Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

DVORKY OKOLO NEJSTARŠÍCH FUNKCIONAL. GARÁŽÍ  
 

 DVORKY OKOLO NEJSTARŠÍCH FUNKCIONALISTICKÝCH GARÁŽÍ  13.7.2016 
Projdeme oblast s dvorky - začneme dvorkem bývalé i současné pekárny ve Vyšehradské 31, pokračujeme domem, kde bydlela B.Němcová, navštívíme dnes hojně zmiňovaný v mediích kvůli bourání vnitroblok mezi Trojickou a Vyšehradskou ulicí s kostelem Nejsvětější trojice a bývalým veřejným domem. Kostel je různě přistavovaný a i tady zasáhl Karel IV. Má zahrádku a ta bývala hřbitovem, vedle kostela je brána s vrátnicí, která vede do dalšího unikátu 6.p. parkovacího domu - moderních garáží, později tech.zázemí taxislužby. klášterní, projdeme klášterní dnes školní zahradou Emauzského kláštera, prohlédneme i dvorky v ul. Pod Slovany a školní dvorky bývalého chudobince - dnes ZŠ a Gymnázium Botičská. Po vycházce bude občerstvení v salonku Restaurace U třech bojovníků. PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

 • 30
   
   

 • 45
   
   
  CELNICE

 • 50
   
   
   
  První navštívený dvorek

 • 60
   
   

 • 70
   
   

 • 80
   
   

 • 90
   
   

 • 100
   
   

 • 110
   
   

 • 130
   
   

 • 140
   
   

 • 150
   
   
  Kostel Nejsvětější Trojice a za ním vejdeme do garáží

 • 160
   
   
  Vcházíme do prvorepublikových garáží, které dříve využívala taxislužba.

 • 170
   
   
  Tyto funkcionalistické garáže jsou díkybohu stále v majetku nás všech, tedy patří městu Praha.

 • 180
   
   

 • 190
   
   

 • 195
   
   
  Funkcionalistickými garážemi nás zasvěceně provedl pracovník budovy.

 • 200
   
   

 • 210
   
   

 • 215
   
   
  Všude originál dobové vybavení

 • 216
   
   

 • 220
   
   
  Všude jsou patrné stopy starých časů........

 • 230
   
   

 • 239
   
   
  Na garážích vstupujeme až na střechu

 • 240
   
   
  Otevírá se nám pohled na budovu s věžičkou, která bývala nevěstincem + vlevo pod ní dvorek = vše zmiňované nedávno v televizi jakožto ohrožené zbouráním italským majitelem....

 • 246
   
   

 • 247
   
   

 • 248
   
   

 • 250
   
   

 • 270
   
   

 • 280
   
   

 • 330
   
   

 • 340
   
   

 • 390
   
   
  Vycházíme z garáží hned vedle do kostela Nejsvětější Trojice - původně gotický, později barokně přestavěný s věží z 1782.

 • 410
   
   
  A do dalších dvorků v okolí

 • 420
   
   

 • 430
   
   

 • 440
   
   

 • 450
   
   

 • 460
   
   
  Procházíme skrytá zákoutí a dvorečky s malebnými pavlačovými domy, které jako by nás přenesly do jiných, klidnějších časů dob minulých.

 • 470
   
   

 • 480
   
   

 • 490
   
   
  Vstoupíme a projdeme celý komplex škol a hřišť UK - Přírodov.fakulta + Gymnasium

 • 500
   
   

 • 510
   
   

 • 520
   
   

 • 530
   
   

 • 540
   
   

 • 550
   
   

 • 560
   
   

 • 570
   
   

 • 580
   
   

 • 590
   
   

 • 600
   
   

 • 610
   
   

 • 620
   
   

 • 630
   
   

 • 631
   
   

 • 632
   
   

 • 640
   
   

 • 650
   
   

 • 660
   
   

 • 670
   
   

 • 680
   
   

 • 690
   
   

 • 700
   
   

 • 710
   
   

 • 720
   
   

 • 730
   
   

 • 740
   
   

 • 750
   
   

 • 760
   
   

 • 770
   
   

 • 780
   
   

 • 790
   
   

 • 800
   
   

 • 810
   
   

 • 820
   
   
  Z tohoto dvorku jsme vešli do domu vchodem vpravo a mohli si tak prohlédnout jeho interier. Ve dvoře byla i kavárna, spoustu lidí by ani nenapadlo ji zde hledat.

 • 830
   
   

 • 840
   
   
  Pohled z domu byl skutečně netradiční :-) a stál za to.

 • 850
   
   

 • 860
   
   
  Následovala prohlídka kostela Nejsvětější Trojice.

 • 865
   
   

 • 870
   
   

 • 880
   
   

 • 890
   
   
  Náš schopný průvodce nám zprostředkoval setkání s milou dámou, dlouholetou členkou farnosti, která nejen že nám zajímavě vyprávěla o historii farnosti kostela, ale provedla nás celou budovou, včetně zákristie.

 • 900
   
   

 • 910
   
   

 • 920
   
   

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297