Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

ŽITNÁ ULICE S NÁVŠTĚVOU OBJEKTŮ  
 

 ŽITNÁ ULICE S NÁVŠTĚVOU OBJEKTŮ   10.1.2017   Vstup Stavovské divadlo
Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme v ní řadu objektů ! 

Začneme na Karlově náměstí, na začátku Žitné ulice navštívíme tyto domy :
• Dům bankéže Nováka, dnes Atelier OMICRON K, kde za K se skrývá vzdálený příbuzný Masaryka, dnes jeden z nejslavnějších českých architektů současnosti Kotík. Dostaneme se až do atelieru v podkroví
• Rašínův dům - geniální ministr financí 1.republiky, zabit před svým domem na chodníku anrchistou ruského původu.
• Bývalý palác YWCA, dnes ředitelství finančních úřadů 
• Dům, ve kterém zemřel A.Dvořák a narodil se sochař Josef Mařatka.
• Na rohu Štěpánské navšívíme rohový dům s prodejnou obuvi, od slavného prvorepublikového puristy Víta Obrtela. Zde se narodíl Fr.Ženíšek, malíř generace Nár.divadla a autor první opony před vyhořením. Strop v ND je stále jeho originální dílo.
• Na dalším rohu  Štěpánské a ulice V tůních je nejlepší foniatrická poliklinika ČR, naproti postmoderního Hotelu Archibald.
• V dalším domě napravo si připomeneme nejstarší filiálku IBM v Evropě, tehdy zaměřenou na kancelářské stroje, dnes významná CK Planet Tour.
• Vstoupíme do rozsáhlého areálu nejstarší budovy českého Sokola, navštívíme historické sály z doby Fügnera a Tyrše, budeme sledovat nástavbu po 2.sv. válce s vyhlídkou na Prahu a vyjdeme historickým vchodem do ulice Sokolská.
• Začátek ulice Anglické obejdeme ulicí Mikovcovou, kde žil a tvořil ve vlastním neorenesančním paláci čp.5 Bohuslav Schnirch - autor sochy krále Jiřího v Poděbradech a dalších sousoší od ND po Pražská jatka v Holešovicích.
• Palác Pexider s Modrou pasáží - začali jsme v Ateliéru OMICRON K arch.Kotíka a končíme nyní zde u jeho 1.díla po sametové revoluci. Je to významné avantgardní dílo harmonického stylu. Jméno Pexidr je jmého slavného drogisty, majitela drogerie na stejném místě.
• Závěr bude ve věhlasné kavárně Demínka. 50,-  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 511
   
   
   
  Sraz před Novoměstskou radnicí na Karlově nám.

 • 521
   
   

 • 531
   
   

 • 540
   
   

 • 541
   
   

 • 551
   
   

 • 561
   
   

 • 571
   
   

 • 581
   
   

 • 601
   
   

 • 611
   
   
   
  Romatický funkcionalismus

 • 620
   
   
   
  Bydliště A.DVOŘÁK

  http://www.antonin-dvorak.cz/zitna

 • 621
   
   
   
  Bydliště HRDINŮ =
  ALOIS Rašín ministr 1.republiky. zde byl na něj atentát, který nepřežil
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn

  A
  syn LADISLAV RAŠÍN vedoucí odboje odtud gestapem odvezen a zemřel !
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Ra%C5%A1%C3%ADn

 • 631
   
   

 • 632
   
   


 • 651
   
   

 • 661
   
   

 • 671
   
   

 • 681
   
   

 • 691
   
   

 • 701
   
   

 • 711
   
   

 • 721
   
   

 • 731
   
   

 • 741
   
   

 • 751
   
   
   
  Nejstarší dům ulice r.1342

 • 761
   
   

 • 762
   
   

 • 771
   
   

 • 780
   
   
   
  Pamětní deska studentů J.Opletala a dalších hrdinů

 • 790
   
   
   
  Vstupujeme do zahrad :
  ZŠ sv.Štěpána, Foniatrické kliniky, Rotundy sv.Longina,....

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_Longina

 • 791
   
   

 • 793
   
   
   
  Prostě úžasná Praha - ocitli jsme se v úplně jiném světě přitom kousek od Václaváku :-)

 • 801
   
   

 • 811
   
   

 • 821
   
   

 • 831
   
   
   
  SOKOL
  jeho nejstarší budova
  SOKOL PRAŽSKÝ =
  1861, po pádu Bachova absolutismu, kdy pro celé území habsburské monarchie byla vydána tzv. Únorová ústava, došlo k rozmachu polit. a společ.života. Ústava umožnila občanům sdružování do nejrůznějších uměleckých, divadelních, okrašlovacích a tělovýchovných spolků. Jedním z nich byl i Sokol. Na jeho zrodu se byla skupina cvičenců pražské Schmiedovy tělocvičny v čele s Miroslavem Tyršem, Jindřichem Fügnerem a bratry Emanuelem a Juliem Grégrovými. Ti také připravili první stanovy tehdy zvané Tělocvičné jednoty pražské. 1862 byla svolána 1.Valná hromada a zvolen 1.starostou Jindřich Fügner, náměstkem (později náčelníkem) Miroslav Tyrš. Krátce poté název doplněn a změněn na Tělocvičnou jednotu pražskou Sokol.
  1862 vytvořeno dalších 7 sokolských jednot v českých zemích, další přibývaly v následujících letech. K Sokolu po založení našli cestu i nejvýznamnější čeští umělci, a významně přispěli k jeho obohacení a popularizaci. Jedním z prvních byl Josef Mánes, vytvořil návrh sokolského kroje a poté navrhl a nakreslil sokolský prapor, k jehož „zasvěcení“ došlo 1862. Byl darem společnosti českých žen, tzv. matkou praporu byla spisovatelka Karolina Světlá.
  1863 byla postavena podle projektu Ignáce Vojtěcha Ullmanna sokolovna na uvolněném pozemku po bourání novoměstských hradeb, který z vlastních prostředků zakoupil Jindřich Fügner. Cvičení v ní bylo zahájeno.
  1869 při Sokole Pražském ustaven Těloc.spolek paní a dívek pražských, jehož 1.předsedkyní byla spisovatelka Žofie Podlipská, ve výboru byla též manželka starosty Kateřina Fügnerová. 1.cvičitelkou byla Klementina Hanušová.
  1871 vyšlo 1.číslo Sokola „časopisu zájmům tělocvičným věnovaného“. Úvodem je stať Tyrše Náš úkol, směr a cíl. Tyrš se dále věnoval metodice cvičení, vytvořil celou tělocvič.soustavu a české tělocvičné názvosloví. Sokol byl po dlouhá léta nejmohutnější českou sportovní organizací nejen v českých zemích a na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho činnost na našem území byla přerušena v obou světových válkách.
  Zač.50 let v bývalém Československu byl zrušen. V sídle Sokola Pražského 40 let sídlila tělovýchovná jednota AZKG, později TJ Praga.
  Po 1989 činnost Sokola obnovena. Budova postupně upravována a přistavována. K původnímu objektu s tělocvičnou pojmenovanou po J. Fügnerovi byla 1912 přistavena nová budova s tělocvičnou pojmenovanou po M. Tyršovi, v roce 1937 byla v Žitné ulici přistavena obytná budova. K dalším přístavbám došlo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Celá budova byla rekonstruována v roce 2006, průběžně dochází k úpravám ve prospěch širšího využití, vždy však s ohledem na památkovou ochranu její historické čísti. Dnes Sokol Pražský působí v historických místech zrodu Sokola a navazuje na jeho nejlepší tradice

 • 851
   
   
   
  Sokol = tradiční místo hodnot a hrdinství. Úžasné, že dodnes aktivní organizace, přežila socialismu i polistopadový rozklad. Člověk v Sokole překvapivě procítí skvělé mezigenerační sdílení při různých aktivitách. Prostě zachování normálních životů ! Ne tu vytřeštěnost, kterou naštěstí již všude celá Praha opouští a zklidňujeme se

 • 861
   
   

 • 871
   
   

 • 880
   
   
   
  Provedla nás místní milá paní, která vůbec nevypadala na svůj úžasný věk !

 • 881
   
   

 • 891
   
   

 • 901
   
   

 • 911
   
   

 • 921
   
   

 • 931
   
   

 • 941
   
   

 • 951
   
   

 • 961
   
   
   
  pohledy do dvora

 • 971
   
   


 • 991
   
   

 • 1011
   
   

 • 1029
   
   
   
  A nakonec jsem zasedli v historické restauraci U pravdů

 • 1030
   
   

 • 1031
   
   

 • 1061
   
   

 • 1100
   
   
   
  DO ANGLICKÉ JSME JIŽ NEŠLI, ZDRŽELI JSME SE PŘIJEMNĚ V SOKOLE. V anglické jsme měli vidět díla sochaře Schnircha, pro zajímavost jsem našel fota jeho 2 prací :
  pomník krále Jiřího v Poděbradech
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Schnirch

 • 1101
   
   
   
  Pro zajímavost :
  Sochy od Schnircha :
  Pražská městská pojišťovna na Starom.nám. :
    vpravo HASIČ
    vlevo   VOLÁNÍ NA POPLACH

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297