
   
   
  ŠPORKOVA - dostali jsme se i do krsáného živého vnitrobloku

 • 420
   
   
   
  Pak jsme pokračovali dále zpět přes Nerudovku až na Hrad ! CELKOVĚ TO BYLA DALŠÍ VYDAŘENÁ ÚŽASNÁ VYCHÁZKA !!!

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297