Domů
 

ARCHIV AKCÍ - nové shora

KORUNNÍ ULICE - PROCHÁZKA KLUBU  
 

  KORUNNÍ ULICE - PROCHÁZKA KLUBU   18.05.2017   
Nám.Míru – před kostelem u poesiomatu-trubka v zemi k poslechu poezie
NOVÉ KLUBOVÉ POJETÍ = projdeme se společně jakožto přátelé a kamarádi bez průvodce a každý něco zajímavého řekne či ukáže - ideální si připravit předem info, či vzít knihu, staré foto apod. Opět provedeme i porovnání histor.foto s dneškem. Uvítáme zajištění vstupů do interiérů, např. naše členka nás vezme do komplexu novostaveb Korunní dvůr. Od Náměstí Míru projdeme celou ulici až k bývalé tramvajové a poté trolejbusové vozovně a zde k pomníku trolejbusové dopravy v Praze. Nakonec přejdeme na Náměstí Jiřího z Poděbrad, kde projdeme trhem a zasedneme na něco dobrého a popovídáme. ZDARMA
 
NÁZEV ULICE : KORUNNÍ                  dnes-1990 
                           WILHELMA PIECKA 1990-1956  prezident NDR
                           KORUNNÍ                  1956-1889
 
 

PRAGOS KLUB samostatně

 • 1
   
   
   
  VINOHRADY
  1842

  oblast mimo Prahu :-)

 • 2
   
   
   
  KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
  1900 cca

 • 30
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU dnes-1948
  VINOHRADSKÉ    1948-45
  ŘÍŠSKÉ               1945-40
  VINOHRADSKÉ    1940-33
  MÍROVÉ              1933-26
  PURKYŇOVO        1926-1879

  https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_M%C3%ADru_(Praha)

 • 35
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1897-1926
  tehdy PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY
  NÁRODNÍ DŮM
  EL.DRÁHA od 1897

 • 36
   
   
   
  NÁMĚSTÍ MÍRU 1939
  tehdy VINOHRADSKÉ NÁMĚSTÍ

  KOSTEL SVATÉ LUDMILY
  DIVADLO NA VINOHRADECH
  tehdy MĚSTSKÉ DIVADLO

 • 37
   
   
   
  ZAČÍNÁME

 • 38
   
   

 • 39
   
   
   
  VLEVO půjdeme do "KŘESŤANSKÝ DOMOV MLÁDEŽE u sv. Ludmily"
  Průběžně porovnáváme vývoj oblasti

 • 40
   
   
   
  KŘESŤANSKÝ DOMOV MLÁDEŽE
  vnitroblok

 • 41
   
   
   
  Jdeme až na střechu, s krásnými výhledy !!!

 • 42
   
   

 • 43
   
   
   
  zážitek !

 • 44
   
   

 • 45
   
   

 • 46
   
   

 • 50
   
   
   
  KORUNNÍ             dnes-1990
  WILHELMA PIECKA 1990-1956
  KORUNNÍ              1956-1889

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunn%C3%AD_(Praha)

 • 108
   
   
   
  ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
  Úspěšně studenti v soutěžích apod. a studijní výsledky. Dbá také na duchovní rozvoj svých studentů. K tomuto účelu slouží školní kaple a příležitostně nedaleký kostel sv. Ludmily. Na vrcholu budovy je hvězdářská kopule vybavená dalekohledem.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium_v_Praze

  1904 Založení dívčí školy kongregací školských sester řádu sv. Františka
  1937 Přestavba budovy
  1938 Stavba dokončena, vysvěcena kardinálem Kašparem, dostává jméno Dívčí Reálné Gymnázium na Král.Vinohradech Školských sester sv.Františka.
  1950 zestátněno, výuka zúžena na matematiku a fyziku, odstraněn dalekohled a astronom.vybavení
  1992 Znovuobnovení Církevního gymnázia. 8-leté, všeobecné zaměření

 • 110
   
   
   
  Aula

 • 119
   
   
   
  Kaple

 • 120
   
   
   
  Dalekohled na střeše

 • 125
   
   
   
  DVORKY po cestě

 • 126
   
   

 • 130
   
   
   
  KORUNNÍ u NÁM.MÍRU
  porovnání - téměř zde stejné

 • 132
   
   
   
  ARÉNA KRAVÍN
  divadlo zde stávalo, poté se přesunulo k Vodárenské věži (Pištěkovo divadlo)

 • 135
   
   
   
  DIVADLO V KORUNNÍ

 • Sborový dům Českobratrské církve evangelické vystavěn v novogotickém stylu 1904-7 dle návrhu arch.Turka. V zástavbě domů a je typický členitou fasádou s arkýři, sochou a reliéfy. Na fasádě reliéfy významných představitelů husitského odboje - Žižky, Želivského a Jeronýma Pražského. Dům s věží tyčící se nad úroveň okolních domů, a dodává tak domu podobu kostela. Vchod ozdobný portál s lomeným obloukem zakončen kamenným kalichem s Biblí. Ústředním bodem fasády socha Husa s nápisem „po stu letech Bohu a mně odpovídati budete“. U vchodu pověšeny mramorové desky s textem čtyř artikul pražských psaných švabachem = jedná se o husitský politický a věroučný program 1420. Za vstupem chodba s Šalamounovým sloupovím, dále prostorná modlitebna s patrovým ochozem dle arch.Bareše. 1963 postaveny nové varhany, 1966 obnovena věž, 2000 instalovány obrazy malíře M.Rady. Sbor žije bohatým církevním životem. Pravidelná shromáždění se konají každou neděli v 9.30 hod. V současné době je také kostel místem pořádání pravidelných synodů – vrcholného orgánu českobratské církve evangelické. Již 100 let sbor sídlí v krásné a důstojné budově. V 1.p. byt faráře, kancelář, pracovna faráře, sborové místnosti a kuchyňka. V dalších patrech byty a nebytové prostory. V přízemí nebytové prostory užívány jako prodejny či kanceláře a je zde také zřízeno mateřské centrum s bohatým programem pro maminky s dětmi. V suterénu místnosti pro potřeby skautského oddílu

 • 141
   
   

 • 142
   
   

 • 143
   
   
   
  krásné

 • 144
   
   

 • 145
   
   
   
  a vzadu dvorek

 • 146
   
   

 • 146
   
   

 • Postavena 1882 novorenesanční sloh dle arch.Turka. Byla součástí systému zásobování vodou města Král.Vinohrady, který sestával z vodárny v Podolí + podzem.vodojemů + čerpací stanice + věž.vodojemu. Podzemní vodojem dobudován 1891. 1962 vyřazena z provozu čerpací stanice a věžový vodojem, kam se čerpala voda z podzemních vodojemů + věž přestavěna na byty. 1991 prohlášeno kult.památkou. 1993 rekonstrukce a restaurována sochařská výzdoba na věži vodárenské budovy. 1995 budova předána majiteli = Praze. 7-podlažní hranolová věž vodárenské budovy s novorenesanční fasádou v posledním patře zdobena sochami troubících andělů na nárožních pylonech. Na atice hodiny a znaky Král.Vinohrad. V nejvyšším patře 40m vyhlídková terasa. Z terasy je vidět až do Krkonoš

 • 162
   
   
   
  VODÁRENSKÁ VĚŽ

 • 163
   
   

 • 164
   
   

 • 165
   
   
   
  KORUNNÍ z VODÁRENSKÉ VĚŽE
  Král.Vinohrady před zástavbou. Snímek z vyhlídkové terasy v nejvyš.patře Vin.vodárenské věže (postavena 1882 v novorenes.slohu,arch.A.Turek).
  Vzadu dřevěná Pištěkova aréna, postavená 1893 jako letní divadlo (popis na fotu je asi chybný).
  Vpředu usedlost Kanálka, jíž vybudoval hrabě J.E.Canal de Malabaila. Zahrada dokončena 1791, veřejnosti zpřístupněna 1800, rozparcelována po 1895. Na její ploše vznikla zástavba činž.domů, nám.Jiřího z Poděbrad, zbytky se staly součástí Riegrových sadů

 • 166
   
   
   
  <=== stejný pohled 2010

 • 170
   
   
   
  MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 • 171
   
   
   
  na terase si dáte kávu a čtete !

 • 172
   
   

 • 173
   
   

 • 174
   
   

 • 176
   
   
   
  Barikády 1945

 • 177
   
   
   
  MĚSTSKÁ POLICIE

 • 182
   
   
   
  MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
  1893-1943

  dnes NOVOSTAVBA KORUNNÍ DVŮR
  1893 založila malá skupina podnikavých občanů MĚŠŤ.PIVOVAR NA KRÁL.VINOHRADECH. Skládal se ze 3 objektů: sladovna + varna s kotelnou,strojovnou + chladírna se spilkami a sklepy. Stál tehdy ještě daleko od Prahy. Býval chloubou Vinohrad. Když se Král.Vinohrady staly součástí Velké Prahy, přejmenován na AKCIOVÝ PIVOVAR A SLADOVNU Praha XII. Ohromoval svojí rozlohou, do sladovny se vešlo přes 600 vagónů sladu. Ten se vyvážel i do ostatních pivovarů v republice. Pivo zde bylo dle histor.pramenů znamenité. Zvláště pak černý ležák, dříve zvaný "královské pivo", který byl doporučován i lékaři. V areálu byla veliká restaurační zahrada. V pivovarské zahradě kolem 1906 provozoval Dismas Šlambor, známý spíše pod jménem Viktor Ponrepo svůj kinematograf. 1921-33 zde měla společnost AB Barrandov dřevěné filmové ateliéry. 1946 pivovar znárodněn, stal se SLADOVNOU PIVOVARU STAROPRAMEN. 1998 ho koupila firma PRAHA-SEN. 2000 budova zcela vyhořela. Vznikl zde rezidenční a administrativní komplex, který aspoň zvenčí zachoval historický ráz

 • 184
   
   
   
  po r.2000 vyhořel a stržen. 2004 započata výstavba obytného souboru, který do sebe pojal i část zbylé budovy pivovaru. Zůstalo v podstatě jen několik fasád a 2 mohutné kominy

 • 186
   
   

 • 188
   
   

 • 190
   
   
   
  zahrada pivovaru

  v ní 1906 provozoval Dismas Šlambor, známý pod jménem Viktor Ponrepo svůj kinematograf. 1921-33 zde měla společnost AB Barrandov dřevěné filmové ateliéry

 • 193
   
   
   
  zahrada pivovaru


 • 195
   
   
   
  novostavba KORUNNÍ DVŮR

 • 197
   
   

 • 197
   
   
   
  novostavba KORUNNÍ DVŮR

 • 197
   
   

 • 198
   
   
   
  novostavba KORUNNÍ DVŮR

  Z Vinohradského pivovaru zůstalo v podstatě jen několik fasád a 2 mohutné kominy

 • 240
   
   
   
  NOVOSTAVBA KORUNNÍ DVŮR
  DNES

  novostavba KORUNNÍ DVŮR

  https://www.svoboda-williams.com/pronajem/bytove-domy/detail/22106-korunni

 • 241
   
   
   
  provedla nás zde obyvatelka, členka klubu

 • 242
   
   

 • 243
   
   

 • 250
   
   
   
  novostavba KORUNNÍ DVŮR

 • 300
   
   
   
  ORION ČOKOLÁDOVNA 1923
  admin.budova + sklad

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Orion_(%C4%8Dokol%C3%A1dovna)

 • 302
   
   
   
  ČOKOLÁDOVNA ORION

 • 304
   
   
   
  PIVOVAR + ČOKOLÁDOVNA ORION

 • 308
   
   
   
  zde před totuo další novostavbou byla ORION

 • 309
   
   
   
  Památeční socha ORIONKY

 • 310
   
   
   
  NÁMĚSTÍ U ORIONKY
  Nově vzniklý prostor na Vinohradech před bytovou novostavbou mezi Korunní a Benešovskou. Orionka je zvykové pojmenování tohoto místa, které se odvíjí od názvu cukrářské firmy, která zde měla od 1897 svou továrnu.
  Postupně zde vznikla kancelářská budova od stavitele Karla Horáka a tovární objekt – oba v pseudorenesančním slohu. 1901 se podnik stal akciovou společností, která se zaměřila na výrobu čokoládových tabulek. Obaly zboží navrhoval známý grafik Josef Wenig. 1913 stavitel Josef Domek realizoval směrem do Korunní ulice objekt v duchu moderny, který se 1925 adaptoval dle plánů Otakara Novotného. Slovní ochranná známka Orion byla zaregistrována 1914.

 • 320
   
   
   
  VOZOVNA U ORIONKY
  Vozovna Královské Vinohrady zahájila pravidelný tramvajový provoz 1897, kdy se předala do užívání vinohradská el.pouliční dráha. Tato vozovna, přezdívaná pracovníky DP Orionka, byla postavena v ve dvou etapách - 1897 postavena severní hala, patrová obytná a administrativní budova s dílnou v přízemí. 1898 další objekty vozovny. Do 1933 vozovna TRAMVAJÍ. 1935-72 dočasná vozovna TROLEJBUSŮ

 • 321
   
   

 • 322
   
   

 • 330
   
   
   
  V severní hale je vidět dochovaná původní střešní konstrukce podepřená sloupy, osvětlení a kolej z 1897! Tu tvořily unikátní kolejnice malého profilu přišroubované k železné traverze položené na zděných pilířcích. Před vozovnou je vidět i bývalá točna z které vyjela poslední trolejbusová linka v Praze 1972.

 • 701
   
   
   
  AREÁL DÍLEN Divadla na Vinohradech

  http://thalia-prague.cz/thalia/cs/o-nas.html

 • 710
   
   
   
  RESTAURACE VINOHRADKÝ PIVOVAR

 • 720
   
   

 • 780
   
   
   
  POSEZENÍ KLUBÁKŮ POTÉ
  v pivovaru

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297