Domů
 

PŘED-ARCHIV

VYCHÁZKA - OPATOVICE, P1  
 

  VYCHÁZKA - OPATOVICE, P1   26.10.2020   
SRAZ Spálená – zast.tram před Quadrio
Dnes již pouze jméno ulice Opatovické, ležící na Novém Městě pražském, připomíná existenci středověké vsi, známé ve 14. století jako Opatovice. Tento název sice pochází až ze 14. stol., ale počátky středověkého osídlení lze klást podle písemných pramenů do 12.stol. Zaniklá ves se rozkládala mezi kostelem sv. Michala a kostelem sv. Petra na Zderaze a při založení Nového Města Karlem IV. se Opatovice staly jeho součástí a tato čtvrť byla osídlena řemeslníky, a to zejména koželuhy, kteří se zde a v přilehlé Vojtěšské osadě vyskytovali již od 13.stol. Procházkou kolem kostela sv. Michala si tuto prastarou osadu připomeneme. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,-  PRAGOS + J.Jandová

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297