Domů
 

PŘED-ARCHIV

VYCHÁZKA = EMAUZSKÝ KLÁŠTER vč. STŘECHY !  
 

  VYCHÁZKA = EMAUZSKÝ KLÁŠTER vč. STŘECHY !   06.05.2023   
SRAZ pokladna Kláštera (od Vyšehradské 49)
Navštívíme výjimečně i nepřístupnou střechu ! Prohlédneme si také prostory středověkého kláštera v Emauzích – křížovou chodbu, císařskou kapli, barokní refektář,  kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. 
Karel IV. založil klášter benediktinů slovanské liturgie, odtud název „Na Slovanech“, z úcty ke svým přemyslovským předkům.  Přikládal mu mimořádný význam v rámci celé Svaté říše římské a na jeho výzdobě si nechal obzvlášť záležet. O tom dodnes svědčí nástěnné malby, které přežily útrapy staletí a dokonce i výbuch spojenecké bomby na konci 2. světové války. 100,- + vstupné 60/40,-
PRAGOS + Lenka Kliková 

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297