Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

HISTORIE PRAŽSKÝCH ULIC - Kozácká, Donská, Krymská.  
 

  HISTORIE PRAŽSKÝCH ULIC - Kozácká, Donská, Krymská.   09.12.2014   
Zast.tram."J.Masaryka" - Francouzská 34

NOVÝ CYKLUS = procházka ulicí s návštěvou objektů. Proměny, historie, architektura, souvislosti, život. Vycházíme tak vstříc čím dál většímu zájmu nejen o poznání významných budov, ale také celých oblastí, jejich historicko společenských proměn a procítění genia loci.
DNES navštívíme v ul. Donské interiéry postmoderního domu od arch.Šourka, původně kino dnes rockový KONCERTNÍ SÁL s aktuální výstavou, v Krymské vstoupíme do interiéru HOTELU s kavárnou ve stylu počátku 20.stol., přejdeme do KAVÁRNY V LESE, kde POSEDÍME a popovídáme si o plánované stavbě PALÁCE Rusko-Moskva (projekt arch.Masák) a SHLÉDNEME FOTOVÝSTAVU J.Čejky na téma Cesta domů.

PRAGOS KLUB + ing.Stěnička

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297