Domů
 

PŘED-ARCHIV

VYCHÁZKA = Architektura Všehrdovy ulice na Malé Straně  
 

  VYCHÁZKA = Architektura Všehrdovy ulice na Malé Straně   24.10.2019   
SRAZ schody roh Vítězná-Újezd
Na začátku si objasníme složité urbanistické proměny v okolí křižovatky na Újezdě: Křížovnická versus Štefánkova. Újezdská brána goticko - barokně - neogotická zmizela již 1862. Okolo trojice stávajících fragmentů - Hladová zeď, Újezdské kasárny a Dům s bytem Joachima Barranda, projdeme do Říční ulice, abychom v interiéru hypermoderního hotelu Roma, shlédli velikost spolkové budovy Umělecké besedy. Dále pak okolo 2-generačního  bydliště rodiny Čapků vstoupíme do nejstarší "předlokační" hlavní cesty mezi Menším městem Pražským na jih, přes Smíchov až na Zbraslav. Cestou si povíme o různých stavbách minulosti. Po návštěvě zbrojnice ústřední budovy Sokola zakončíme vycházku v Mlejnici na Kampě. Tento den je ještě 2.vycházka 14:45 Holešovice. Lze jít klidně na obě :-)   50,- 

PRAGOS + ing.Stěnička

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297