Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

VE SMEČKÁCH ULICE s návštěvou objektů  
 

 VE SMEČKÁCH ULICE s návštěvou objektů   29.11.2016  
Opět projdeme, poznáme a procítíme jednu ulici s návštevou a prohlídkou objektů - ULICE VE SMEČKÁCH je významná z doby Karla IV., kde se soustřeďovali obchodníci s divokou zvěřinou, dnes ulice z části s kulturní činností a z části ulice prostituce. Např. Karolina Světlá zde žila se svým mužem Petrem Mužákem v domě U města Paříže. Nikola Tesla žil 1880-1881 v domě čp.603. Na domě je pamětní deska.  Hospoda U Kocanů byla v čp. 605 od 1890 (předtím pod jiným názvem). O ní  se zmiňuje Jaroslav Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka ikdyž není jisté, zda nepsal o stejnojmenné hospodě v Nuslích. Ženský klub český sídlil ve své budově v č. 26. Klub se staral o kulturní a politickou angažovanost a rovnoprávnost žen. Sloužil zároveň jako ubytovna pro ženy, místo, kde se ženy mohly svobodně vyjadřovat a komentovat společenské dění. Mezi zakladatele patřila Fr.Plamínková, jednou z členek klubu byla i Milada Horáková. Divadlo Semafor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zahájilo v suterénním sále dřívějšího Ženského klubu českého svou činnost (1959 Člověk z půdy). Činoherní klub zahájil svou činnost v sále dříve užívaném Semaforem 1965 inscenací Piknik Ladislav Smočka v autorově režii. Divadelní scéna pod stejným názvem zde působí dodnes.  PRAGOS + Ing.Stěnička 

NAVŠTÍVENÉ OBJEKTY :
PALÁC FENIX od J.Gočára a M.Spielmanna  http://www.palacfenix.cz/historie-budovy/
                                                                                        http://www.palacfenix.cz/soucasnost/

                                                                                      
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_F%C3%A9nix
DIVADLO STUDIO DVA  http://www.studiodva.cz/o-divadle/o-divadle-o-nas/
HOTEL FENIX dříve gener.ředitelství PZ Artie http://kk-hotel-fenix.prague-hotels.org/cs/#photo

ČINOHERNÍ KLUB dříve ŽENSKÝ DOMOV od manželů Petříkových http://www.cinoherniklub.cz/index.php/divadlo 
                                                                                                                                     
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169912707-pribehy-domu/208562269000009-zensky-dum-ve-smeckach/ 
ROSENBERGOVA ŠTĚPÁNSKÁ PASÁŽ 
DVORKY
zejména zaniklé pasáže z 1.republiky, dnes elitní Nemocnice a obchodní a kulturní zastoupení Rakouska   

HISTORIE :
Prvně se objevuje název "Smekhacz" v 1399. Je chápán jako jméno Smekáč, Smekáčova, což vzniklo zkomolením "smek hacě" (svékl kalhoty). Později vznikají vazby Na Smečkách, Ve Smečkách. Název je někdy též zdůvodňován smečkami toulavých psů. Vytváří spojení mezi Žitnou ulicí a Václavským náměstím, do něhož vstupuje tak, aby plynule mohla navázat na Opletalovu. V polovině 19.stol. je užíváno názvu Zahradní nebo Zahradnická, protože se dlouho v těchto místech udržely zahrady. Ještě Jaroslav Schaller (1738-1809), profesor piaristické školy v Panské ulici a autor spisu Beschreibung der Hauptstadt Prag (Popis hlavního města Prahy) uvádí na konci 18.stol. jenom na Novém Městě 376 zahrad. 1869 vrátily úřady ulici původní nejstarší pojmenování Ve Smečkách. Obdobný název Na Smečkách se objevuje ještě jižně odtud 1645 v souvislosti se zahradou Jana Kirchmayera u Svinské brány, tedy někde ve východní části Ječné ulice. V ulici Ve Smečkách bydlela spisovatelka Karolina Světlá se svým mužem profesorem Petrem Mužákem.

 


 • 6
   
   
   
  ULICE VE SMEČKÁCH
  1842 - DNES

 • 7
   
   
   
  ULICE VE SMEČKÁCH
  1938 - DNES

 • 8
   
   
   
  ULICE VE SMEČKÁCH
  1842 - 1938 - DNES

 • 110
   
   

 • 120
   
   
   
  PASÁŽE Paláce Fénix - zde začínáme

 • 140
   
   

 • 150
   
   
   
  Mozaika ze skla, navrhoval slavný R.Kremlička, realizovala továrna na tapiserie v Jindřichově Hradci

 • 160
   
   
   
  Pasáž ve tvaru T s původními kavárenskými terasami v 1.p.

 • 169
   
   

 • 170
   
   
   
  VCHOD DO STROJEXPORTU
  kdysi PZO = Podnik Zahraničního Obchodu

 • 180
   
   
   
  Pracovník DIVADLA STUDIO DVA se nás ujímá a odvede zde v pasáži do divadla.
  http://www.studiodva.cz/o-divadle/o-divadle-o-nas/
  Nad vchodem do divadla (dříve kino Blaník) jsou hodiny orig. navržené Gočárem o průměru 3m, stále fungují

 • 185
   
   
   
  Vstupujeme do divadla

 • 190
   
   

 • 200
   
   

 • 210
   
   
   
  Původní artdeco bar

 • 220
   
   
   
  Německé nápisy z doby okupace !
  RAUCHEN VERBOTEN.....

 • 230
   
   

 • 232
   
   

 • 233
   
   

 • 234
   
   

 • 239
   
   

 • 240
   
   

 • 242
   
   
   
  HOSPODA U KOCANŮ
  byla v čp. 605 od 1890 (předtím pod jiným názvem). O hospodě U Kocanů se zmiňuje Jaroslav Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka ikdyž není jisté, zda nepsal o stejnojmenné hospodě v Nuslích.

 • ŽENSKÝ KLUB ČESKÝ sídlil ve své budově v č.26. Klub se staral o kulturní a politickou angažovanost a rovnoprávnost žen. Sloužil zároveň jako ubytovna pro ženy, místo, kde se ženy mohly svobodně vyjadřovat a komentovat společenské dění. Mezi zakladatele patřila Fr.Plamínková, jednou z členek byla i Milada Horáková. DIVADLO SEMAFOR Suchého a Šlitra zahájilo v suterénním sále dřívějšího Ženského klubu českého svou činnost 1959 Člověkem z půdy. ČINOHERNÍ KLUB zahájil 1965 svou činnost v sále dříve užívaném Semaforem inscenací Piknik Ladislav Smočka. Divadelní scéna pod stejným názvem zde působí dodnes

 • 244
   
   
   
  NIKOLA TESLA žil 1880-1881 v domě čp.603. Na domě je pamětní deska


 • 246
   
   
   
  Dříve generální ředitelství PZO Artia, dlouho zde řediteloval Novotný syn prezidenta. A před válkou to byl hotel Clarion

 • 247
   
   

 • 248
   
   

 • 249
   
   

 • 249
   
   

 • 249
   
   

 • 270
   
   
   
  vždy magické pohledy do vnitrobloků, zde z hotelu

 • 280
   
   

 • 290
   
   

 • 291
   
   

 • 300
   
   
   
  ROSENBERGOVA ŠTĚPÁNSKÁ PASÁŽ
  Poprvé v historii Prahy v ortodoxním funkcionalismu umístil architekt E.Rosenberg 1930 renesanční portál ze 16.stol.s orig.dveřmi !

 • 310
   
   
   
  CENTRUM, TISKÁRNA, NAHRÁVACÍ STUDIO nevidomých
  . Postaven 1935 v orig.pozdním funkcionalismu

 • 315
   
   
   
  Místní zvukař vyprávěl nám o výrobě zvukových knih pro nevidomé - vyrábí se zde akustické knihy

 • 316
   
   
   
  Náhravací studio - dodnes vše zde funguje a vyrábí !

 • 320
   
   
   
  Úplně jiný svět u Václavského náměstí - klid, pohoda, milé bytové prostředí

 • 500
   
   
   
  KAVÁRNA A STŘEDISKO PRO MAMINKY S DĚTMI "Bílá vrána".
  Stavěl 1930 karlínský arch.Miloš Vaněček

 • 501
   
   
   
  i zde další nečekaný víceméně skrytý živý prostor - bazén apod. vybavení i pro děti

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297