Domů
 

PŘED-ARCHIV

VYCHÁZKA = PEČKŮV PALÁC „PAMÁTNÍK PEČKÁRNA“  
 

  VYCHÁZKA = PEČKŮV PALÁC „PAMÁTNÍK PEČKÁRNA“   14.10.2023   
SRAZ Politických vězňů 20, P1
Prohlédneme si výstavu v historické budově Památník Pečkárna v ulici Politických vězňů. Byla postavena 1923 - 1925 pro bankéře finančníka dr. Julia Petschka. Od 5-1939 do 5-1945 sloužila jako sídlo řídící úřadovny gestapa (nacistická „tajná státní policie“) pro oblast Čech, která současně plnila funkci služebny gestapa pro oblast Praha. V suterénu budovy, v prostorách tzv. „domácího vězení“, kde vězni čekali na výslechy, byl krátce po válce zřízen památník. Současná expozice „Památníku Pečkárna“ byla vybudována 1990 tehdejšími členy Českého svazu protifašistických bojovníků (dnes Českého svazu bojovníků za svobodu). 100,-  
PRAGOS + místní člen 

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297