Domů

 ÚVOD + PROGRAM    Vítáme vás zde, milovníky kultury, vycházek, přednášek, výstav apod. ! 

KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS - otevřeme jaro 2018 u M-Budějovická 

Zdravíme Vás, naše nové KC otevřeme na jaře 2018 u Metra Budějovická - ul. Jihlavská. Myšlenka vznikla již před pár lety s cílem vytvořit v Praze příjemné místo pro milovníky kultury, přednášek, koncertíků, divadélka, minikina, výstav, výtvarných dílen, sdílení, společná posezení v kavárně a restauraci s prostorem také pro děti. Těšíme se i na vzájemná setkávání s osobnostmi kultury, které se již na otevření těší a vítáme další nabídky přednášejících, herců, hudebníků, zpěváků, výtvarníků, lektorů všech oborů pro dospělé i dětí,...  Děkujeme a těšíme se ! 

              Více info sekce vlevo.  
                   
Těšíme se na otevření a společné prožitky zde  
   Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297      

   
KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS :

Od r. 2013 konáme klubové komentované vycházky po Praze, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeřePoznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. Také konáme milé úspěšné zahraniční zájezdy s profi průvodci.  Samozřejmě domovem Klubu se stane brzo otevřené KULTURNÍ CENTRUM, kde budou pravidelné cestovatelské, historické, architektonické přednášky apod.  

  Těšíme se na společné akce, zdraví zakladatel  Václav Vaněček

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • tvoří níže program akcí pražských vč. klubových + facebook
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • vaše tipy akcí přijímá
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
PŘIHLÁŠENÍ do KLUBU     515 členů
 

 


 PROGRAM : všech institucí, klubové jsou fialové 
- přidávejte sami zajímavé akce - již to lze
- posílejte tipy na nové instituce - ať je náš přehled akcí stále bohatší, již nyní je v rámci Prahy vyjímečný
- Uvítáme i akce vedené členy či přáteli klubu - nabídněte se


ZOBRAZ AKCE PROBĚHLÉ klubové : 2013-2017
všechny : 2013    2014    2015    2016    2017

AKCE PRAGOS

 • 20.10. pá - NA POŘÍČÍ ULICE - 17:00 Na Poříčí pod Magistrálou – Restaurace Mc.Donalds
  V našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme řadu objektů ! V místě srazu si objasníme vývoj tohoto prostoru v místě zbořené Poříčské brány (Muzeum, Spořitelna, Denisovo nádraží, atd.). Projdeme nejnovější hotelovou pasáží k multifunkčnímu Hotelu AXA, kde přes sklo si prohlédneme nejstarší hotelový bazén v Praze, na protější straně si připomeneme tragédii pádu Hotelu Centrum (původně od Oldřicha Tyla, kterého to stálo život), prohlédneme si všechny tři Labutě : Červená v recepci, Černá na vyhlídkové terase a Bílá v ředitelském kancelářském patře. Naproti projdeme pasáží Florentinum a přilehlými dvory projdeme až do zahrady Desfourského paláce. V několika minutách na paralelní ulici Na Florenci si objasníme blízkou budoucnost podle návrhu multifunkční budovy od íránské architekty Zahid. Pasáží Legiobanky se vrátíme Na Poříčí, kde projdeme vestibulem Gočárovy vlajkové lodi rondokubismu a naproti přízemím art decového Hotelu Imperiál s největším keramickým obkladem interiéru kavárny v Evropě. Nejreprezentativnější část na ulici Na Poříčí bude na závěr: nejstarší hotel v Praze Atlantic, spolková budova YMCA, pasáž ČSA a obchodní komplex Palladium. Závěr bude patřit proměnám Náměstí republiky, původně Josefského: stará a nová celnice, Obecní dům, Obchodní komora, dnes Hotel Kingscourt a kdysi největší obchodní dům ve vých. Evropě - Kotva.  50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 21.10. so - OČISTA NÁHROBKŮ + OBĚD - 10:30 Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Opět naše další brigáda – očista náhrobků - oficiální ve spolupráci SPRÁVY PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ.
  Zkušení ví, jak je úžasné a užitečné odkrýt neopečovávaný zarostlý náhrobek (nejčastěji břečťanem) a s ním často i umělecké dílo, nápisy - to vše k úctě i radostnému pohledu všech. Nůžky, rukavice jsou připraveny. SPH před nedávnem rozjela velkou akci – likvidaci břečťanu, který nepřiměřeně vše zarostl a navíc hubí i stromy apod. Vzhledem k obrovskému rozsahu prací je stále co očišťovat a pomáhat i brigádami !  Máme dohodnuto místo další očisty - resp. celé odkrytí zarostlé zdi, náhrobků, soch atd. - budeme úspěšně odkrývat další část „naší“ zdi s náhrobky, tentokrát je to již i se sochami apod. Celá zeď vyjde jistě na několik dalších brigád a potom to bude docela proměna celé oblasti ! Zeď je dělící u pěkného parčíku. Vše zachycujeme na fotografiích. SPH připravuje nově naše brigády také brzo prezentovat pro celou pražskou veřejnost ! Brigády budeme konat trvale. VYFOTÍME STAV PŘED A POTÉ ! Foto i minulých brigád nyní posílám SPH pro archivaci. Těšíme se, ideálně kdo jde napište SMS „OLŠANY“ na 736489297.  Díky  Vašek Vaněček
  SRAZ   :  10:30 vchod hřbitova z Vinohradské. Ve stejný čas začíná zde i pravidelná koment.prohlídka s Drahomírou Březinovou skvělou odbornicí na funerální architekturu, materiály, osobnosti, historii = vyjdeme společně s vycházkou a poté se oddělíme nebo i společně zapracujeme.
  PRÁCE :   jednotlivé náhrobky vybrané po cestě s průvodkyní
  KONEC :  12:30
  POTÉ    :  13:00 společný oběd v okolí - PLATÍ KLUB

  PRAGOS + SPH

 • 24.10. út - BYT FOGLARA + OKOLÍ + OBJEKT (PALÁC LUXEMBURK NEBO TEL.ÚSTŘEDNA NEBO RADNICE) - 16:30 Kaple sv.Rocha - Olšanské nám.
  1/ Navštívíme na Žižkově nyní nově po 18 letech veřejnosti otevřený byt Jaroslava Foglara v původním provedení, vybavení a atmosféře této skautské osobnosti zvané Jestřáb.  Skautská nadace v něm od září vede komentované prohlídky. 2-pokojový podkrovní byt. Nasajeme genius loci místa, v němž žil Jaroslav Foglar. Když totiž spisovatel 1999 zemřel, úředníci jeho byt kvůli právním nejasnostem zapečetili. Bezmála šestnáct let do něj nikdo nevstoupil. Podařilo se to až novému vlastníkovi, kterým se stala Skautská nadace J.Foglara. Poté, co bytem prošli členové foglarova oddílu Dvojka a následně i členové sdružení Přátel J.Foglara, se nadace rozhodla otevřít ho i ostatním fanouškům. Účastníci spatří třeba spisovatelovu knihovnu a další osobní věci.  www 
  2/  Projdeme okolí vč.návštěvy zajímavé školy SUPŠ vedle.  
  3/  Navštívíme objekt (palác Luxemburk nebo Tel.ústředna nebo Radnice)    50,- 
  3/
  Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-podzim-se-na-zizkove-otevre-leta-zapeceteny-byt-jaroslava-fog-20170825.html

  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 28.10. so - ARCH. ALOIS DRYÁK - VYCHÁZKA - 15:30 Václavské nám.25, hotel Evropa
  Půjdeme po dílech arch. Aloise Dryáka. Z Václavského nám. od hotelu Evropa (dříve Šroubek) k soše sv.Václava, dále do ulice Slezské, Jana Masaryka a zakončíme v Dykově ulici. Alois DRYÁK (1872 - 1932)  relativně málo známý secesní žák Fridricha Ohmanna. Na počátku tvořil se svými spolužáky. Začal ještě s Ohmannem 1901 hotel Central v Hybernské ul. a již samostatně navrhl 1905 hotel Garni dnes Merian vedle hotelu Evropa na Václavském nám. S přáteli sochaři vysoutěžil řadu hrobů, kašen a velkých pomníků v centru Prahy, z nichž nejslavnější jsou sv.Václav (s Myslbekem) a Fr.Palacký (s Suchardou) oba z 1912. Zvláštní byly realizace sokolských sletišť (Letná a Strahov). Prošel prvorepublikovým obdobím rondokubismu (Radiopalác) a rychle přešel ke klasické Kotěrovské moderně (tabáková režie, U dvou koulí dnes krajský soud ve Slezké ul., nakl.Orbis vedle)  Samostatnou kapitolou byly vilové domy od historismu v Dykově ul. až po vlastní bezozdobný styl na Hanspaulce, vč. zákl. školy a na Ořechovce, kde spoluvytvářel urbanismus a postavil si vlastní dům s ateliérem. 1932 na Olymp.hrách v Los Angeles obdržel olympijskou medajli za největší stadion na světě na Strahově. Dnes je nejvíce uznáván postmodernisty, nikdy neuvěřil plochým střechám, ačkoliv na jeho poslední stavbě zrealizoval funkcionalisticky rovnou střechu vršovické sokolovny jeho dávný spolužák B.Hybšman. Dnes již nikdo nevzpomene, že byl jako vítěz druhých cen spolutvořitelem Obecního domu a Veletržního paláce. Ani jeho mimopražské realizace (Šumperk, Mor.Třebová, Brno a dokonce Užhorod) nejsou obecně známy.   50,- 
  PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 31.10. út - RYBNÁ ULICE - 17:00 Prašná brána
  V našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme řadu objektů ! Začneme dvěmi interiéry : Hotel Barcelló (původně Templáři) oproti art decovému Grand hotelu Bohemia s neslavnou érou stranického hotelu a podzemního nočního podniku Boccacio. Za všechny dvorky v ulici navštívíme číslo Rybná 3 s podzemím i nadzemím. Porovnáme dva další noční podniky: Buddha bar, dříve Sex pavilon, oproti striptýzovému baru Cascade, dále pak porovnáme burzovní palác od architekta J. Kotíka z raných 90.let s obchodním domem KOTVA a Vejrichův neorenesanční palác s výmalbou od Mikoláše Alše. Při ústí ulice Mastné se pokusíme proniknout do hotelu Josef od Evy Jiřičné. Za Dlouhou ulicí vystoupáme do 1.p. Kavárny ROXY, kde z oken galerie současného umění pohlédneme do oken Rybné 26, kde dlouhá léta žil a zemřel malíř Kamil Lhoták. Dále projdeme nejdelším lokálem ve Střední Evrope skrz 3 domy v Rybné až na závěrečné Haštalské náměstí s kostelem, dvěmi farami, s dvěmi secesními hotely, kde si vybereme jednu z mnoha hospůdek, nejlépe v pařížském stylu Chez Marcelle.  50,-  
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 6.11. po - PŘEDNÁŠKA - PETROHRAD 100 LET PO REVOLUCI - 16:30 Restaurace U vodárny - roh Korunní,Nitranská
  Přednáška s projekcí J.Stěnička. Od Rasputina k Putinovi.  50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 10.11. pá - NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH + OKOLÍ - 16:30 Nám.Míru 9
  Návštěva a prohlídka Národního domu + poté procházka po okolí.  50,-  
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 17.11. pá - DŮM V KISNĚ V PERLOVÉ UL.+ OKOLÍ - 16:30 Perlova 3
  Návštěva a prohlídka památk.chráněného zajímavého domu.Vznikl 1931 spojením dvou vývojově rozdílných objektů - historizujícího domu z 1874 a funkcionalistické novostavby. Autorem této koncepce je Fr. Havlena. A poté se projdeme po okolí. Navíc v blízkosti oslav dnešního výročí 17.listopadu.   50,-  
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 18.11. so - ARCH. KAREL FILSAK - VYCHÁZKA - 14:00 Právnická fakulta, nám.Curieových 7
  Půjdeme po dílech arch.Karla FILSAKA staršího (1917-2000), jenž začal u J.Gočára, absolvoval ČVUT a jeho cesta vedla od "sorely" viz Hotel Jalta k brutální moderně k hotelu Continental 1971. Většinu života tvořil ve Vojenském projekt.ústavu a jeho největší přínos pro českou architekturu byla neorenesance brutálního betonu, který jeho prostřednictvím dorazil v 70.letech zpožděně z USA k nám. Naše cesta povede po krátké prohlídce hotelu Evropa (kdysi Šroubek) na Václavském nám., dále tramvají 3 dojedeme k jeho největší realizaci Barrandovskému mostu. Od tohoto kontroverzního veledíla vyzdobeného přítelem sochařem J.Klimešem pojedeme komentovanou trasu tram.17 k největší stavbě komunistické éry generálnímu ředitelství Vodních staveb v Holešovicích jehož je autorem, kde vycházku zakončíme. Individuálně bychom mohli ještě dojít k jeho rodinnému renesančnímu domku na Úvoze (jediný vlevo pod Strahovem), kde domovní znamení od J.Klimeše připomíná, že zde bydlel pražský kat, dnes zde žije syn architekta Filsaka stejného jména, autor hotelu Budovatel (dnes President) na nábřeží, kde jsme začínali.   50,-
  PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 24.11. pá - KRAKOVSKÁ + MEZIBRANSKÁ ULICE - 16:30 Václavské nám. - socha sv.Václava
  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme dané ulice a navštívíme v nich řadu objektů !   
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 25.11. so - ARCH. JOSEF SCHULC - VYCHÁZKA - 14:00 Národní divadlo - vnitroblok piazzetta
  Půjdeme po dílech arch. Josefa Schulce - od Národního divadla na Jiráskovo nám, přes most na Janáčkovo nábřeží, Malou Stranu , Kampu, k Rudolfinu a zakončíme na Kozím plácku. Josef SCHULC (1840 - 1917) českoněmecký pražský neorenesanční architekt. Zpočátku jen nájemník domů a paláců ( Náplavní ul., Janáčkovo nábřeží atd). S Josefem Zítkem navrhl 1871 Rudolfinum, po něm dostavěl 1883 Národní divadlo. Také navrhl Uměleckoprůmyslové muzeum, Dům Společenstva pražských stavitelů, kameníků a zedníků 1879 na Kozím nám. Málo však jsou známy jeho zámecké rekonstrukce např. v Nových Hradech, ve Stránově, Hrubé Skále a ve Vrchlabí. Je autorem obnovy řady mimopražských kostelů např. Kouřim, Horní Maršov atd. mj. šlechtických a podnikatelských hrobek od pražských Olšan a po hrobky Buqoyů v jižnách Čechách. Nejsamostatněji vytvořil Hankovo divadlo v Králově Dvoře.   50,-
  PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 30.11. čt - MACEŠKŮV PALÁC A RADIOPALÁC - 16:30 Vinohradská 48
  Návštěva a prohlídka dvou paláců.  50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 2.12. so - ARCH. MAX URBAN - BARRANDOV - 14:00 Kříženeckého nám., před ateliéry
  Vycházka k jubileu Maxe Urbana - přítele rodiny Havlů, který se v před výstavbou Barrandova proslavil jako vynikající pražský urbanista, z kterého např. vyšel A.Engel v Dejvicích. Dodnes celý meziválečný Barrandov má Urbanovu uliční síť zachovávající romantismus tohoto orig.útesu. Urban začal pro V.Havla II. výstavbu vyhlídkových teras s restauracemi. Vytvořil i Barrandovskou vlajku. Uprostřed třídy bratrů Lumiérů postavil ústřední vzorovou vilu, u které se sbíhají všechny zdejší ulice. Aby pomohl V.Havlovi v zadlužení, tak pro jeho bratra Miloše vytvořil nadčasovou architekturu filmových ateliérů. Nejcennější stavbou v ateliérech je však vůbec první stavba na tomto kopci – trafostanice. Vlastní budovy ateliérů stavěné postupně od 1933 přes největší ateliér za války až k poslednímu 2007 stejně velkému uvnitř, ale menšímu zvenku nazývaného Max. Po obhlídce zdejších cca 40 vil si prohlédneme právě probíhající přestavbu původně Urbanových restauračních teras na jejich nové využití. Vycházku ukončíme na dně nejstaršího československého plaveckého bazénu. 50,- 
  FOIBOS + PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 20.3.2018 út - LETECKÝ ZÁJEZD - LISABON 20.- 25.3. 2018 = 6 DNÍ ! PRO ČLENY PRAGOS KLUBU - 17:00 Letiště V.Havla
  VÍCE INFO =  www   
  Milí členové PRAGOS klubu, oznamuje další náš letecký zájezd ! Tentokrát již 6-ti denní, abychom vše v klidu prožili ! Opět v úzkém kruhu přátel a našeho skvělého průvodce poznáme i procítíme tentokrát Lisabon. Vychutnáme si jej opět nikoli jako turisté, ale jako místní obyvatelé celkovým naším pojetím pobytu  = milá parta, ubytování přímo v centru, společná posezení ráno, na oběd, večer a průvodce s námi zde vše celý den prožívající. A to vše za fajn cenu. A co je významné -  časy našich letů vždy vybíráme co nejpříjemnější. Také včas před odletem společně posedíme v restauraci na info-schůzce, kde se v klidu vše probere :-)  Samozřejmě tradičně zájezd nafotíme a poté přidáme na web pro vzpomínku účastníků i pro ukázku všem členům PRAGOS klubu. Těšíme se !!!  Přihlašování po dvojicích na pokoj, příp.nouzově můžeme sestavit dvojici z jednotlivců.   PRAGOS + Ing.Stěnička    
  PRAGOS + Ing.Stěnička


AKCE CELÉ PRAHY

 • 20.10. pá - HISTORIE NAVIGACE = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 KAVÁRNA - 17:00 Přírodovědecká fakulta, Viničná 7
  Proč se Féničané, Arabové a Vikingové dokázali plavit bez kompasu? Proč se Kolumbus dokázal vrátit z Ameriky bez využití navigace podle hvězd? Co mají zěměpisná délka a šířka společného s délkovým a šířkovým rozměrem? Jak ovlivnilo hledání zeměpisné délky pokrok vědy a techniky v 18. stol.? Je využití astronavigace výhradní doménou mořeplavců? Na jakém principu funguje a jaké přístroje k ní potřebujeme? Jak se lodi na oceánu navigovaly ještě před par desítkami let? A jak se navigují dnes? P.Scheirich *1979 je český astronom a popularizátor astronomie. Zabývá se především meziplanetární hmotou a malými tělesy Sluneční soustavy. Pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR Ondřejov, v oddělení meziplanetární hmoty. Je členem sdružení Amatérská prohlídka oblohy a Společnosti pro meziplanetární hmotu. Ve volném čase se vášnivě zabývá astronavigací a historií navigace, a to i jako aktivní námořník.
  PO PŘEDNÁŠCE debata + přesun do restaurace UTERUS roh Kateřinská-Lipová.
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu.

        PÁTEČNÍCI

 • 20.10. pá - NA POŘÍČÍ ULICE - 17:00 Na Poříčí pod Magistrálou – Restaurace Mc.Donalds
  V našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme řadu objektů ! V místě srazu si objasníme vývoj tohoto prostoru v místě zbořené Poříčské brány (Muzeum, Spořitelna, Denisovo nádraží, atd.). Projdeme nejnovější hotelovou pasáží k multifunkčnímu Hotelu AXA, kde přes sklo si prohlédneme nejstarší hotelový bazén v Praze, na protější straně si připomeneme tragédii pádu Hotelu Centrum (původně od Oldřicha Tyla, kterého to stálo život), prohlédneme si všechny tři Labutě : Červená v recepci, Černá na vyhlídkové terase a Bílá v ředitelském kancelářském patře. Naproti projdeme pasáží Florentinum a přilehlými dvory projdeme až do zahrady Desfourského paláce. V několika minutách na paralelní ulici Na Florenci si objasníme blízkou budoucnost podle návrhu multifunkční budovy od íránské architekty Zahid. Pasáží Legiobanky se vrátíme Na Poříčí, kde projdeme vestibulem Gočárovy vlajkové lodi rondokubismu a naproti přízemím art decového Hotelu Imperiál s největším keramickým obkladem interiéru kavárny v Evropě. Nejreprezentativnější část na ulici Na Poříčí bude na závěr: nejstarší hotel v Praze Atlantic, spolková budova YMCA, pasáž ČSA a obchodní komplex Palladium. Závěr bude patřit proměnám Náměstí republiky, původně Josefského: stará a nová celnice, Obecní dům, Obchodní komora, dnes Hotel Kingscourt a kdysi největší obchodní dům ve vých. Evropě - Kotva.  50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 21.10. so - GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA - 10:00 Zast.MHD "Nádraží Radotín"
  Další vycházka s geologem Štěpánem Rakem. Během výpravy navštívíte 3 naleziště zkamenělin v okolí Radotína (Ortocerový lůmek u Lochkova, Černou rokli a Sudy pod Kosoří). Právě Radotín, Lochkov a Kosoř jsou světoznámá naleziště zkamenělin. Poznáte ale i Radotínské skály, seznámíte se s historií radotínské cementárny a budete si moci nasbírat zkameněliny typické pro tyto oblasti. Radotín a jeho geologická minulost a význam si zaslouží pozornost široké veřejnosti a zde putujete do pravěku. Sebou vezměte svačinu, pití, pevnou obuv, malé kladívko a noviny na balení nalezených vzorků. Výprava zabere 3-4 hod,  4 km pohodovým terénem. Odnesete si nejen zážitky, ale jistě i nějakou tu zkamenělinu.  0,-
        PRAHA 16

 • 21.10. so - MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE - 10:00 - 16:00 Náprstkovo muzeum, Betlémské nám.
  Letošní Mezinárodní den archeologie v Náprstkově muzeu bude zaměřen na poznávání Súdánu, nejen starověkého, ale i současného. Během dne proběhne v muzeu bohatý program, v rámci kterého bude formou přednášek, diskusí, ochutnávek místních gastronomických specialit a dílen (nejen pro děti) představena historie i kultura tohoto státu.Vstupné na program je zdarma.
        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 21.10. so - KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ - 10:00 Zast. tram „Malostranské náměstí“
  Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů.
        PIS-Škrlandová

 • 21.10. so - OČISTA NÁHROBKŮ + OBĚD - 10:30 Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Opět naše další brigáda – očista náhrobků - oficiální ve spolupráci SPRÁVY PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ.
  Zkušení ví, jak je úžasné a užitečné odkrýt neopečovávaný zarostlý náhrobek (nejčastěji břečťanem) a s ním často i umělecké dílo, nápisy - to vše k úctě i radostnému pohledu všech. Nůžky, rukavice jsou připraveny. SPH před nedávnem rozjela velkou akci – likvidaci břečťanu, který nepřiměřeně vše zarostl a navíc hubí i stromy apod. Vzhledem k obrovskému rozsahu prací je stále co očišťovat a pomáhat i brigádami !  Máme dohodnuto místo další očisty - resp. celé odkrytí zarostlé zdi, náhrobků, soch atd. - budeme úspěšně odkrývat další část „naší“ zdi s náhrobky, tentokrát je to již i se sochami apod. Celá zeď vyjde jistě na několik dalších brigád a potom to bude docela proměna celé oblasti ! Zeď je dělící u pěkného parčíku. Vše zachycujeme na fotografiích. SPH připravuje nově naše brigády také brzo prezentovat pro celou pražskou veřejnost ! Brigády budeme konat trvale. VYFOTÍME STAV PŘED A POTÉ ! Foto i minulých brigád nyní posílám SPH pro archivaci. Těšíme se, ideálně kdo jde napište SMS „OLŠANY“ na 736489297.  Díky  Vašek Vaněček
  SRAZ   :  10:30 vchod hřbitova z Vinohradské. Ve stejný čas začíná zde i pravidelná koment.prohlídka s Drahomírou Březinovou skvělou odbornicí na funerální architekturu, materiály, osobnosti, historii = vyjdeme společně s vycházkou a poté se oddělíme nebo i společně zapracujeme.
  PRÁCE :   jednotlivé náhrobky vybrané po cestě s průvodkyní
  KONEC :  12:30
  POTÉ    :  13:00 společný oběd v okolí - PLATÍ KLUB

  PRAGOS + SPH

 • 21.10. so - OLŠANSKÁ PROCHÁZKA S DRAHOMÍROU BŘEZINOVOU - 10:30 Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Vydejte se s námi na další procházku za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech. Zasvěcenou průvodkyní Vám opět bude paní Drahomíra Březinová, jedna z nejlepších odbornic na funerální architekturu u nás.   0,-
        SPH

 • 21.10. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 21.10. so - NÁRODNÍ DIVADLO - 12:30 Vestibul hist.budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Začátek prohlídek ve 12:30, 13:00, 14:00 prohlídka pro děti, 14:30 a v 15:00.
        PIS

 • 21.10. so - ODKAZ NĚMECKY MLUVÍCÍCH ARCHITEKTŮ - KOMENT.PROCHÁZKA - 13:00 Nám.Republiky - hl.vchod Palladium
  Tvář Prahy utvářeli po staletí krom jiných i německy hovořící architekti. Vinou tragických událostí 20.století byl jejich odkaz zapomenut, někdy zcela záměrně. Cílem této vycházky je jejich odkaz připomenout a přiblížit. Zaměříme se na stavby vzniklé mezi lety 1900-1945 v širokém slohovém záběru od secese po fukcionalismus. Za unikátní můžeme označit několik málo staveb, ovlivněných německým expresionismem. Přiblížime si osudy několika architektů, za všechny jmenujme Josefa Zascheho, Adolfa Foehra, či Friedricha Lehmanna.  0,- 
        PRAHA SDÍLENÁ A ROZDĚLENÁ

 • 21.10. so - ASPOŇ NA VÍKEND SE STAŇTE PREZIDENTEM - 13:00 Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Přeneste se s námi zpátky v čase a zažijte sobotní odpoledne v prvorepublikovém duchu na doprovodné akci k výstavě Fenomén Masaryk. Hravý program přiblíží každodenní život našeho prvního československého prezidenta, Tomáše G. Masaryka. Vydejte se po jeho stopách na dobrodružnou cestu od jeho dětství až po zvolení prezidentem a zkuste si představit, jaké by to bylo se jím stát. Výrobky z výtvarných dílen si budete moci odnést na památku domů. Pro malé i velké zvídavé návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky výstavy.
        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 21.10. so - KAMPOU KŘÍŽEM KRÁŽEM - 14:00 Malostranský konec Karlova mostu
  Projdeme se pražskými Benátkami, podíváme se, kde Adolf Kašpar ilustroval Babičku, zastavíme se u památníku 1. mechanizované prádelny v Praze, pozdravíme vodníka Kabourka a nahlédneme do nejužší pražské ulice řízené semaforem.
        PORTA-Prokůpková

 • 21.10. so - PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA - NUTNO REGISTROVAT 733770258 - 14:00 Toulcův dvůr - infocentrum
  Zveme Vás na podzimní prohlídku Toulcova dvora s průvodcem. Dozvíte se mnohé o historii Toulcova dvora, prohlédnete si středověký špejchar s výstavou přadných rostlin a historického zemědělského náčiní. Podíváte se do běžně nepřístupných zákoutí naší farmy a projdete se mokřadem

        TOULC.DVŮR

 • 21.10. so - PRAŽSKÝM SEMMERINGEM DO ZLIČÍNA – KLÁŠTER BOROMEJEK S KOSTELEM SV.RODINY – ŘEPY – KOSTEL SV. MARTINA - 14:00 Pokladny ČD Hl. nádraží
  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 21.10. so - ŠROBÁROVA SBÍRKA V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU - LÉPE REZERVACE 221714714 - 14:00 NZM, Kostelní 44
  Rekonstruovaná budova muzea s několika novými expozicemi nabízí v současné době  také výstavu mimořádné a dosud téměř neznámé obrazové sbírky jednoho z mužů 28. října, dr. Vavro Šrobára. Jedná se o soubor obrazů starých mistrů 16. - 18. století a malířů 19. a počátku 20. století. Po komentované prohlídce sbírky si povíme také o stavební historii NZM a vyjedeme na střechu budovy, kde je nově upravená střešní zahrada, nabízející jedinečný výhled na Prahu. Prohlídka odborných expozic NZM bude možná individuálně po skončení výkladu.
        PIS-Sokolová

 • 21.10. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 21.10. so - NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE 221714714 - 14:00 Vestibul hist. budovy ND
  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI - Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.
        PIS

 • 22.10. ne - PTAČÍ VÝLET - 09:00 Rektorská 22, P10
  Každoroční vycházka Malešickým lesíkem s čištěním ptačích příbytků, o které na Praze 10 dlouhodobě pečujeme, a povídáním o našich ptačích sousedech. Akce je nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi. Vhodné oblečení do přírody

        ČSOP-NATURA QUO VADIS?

 • 22.10. ne - PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ - 10:30 Vchod Jindřišské věže
  Projdeme se po náměstí a jeho nejbližším okolí, seznámíme se s významnými dějinnými událostmi, které se tady odehrály, a také si povíme, jaké atrakce zde v 19. století sloužily k pobavení i poučení Pražanů. Víte, kde býval od roku 1842 jeden z největších divadelních sálů ve střední Evropě?
        PIS-Semanová

 • 22.10. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 22.10. ne - OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM - LÉPE REZERVACE 221714714 - 14:00 Socha T. G. Masaryka, Hradčanské nám.
  Na malé návštěvníky bude tentokrát čekat poznávání a povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany. Ukážeme si nejznámější znamení v Nerudově a Mostecké ulici a vyprávět si budeme o jejich zajímavé historii. Chybět nebude ani kvíz a sladká tečka na konci! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).
        PIS

 • 22.10. ne - MALEBNÝ NOVÝ SVĚT - 14:00 Zast.tram 22 Pohořelec
  Vycházka po bývalých hradčanských předměstích – Od Pohořelce na Nový Svět
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 22.10. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 22.10. ne - VEČERNÍ PROCHÁZKA PRŮCHODY A ULIČKAMI V OKOLÍ MALÉHO A MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ - 15:00 Kašna na Malém nám.
  Různé průchody a uličky slouží jako spojnice mezi pražskými ulicemi, pro všechny průchody a uličky však platí - tomu, kdo spěchá, pomohou cestu zkrátit a navíc každému chodci mohou nabídnout i přístřeší v nepohodě.
        PORTA-Cimplová

 • 23.10. po - DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI. - NUTNÁ REZERVACE 221714714 - 15:30 Újezd 40
  Novinka! Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická.
        PIS-Racková

 • 23.10. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 23.10. po - ŠLECHTA MEZI RENESANCÍ A BAROKEM - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1
  Cyklus přednášek provede zájemce jednotlivými historickými epochami, v nichž měla šlechta zásadní vliv na formování kulturního života i společensko-politické situace v Čechách.
  Životní styl šlechty v českých zemích v 16. a v 17. století neovlivňovaly jen každodenní povinnosti a rituály, ale také politické dění. V přednášce se zaměříme na profilující typy kariér příslušníků panského i rytířského stavu, na jejich vazby k panovnickému dvoru, ale i na jejich seberealizaci ve společenském a rodinném životě a na naplňování osobních zájmů a zálib. Povšimneme si důležitosti tzv. ego-dokumentů (paměti, deníky, památníky, soukromá korespondence atp.) pro poznání života urozených vrstev pozdní renesance a raného baroka. Přednáší Marie Šedivá Koldinská.

        MK

 • 23.10. po - ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH - JAN ŽIŽKA - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Měst.knihovna Smíchov Ostrovského - Na Skalce 29
  Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.
        .

 • 23.10. po - LUSTHAUSY A LIBOSADY PRAŽSKÉHO VŮKOLÍ - PŘEDNÁŠKA - 18:00 Nár. technické muzeum, Kostelní 42

  Ve stopě výletníků 19. století. Přednáší Kateřina Bečková.


        KZSP

 • 24.10. út - NÁRODNÍ TŘÍDOU NEJEN ZA KÁVOU - 16:00 Nám. Václava Havla (piazzeta za Nár. divadlem)
  Od Národního divadla se vydáme na Jungmannovo náměstí po stopách kaváren První republiky, které byly legendárním centrem avantgardy. Řekneme si také, koho napadlo dělat oblíbené, obložené chlebíčky. Kromě kaváren se zaměříme i na zajímavou architekturu 1. poloviny 20. století. Ukážeme si stavby Osvalda Polívky, Oldřicha Starého a Pavla Janáka.
        KRČÁLOVÁ-Micková

 • 24.10. út - BYT FOGLARA + OKOLÍ + OBJEKT (PALÁC LUXEMBURK NEBO TEL.ÚSTŘEDNA NEBO RADNICE) - 16:30 Kaple sv.Rocha - Olšanské nám.
  1/ Navštívíme na Žižkově nyní nově po 18 letech veřejnosti otevřený byt Jaroslava Foglara v původním provedení, vybavení a atmosféře této skautské osobnosti zvané Jestřáb.  Skautská nadace v něm od září vede komentované prohlídky. 2-pokojový podkrovní byt. Nasajeme genius loci místa, v němž žil Jaroslav Foglar. Když totiž spisovatel 1999 zemřel, úředníci jeho byt kvůli právním nejasnostem zapečetili. Bezmála šestnáct let do něj nikdo nevstoupil. Podařilo se to až novému vlastníkovi, kterým se stala Skautská nadace J.Foglara. Poté, co bytem prošli členové foglarova oddílu Dvojka a následně i členové sdružení Přátel J.Foglara, se nadace rozhodla otevřít ho i ostatním fanouškům. Účastníci spatří třeba spisovatelovu knihovnu a další osobní věci.  www 
  2/  Projdeme okolí vč.návštěvy zajímavé školy SUPŠ vedle.  
  3/  Navštívíme objekt (palác Luxemburk nebo Tel.ústředna nebo Radnice)    50,- 
  3/
  Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-podzim-se-na-zizkove-otevre-leta-zapeceteny-byt-jaroslava-fog-20170825.html

  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 24.10. út - ŽIŽKOVÁK VE SVĚTĚ – JIH INDIE - 2.DÍL - 16:30 Blahoslavova 2,P3
  Vyprávění a fotografie Jarmily Hlavničkové z cesty po Indii. Klub Přátel Žižkova - Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...
        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 24.10. út - STŘET CIVILIZACÍ A VZESTUP ZÁPADU - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1
  Vyprávění o uzlových momentech průběhu expanze Západní civilizace v nesamozřejmé perspektivě vědy o člověku.
  Přednáší antropolog Ivo Budil . Až do konce raného novověku se hlavní politická, obchodní a ekonomická těžiště Eurasie nacházela především v Číně a Indii. Poté však došlo k rozsáhlému vychýlení mocenské rovnováhy ve prospěch Západu, které někteří autoři nazývají „velkou divergencí“. Jaké jsou hlavní příčiny zmíněného procesu, který v devatenáctém století vyústil do globální hegemonie Západu? V čem spočívá povaha kulturní „výlučnosti“, jež podmínila výsadní postavení západní civilizace při vzniku modernity?

        MK

 • 24.10. út - ALOIS RAŠÍN: MUŽ 28. ŘÍJNA – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714 - 17:00 Arbesovo nám. 4
  Jedna z nejzajímavějších osobností moderní české historie – Alois Rašín – je zároveň postavou, která hrála stěžejní roli při procesu zakládání československého státu. Právník, ekonom, politik, ale především nesmírně pracovitý muž, jehož hlavní ideou bylo pevné zakotvení mladého Československa ve světě, postupoval často nekompromisně, až tvrdě. To se mu nakonec stalo osudným. Jak žil Alois Rašín si připomeneme při přednášce věnované 150. výročí jeho narození.
        PIS-Nováková

 • 24.10. út - ZKUŠENOST EXILU - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY - 17:00 Letohrádek Hvězda, obora Hvězda
  Osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu. Kromě známých osobností – jako jsou básnířka Marina Cvetajevová či malíř Grigorij Musatov – bude mít návštěvník výstavy možnost seznámit se s osudy a díly méně známých, ale velmi zajímavých postav emigrace, například originálního malíře Ivana Kulce, výtvarníka Sergeje Maka, s životními příběhy techniků a přírodovědců, kteří zanechali výraznou stopu ve vývoji československého zbrojního průmyslu, stavitelství, chemického průmyslu a mnoha dalších technických a vědních oborech. Zastoupeni jsou také představitelé společenských věd a v neposlední řadě také divadelní a filmoví umělci. Kromě exponátů ze sbírek PNP, které obsahují největší kolekci osobních fondů emigrantů u nás, přináší projekt velké množství dokumentárního materiálu z fondů řady archivů, muzeí a galerií i ze soukromých sbírek. Výtvarná díla, fotografie, předměty každodenního života, originály rukopisů a korespondence, ukázky dobové knižní, časopisecké, ale také filmové produkce budou představeny v šesti tematických okruzích výstavy: I. Příběh emigrace, II. Nový domov / Každodenní život, III. Ruský Oxford, IV. Obrazy exilu mezi tradicí a modernismem, V. Paměť exilu: knihy a literatura, VI. Na jevišti a před kamerou.
        PAMÁTNÍK NÁR. PÍSEMNICTVÍ

 • 24.10. út - FENOMÉN PRAŽSKÝCH PASÁŽÍ - 17:30 Jungmannovo náměstí, u sochy
  Vycházka
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 24.10. út - VEČERNÍ PROCHÁZKA VYŠEHRADEM - 17:30 Táborská brána, od metra Vyšehrad
  Vycházka jedním z nejpamátnějších míst českého národa 
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 24.10. út - PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM - 17:30 Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Nefigurální kompozice ve veřejném prostoru. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.
        GHMP

 • 24.10. út - DEMOKRACIE STAVÍ (ALE JAK?) - PŘEDNÁŠKA DÍL 2 - 18:00 Divadlo Kámen, Nekvasilova 2,Karlín
  Pražské domy a Divadlo Kámen si Vás dovolují pozvat na přednášku: DEMOKRACIE STAVÍ (ALE JAK?) - Architektura mladé Československé republiky V příštím roce před nás výročí vzniku republiky postaví řadu otázek. Některé bude možná užitečné položit ještě dříve, než na nás dolehne tíha oficiálních oslav a inflace témat s nimi spojených. Dvojice přednášek se pokusí ukázat, co masarykovská devíza Demokracie staví znamenala v české architektuře, jak obtížné bylo naplnit požadavek reprezentace nového státu architekturou zároveň moderní a slovanskou a proč nakonec v hledání slohu zvítězily univerzálně abstraktní formy funkcionalismu. Přednáší historik umění Vladimír Czumalo.  80,-
        DIVADLO KÁMEN

 • 25.10. st - ČESKÉ MALÍŘSTVÍ – A. PROCHÁZKA, LINKA PROCHÁZKOVÁ - PŘEDNÁŠKA - 15:00 Měst.knihovna - Opatovská 14
  Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus „České malířství“.
        MK

 • 25.10. st - MINULOST PRAŽSKÝCH KAVÁREN - KOMENT.PROCHÁZKA - 16:00 Havlíčkova ul. - boční fasáda Masarykova nádraží
  "Jak zvláštní to je, že všichni Pražané chodí do kavárny – ne, nejsou to jen bohémové, odpadlíci a dámy lačnící po dobrodružství; také otcové rodin a spořádané ženy v domácnosti chodí v různých denních dobách po všechmožných kavárnách, ovšem ne jako rodina, ale většinou každý zvlášť, číst nebo pracovat (…)“, vzpomíná na začátek 30. let v Praze malířka židovského původu, autorka mnoha situačních kreseb z pražských lokálů, Hella Guthová. Po významných pražských kavárnách, místech politických diskuzí, setkávání umělců a každodenního života česky i německy mluvících Pražanů vás provede historička umění Eva Bendová. Společně objevíme místa bývalé první pražské velkokavárny, kavárny Arco, Continental nebo Edison. Akci pořádá projekt "Praha sdílená a rozdělená" Multikulturního centra Praha za podpory Česko-polského fóra a Roberta a Marcie Popperových.  0,- 
        PRAHA SDÍLENÁ A ROZDĚLENÁ

 • 25.10. st - NOVÝ ZÉLAND - 2. ČÁST, JIŽNÍ OSTROV - 17:00 Michelská 5,P4
  Přednáší D.L.Michaličková.      0,-
        DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

 • 25.10. st - LONDÝN NEPOMPÉZNÍ - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1
  Londýn nezdobí jen architektonické výkřiky – charakteristickou tvář města dotvářejí i menší stavby, zvláště pocházejí-li z renomovaných architektonických ateliérů. Přispívají tím k udržení původního charakteru města, tolik v posledních letech zaplavovaného ne vždy povedenými velkostavbami. Přednáší Josef Vomáčka.

        MK

 • 25.10. st - PŘEDNÁŠKA O VIETNAMU - 17:00 Městská knihovna, Ostrčilovo nám.1
  Zveme milovníky cestování, kulturních památek a přírodních krás na cestopisnou přednášku s videoprojekcí. Bohuslava Trnková nás tentokrát zavede do Vietnamu.

        MK

 • 25.10. st - SALÓNY LÁSKY STARÉHO PRAŽSKÉHO GHETTA - 17:30 Hotel Prezident, roh Dušní ul.
  Vydáme se na místa Páté čtvrti, kde se scházela nejvznešenější elitní pražská smetánka, ale i pražští hejsci a pasáci a jejich holky a děly se nejrafinovanější a nejpustší orgie
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 25.10. st - HILSNERIÁDA: MEDIÁLNÍ STEREOTYPY NACIONALISMŮ - PŘEDNÁŠKA - 18:00 Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Případ Leopolda Hilsnera jako ilustrace doby, antisemitismu a stereotypů. Dobový kontext s přesahem do 20. století. Jak vznikají, živí se a fungují mediální stereotypy? Přednáška se bude věnovat také problému a nebezpečí nacionalismu, hranici nacionalismu a vlastenectví nebo schématům ovlivňování veřejného prostoru. Přednášející: Michal Stehlík a Martin Sekera.
        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 25.10. st - SHAKESPEARE A MAGIE - PŘEDNÁŠKA - 19:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1
  Přednáška ve spolupráci s British Council. Renesance přinesla do Evropy touhu klást otázky a poznávat zákony přírody, nastal bouřlivý rozvoj ve všech oblastech umění, z alchymie a astrologie se začínala rodit moderní věda. Z magického se zrodily vědecké metody zkoumání a vše se samozřejmě odráželo v dílech W. Shakespeara. Přednáší Martin Hilský.

        MK

 • 25.10. st - VEČERNÍ TAJEMNÉ STARÉ MĚSTO - 19:00 Hotel Paříž, ul.U Obecního domu
  Vycházka
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 26.10. čt - WORKSHOP PRO MLADÉ PŘÍRODOVĚDCE – Z PRVOHORNÍHO MOŘE NA JURSKÉ PLÁNĚ - 08:30 - 16:30 Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Pro děti 8–11 let. Vydejte se s námi na výpravu za zvířaty, která obývala Zemi dlouho před tím, než se objevili první lidé. Průvodcem vám bude největší exponát v expozici Archa Noemova – model kostry druhohorního dinosaura Amargasaura. Dozvíte se, že dinosauři tak docela nevymřeli a odhalíte jejich stále žijící současníky a potomky. V badatelně si vyzkoušíte práci paleontologa – doklady dávno minulých životů budete hledat na nalezišti fosilií nebo ve zkamenělé míze stromů – jantaru. Jako pod hladinou prvohorního moře budeme hledat a poznávat české trilobity. Při pozorování živých korýšů listonohů si představíte, jak mohli živí trilobiti vypadat. Domů si odnesete vlastní nálezy fosilií a vlastnoručně vyrobené rekonstrukce trilobita nebo pravěkého hlavonožce.
        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 26.10. čt - VYŠEHRAD DUCHOVNÍ - 15:00 Táborská brána
  Při naší procházce Vyšehradem se zaměříme na duchovní památky. Nejprve se seznámíme krátce s historií místa, potom uslyšíme historii Vyšehradské kapituly z úst jednoho z jejích členů a následně si prohlédneme interiéry duchovních staveb - rotundu sv. Martina, kapli Panny Marie Šancovní, basiliku sv. Vavřince a basiliku sv. Petra a Pavla.
        KRČÁLOVÁ-Kastner

 • 26.10. čt - ZA MOZARTEM NA MALOU STRANU - 16:00 Strahovské nádvoří, baz. Nanebevzetí Panny Marie.
  V lednu 1787 přijel W. A. Mozart v doprovodu manželky do Prahy a strávil zde téměř měsíc. Povíme si, kdo mu v Praze připravil program a které šlechtické paláce navštívil. Víte, co a pro koho v Praze zkomponoval? Projdeme se Malou Stranou v jeho stopách. Povíme si také o jeho mládí a hudební genialitě, a přečteme si něco z jeho dopisů.
        PIS-Kratochvílová

 • 26.10. čt - RADY NA CESTU - MADRID - 18:00 Jungmannovo náměstí 767

  Královská metropole z první ruky. Světoznámé galerie, důmyslný rytíř Don Quijot, slavná býčí aréna Las Ventas, nejlepší Churros s čokoládou, rušný noční život i odpolední siesta. Objevujte, poznávejte bez starostí a prožijte Madrid jako nikdo jiný. Nevšední příběhy, osobní cestovatelské zážitky a řadu užitečných rad na cestu.  0,-


        ČSOB

 • 26.10. čt - MOŘE, ZVANÉ GALILEJSKÉ - TÉMATICKÝ DISKUZNÍ VEČER - 19:00 Husův sbor - Dykova 1, Vinohrady
  Jan Kovanic (publicista z Neviditelného psa a autor sci-fi) byl v Izraeli už pětkrát, a napsal o tom knihu Mír v Izraeli. Ze svého archivu pro nás vybral sérii fotografií památek a přírody v okolí jezera Kineret, kde se odehrávala podstatná část novozákonních příběhů. Besedovat a diskutovat budeme i o dvou místech, kde byl dle tradice pokřtěn Ježíš

        .

 • 27.10. pá - WORKSHOP PRO MLADÉ PŘÍRODOVĚDCE – Z PRVOHORNÍHO MOŘE NA JURSKÉ PLÁNĚ - 08:30 - 16:30 Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Pro děti 12–15 let. Vydejte se s námi na výpravu za zvířaty, která obývala Zemi dlouho před tím, než se objevili první lidé. Průvodcem vám bude největší exponát v expozici Archa Noemova – model kostry druhohorního dinosaura Amargasaura. Dozvíte se, že dinosauři tak docela nevymřeli a odhalíte jejich stále žijící současníky a potomky. V badatelně si vyzkoušíte práci paleontologa – doklady dávno minulých životů budete hledat na nalezišti fosilií nebo ve zkamenělé míze stromů – jantaru. Jako pod hladinou prvohorního moře budeme hledat a poznávat české trilobity. Při pozorování živých korýšů listonohů si představíte, jak mohli živí trilobiti vypadat. Domů si odnesete vlastní nálezy fosilií a vlastnoručně vyrobené rekonstrukce trilobita nebo pravěkého hlavonožce.
        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 27.10. pá - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - 13:00 Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravila průvodkyně SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy odpočinku nejvýznamnějších osobností literatury.  0,-
        SPH

 • 27.10. pá - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM - 16:00 Vchod kostela sv. Petra a Pavla
  Zveme Vás na komentovanou procházku Vyšehradským hřbitovem, kterou pro Vás připravila průvodkyně SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku těch nejvýznamnějších osobností Vyšehradského hřbitova. 0,-
        SPH

 • 27.10. pá - EDVARD MUNCH - ZOBRAZENÍ LIDSKÉHO DRAMATU - PŘEDNÁŠKA - 19:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1
  Norský malíř Edvard Munch vycházel ve svých grafikách a obrazech ze syrové reality a psychického zrcadlení všedního života. Postavy zachycoval pomocí symbolické zkratky. Svou tvorbou zásadně ovlivnil počátky nejen českého expresionismu. Přednáší Jana Jebavá.

        MK

 • 27.10. pá - ČTYŘI A PŮL TISÍCE KILOMETRŮ PĚŠKY NAPŘÍČ USA - PŘEDNÁŠKA - 19:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1
  V USA je více než desítka dlouhých, několikaměsíčních trailů. Continental Divide Trail je bez debaty nejdelší a nejnáročnější. Vede po nejvyšších hřebenech Skalistých hor napříč kontinentem od Mexika po Kanadu. Čekali jsme to náročné, ale skutečnost se během pěti měsíců cesty ukázala brutálnější: pouště, sníh, nadmořská výška, požáry, sucho, chřestýši, medvědi… Brutalita má mnoho podob. Tady jsou všechny jen a jen vaše!
  Naše promítání není jen o místech, kterými jsme prošli, je hlavně o tom, co můžete na takhle dlouhém treku zažít, a o úžasně inspirativních lidech, které potkáváte. Přednáší Petr Kosek.

        MK

 • 28.10. so - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 28.10. so - PO STOPÁCH VZNIKU REPUBLIKY - 10:00 Obecní dům
  Během našeho putování Prahou si připomeneme místa, která souvisejí s tímto významným datem – 28.10.1918, povíme si rovněž o osobnostech, které se na vzniku republiky podílely.
        PORTA-Havlovcová

 • 28.10. so - HŘBITOV A POHŘBÍVÁNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ K PŘÍLEŽITOSTI DUŠIČEK - 11:00 Kaple sv.Rocha - Olšanské nám.
  Vycházka trochu z jiného soudku – pro zájemce o historii a současnost pohřbívání a vše spojené se smrtí u nás i ve světě
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 28.10. so - HŘBITOV NA MALVAZINKÁCH - 11:00 Hl.vstup hřbitova, z ul.U Smíchovského hřbitova
  Vycházka
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 28.10. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 28.10. so - REKORDMANI A RARITY ZVÍŘECÍHO SVĚTA - KOMENT. PROHLÍDKA - 11:00 - 15:00 Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova vás zavede do zajímavého světa zvířecích rekordů a kuriozit. Zjistíte, kdo je největší žijící ještěr přezdívaný Drak z Komoda, porovnáte nejrychlejší a nejvytrvalejší šelmu, poznáte savce, který snáší vejce, nebo uvidíte lemura, který v lesích Madagaskaru zastupuje našeho datla. Zákonitosti přírody, jež těmto vlastnostem daly vzniknout, naši průvodci představí tak, že je snadno pochopí malí i velcí návštěvníci. Začátky prohlídek v 11:00, 13:00 a 15:00.
        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 28.10. so - PALÁCE: SMIŘICKÝCH, ŠTERNBERSKÝ, DŮM NA BAŠTĚ, THUN – HOHENŠTEJNSKÝ A AURSPERGSKÝ – PROHLÍDKA INTERIÉRŮ - 13:30 Nástupiště metra Malostranská
  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 28.10. so - POUTNÍ MÍSTO LORETA - LÉPE REZERVACE 221714161 - 14:00 Vchod objektu,Loretánské nám.
  Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).
        PIS-Marchal

 • 28.10. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 28.10. so - BUBNY - 15:00 Letenské nám. před Billou
  Původní statek Bubny a pozdější zástavba se skoro jakoby ztratila. A tak si ve společnosti starých fotografií projdeme Bubny a půjdeme po stopách zmizelých i stávajících domů a továren. Začneme u Brouka a Babky, podíváme se kde stával bubenský pivovar, železárna L.G.Bondyho, kloboučnická firma bratří Böhmů, kde stojí Malý Berlín a dojdeme k Jákobovu žebříku.
        PORTA-Čenková

 • 28.10. so - ARCH. ALOIS DRYÁK - VYCHÁZKA - 15:30 Václavské nám.25, hotel Evropa
  Půjdeme po dílech arch. Aloise Dryáka. Z Václavského nám. od hotelu Evropa (dříve Šroubek) k soše sv.Václava, dále do ulice Slezské, Jana Masaryka a zakončíme v Dykově ulici. Alois DRYÁK (1872 - 1932)  relativně málo známý secesní žák Fridricha Ohmanna. Na počátku tvořil se svými spolužáky. Začal ještě s Ohmannem 1901 hotel Central v Hybernské ul. a již samostatně navrhl 1905 hotel Garni dnes Merian vedle hotelu Evropa na Václavském nám. S přáteli sochaři vysoutěžil řadu hrobů, kašen a velkých pomníků v centru Prahy, z nichž nejslavnější jsou sv.Václav (s Myslbekem) a Fr.Palacký (s Suchardou) oba z 1912. Zvláštní byly realizace sokolských sletišť (Letná a Strahov). Prošel prvorepublikovým obdobím rondokubismu (Radiopalác) a rychle přešel ke klasické Kotěrovské moderně (tabáková režie, U dvou koulí dnes krajský soud ve Slezké ul., nakl.Orbis vedle)  Samostatnou kapitolou byly vilové domy od historismu v Dykově ul. až po vlastní bezozdobný styl na Hanspaulce, vč. zákl. školy a na Ořechovce, kde spoluvytvářel urbanismus a postavil si vlastní dům s ateliérem. 1932 na Olymp.hrách v Los Angeles obdržel olympijskou medajli za největší stadion na světě na Strahově. Dnes je nejvíce uznáván postmodernisty, nikdy neuvěřil plochým střechám, ačkoliv na jeho poslední stavbě zrealizoval funkcionalisticky rovnou střechu vršovické sokolovny jeho dávný spolužák B.Hybšman. Dnes již nikdo nevzpomene, že byl jako vítěz druhých cen spolutvořitelem Obecního domu a Veletržního paláce. Ani jeho mimopražské realizace (Šumperk, Mor.Třebová, Brno a dokonce Užhorod) nejsou obecně známy.   50,- 
  PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 28.10. so - VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - 20:00 Vstup vedle Staroměstského orloje
   .
        PIS-Pisančiková

 • 29.10. ne - ZA POVĚSTMI POPELKY BILIÁNOVÉ V PŘEDDUŠIČKOVÉM ČASE - AKCE NEJEN PRO DĚTI A JEJICH RODIČE - 10:00 Táborská brána, Vyšehrad
  Vycházka pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče i pro další zájemce. Budeme si povídat o pověstech, kterými je Vyšehrad opředený, nezapomeneme ani na strašidelné bytosti a další záhady.
        PORTA-Králová

 • 29.10. ne - KRÁLOVSKÁ CESTA I.: OD PRAŠNÉ BRÁNY NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ - 10:00 U Prašné brány
  Pražskou Celetnou ulici, která je po staletí součástí Královské cesty na Pražský hrad, pozná jistě každý Pražan, ale zná ji opravdu dobře? Vydejte se s námi objevovat historii zdejších domů, paláců i jejich významných majitelů. Cestou také zavítáme do bývalého kupeckého dvora, pražského Ungeltu.
        PIS-Smrčinová

 • 29.10. ne - PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ I.: OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA - 10:00 Zast. tram „Těšnov“
  Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vycházce připomeneme.
        PIS-Lešovská

 • 29.10. ne - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - 10:30 Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravila průvodkyně SPH. Tentokrát se s ní vydejte za místy odpočinku významných osobností vědy.  0,-
        SPH

 • 29.10. ne - ZA OSOBNOSTMI POHŘBENÝMI NA OLŠANECH K PŘÍLEŽITOSTI DUŠIČEK - 11:00 Hl.vchod Olšanské hřbitovy – Vinohradská ul.
  Vycházka
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 29.10. ne - VYCHÁZKA PO OSTROVĚ KAMPA - 11:00 Most legií u výtahu na Střelecký ostrov
  Vycházka
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 29.10. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 29.10. ne - ČIMICKÝM HÁJEM PŘES VELKOU SKÁLU K TROJSKÉMU ZÁMKU - 13:30 Nástupiště metra Kobylisy
  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 29.10. ne - HALLOWEENSKÝ STRAŠIDELNÝ VYŠEHRAD - 14:00 Brána Špička
  Blíží se Halloween a to je čas obléct si kostým a vyrazit na vycházku! Tentokrát jsme si pro Vaše děti připravili i soutěže o ceny. Kdo bude mít nejhezčí kostým?
        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 29.10. ne - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA PO MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ - 14:00 Vchod hřbitova-U Trojice 1,P5. Zast.tram Bertramka
  U příležitosti 230. výročí premiéry opery Don Giovanni komentovaná vycházka po stopách významných hudebníků Mozartovy generace, kteří jsou pohřbeni na Malostranském hřbitově. Připomenuti budou zejména Mozartovi pražští hostitelé a majitelé usedlosti Bertramka, manželé Josefína a František Xaver Duškovi. Nezapomeneme ani na Jana Křtitele Kuchaře, cembalistu, jehož Mozart velmi uznával, J.N.Vitáska, ředitele varhanické školy, který pořádal benefice ve prospěch osiřelých Mozartových synů, hornistu G.Punta, o němž mistr prohlásil, že "fouká nádherně", či komponistu J.V.Tomáška, který se právě po premiéře Dona Giovanniho rozhodl pro hudební dráhu. Průvodcem bude předsedkyně Spolku A.Lehnerová. Operu Don Giovanni, která měla premiéru 29. října 1787 v Nosticově (dnes Stavovském) divadle v Praze, Mozart dokončil až za svého pobytu u manželů Duškových na Bertramce, premiéru opery pak i sám dirigoval. Autorem libreta s původním názvem "Potrestání prostopášníka aneb Don Giovanni" je Lorenzo da Ponte. Námětem světoznámé opery je život a smrt svůdníka, známého v literatuře také jako Don Juan. Podle kritiků a mnoha milovníků oper jde o jednu z vůbec nejlepších oper, které kdy byly složeny.  0,-
        SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 29.10. ne - BRANICKÝ INDUSTRIÁL - 14:00 Zast. tram „Nádraží Braník“(směr Modřany)
  Na vycházce se podíváme k čerpací stanici pro vodárnu města Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren.
        PIS-Micková

 • 29.10. ne - BABA - 14:00 Zast. bus "U Matěje"
  Procházka funkcionalistickou vilovou čtvrtí, jednou ze čtyř takových na světě. Vznik osady, způsob výstavby a zastavení u některých domů s přiblížením jejich architektů i stavebníků.
        PORTA-Čenková

 • 29.10. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 29.10. ne - KUBISMUS POD VYŠEHRADEM - 17:00 Jiráskovo nám. u sochy

        PRAHA NEZNÁMÁ

 • 30.10. po - PO STOPÁCH RUSKÉ EXILOVÉ KOMUNITY V DEJVICÍCH A BUBENČI - 14:30 Zast. tram "Vozovna Střešovice"
  Tematická vycházka s Jakubem Hauserem, autorem a kurátorem výstavy Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném ČeskoslovenskuPražské čtvrti Dejvice a Bubeneč byly vedle Vinohrad a Strašnic místem, kam se soustředila početná komunita ruské emigrace a v rámci nové výstavby v meziválečném období zde vznikly i tři družstevní domy vystavěné ruskými exulanty. Prvním z nich byl tzv. Profesorský dům, kde žily ve 20. a 30. letech některé z předních osobností ruského intelektuálního exilu a při své návštěvě Prahy v roce 1936 zde přebýval i spisovatel Ivan Bunin. V suterénních prostorech Profesorského domu dnes sídlí pravoslavný chrám sv. Mikuláše. Stopy ruské emigrace na Praze 6 vedou i na Ořechovku do míst, kde po konci druhé světové války sídlila organizace Směrš, zaměřující se na likvidaci nepřátel Sovětského svazu, a které bylo pro mnohé poslední zastávkou v Praze před deportací do sovětských gulagů. 
        PAMÁTNÍK NÁR. PÍSEMNICTVÍ

 • 30.10. po - PRAŽSKÉ NUSLE II: Z NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ NA JEZERKU - 15:30 Zast. tram „Náměstí Bratří Synků“
  Pražské Nusle zdaleka nebyly pouze osadou v údolí Botiče. Při procházce si ukážeme, kde bylo vlastně centrum Nuslí, navštívíme kostelík sv. Václava a také si povíme o pramenu, v němž se prý údajně koupala kněžna Libuše.
        PIS-Nováková

 • 30.10. po - PROHLÍDKA BUDOVY BÁŇSKÉ A HUTNÍ SPOLEČNOSTI - 16:00 Pasáž Divadla Vlasty Buriana (divadlo Komedie)
  Jedná se o luxusní funkcionalistickou budovu Báňské a hutní společnosti z r.1928-1930 s pasáží, kde si Vlasta Burian zřídil vlastní divadlo s dodnes funkční tělocvičnou v podzemí, kde trénoval šerm. Z nejvyšších pater si prohlédneme blízké okolí, navštívíme také Galérii výtvarného umění, zaměřenou na 30.léta XX.století.
        KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 30.10. po - DOČASNÁ A NETRADIČNÍ DIVADELNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE - PONDĚLKY VE VĚŽI - PŘEDNÁŠKA - 18:00 Juditina síń, Mostecká 1

  Přednáška se bude věnovat pražské divadelní architektuře, ovšem nikoli historickým budovám, které všichni známe, ale divadelním stavbám dočasným a recyklovaným. Dále bude řeč také o netradičních divadelních prostorách v Praze, tedy adaptacích budov sloužících původně jinému účelu. Přednášející Vojtěch Poláček je odborníkem na scénografii a divadelní architekturu z Národního Muzea v Praze.


        KZSP

 • 31.10. út - PROHLÍDKA AREÁLU EMAUZSKÉHO KLÁŠTERA - 15:00 Vyšehradská 49
  Vycházka je věnována historickému komplexu benediktinského kláštera Na Slovanech, který byl založen Karlem IV. v roce 1347. Povíme si o architektonickém vývoji areálu a prohlédneme si společně křížovou chodbu kláštera se středověkými nástěnnými malbami a interiér císařské kaple i kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů s pozůstatky maleb beuronské malířské školy. Vedle samotného kláštera navštívíme také kostel sv. Kosmy a Damiána.
        PIS-Klinerová

 • 31.10. út - RYBNÁ ULICE - 17:00 Prašná brána
  V našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou ulici a navštívíme řadu objektů ! Začneme dvěmi interiéry : Hotel Barcelló (původně Templáři) oproti art decovému Grand hotelu Bohemia s neslavnou érou stranického hotelu a podzemního nočního podniku Boccacio. Za všechny dvorky v ulici navštívíme číslo Rybná 3 s podzemím i nadzemím. Porovnáme dva další noční podniky: Buddha bar, dříve Sex pavilon, oproti striptýzovému baru Cascade, dále pak porovnáme burzovní palác od architekta J. Kotíka z raných 90.let s obchodním domem KOTVA a Vejrichův neorenesanční palác s výmalbou od Mikoláše Alše. Při ústí ulice Mastné se pokusíme proniknout do hotelu Josef od Evy Jiřičné. Za Dlouhou ulicí vystoupáme do 1.p. Kavárny ROXY, kde z oken galerie současného umění pohlédneme do oken Rybné 26, kde dlouhá léta žil a zemřel malíř Kamil Lhoták. Dále projdeme nejdelším lokálem ve Střední Evrope skrz 3 domy v Rybné až na závěrečné Haštalské náměstí s kostelem, dvěmi farami, s dvěmi secesními hotely, kde si vybereme jednu z mnoha hospůdek, nejlépe v pařížském stylu Chez Marcelle.  50,-  
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 31.10. út - PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM - 17:30 Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Rodina Brokoffů a české barokní sochařství. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.
        GHMP

 • 31.10. út - VEŘEJNÝ PROSTOR CZ / KRAJINA MĚSTA - 18:00 Betlémské náměstí 4
  Debata + výstava. Veřejný prostor se v posledních letech dostává na přední místa diskuzí o architektuře. Výstava prezentující výběr 60 zajímavých realizací v oblasti veřejného prostoru od jednotlivých náměstí či parků až po rozsáhlé koncepty ovlivňující podobu nejen center měst. Juříková (GHMP) ​, P.Melková (IPR), Z.Štefková (Artwall Gallery), D.Václavová (Proluka, 4+4 dny v pohybu), L.Hlaváček (Centrum pro současné umění Praha), P.Karous (Vetřelci a volavky), T.Knoflíček, Libor Novotný (Kukačka).  0,-
        GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 • 31.10. út - FALKLANDY A CHILE - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST
  Falklandy/Malvíny jsou jednou z nejdražších destinací na světě. Drsné antarktické klima dovoluje návštěvu jen v tamním létě. Je zde absolutní svoboda, žádní průvodci, žádní turisté, jen ovce a tisíce tučňáků. Do těchto nehostinných krajin se vydali dva čeští zoologové a nelitovali. Odměnou byly desítky tisíc neopakovatelných snímků. Příprava na cestu na vlastní pěst trvala rok, ale vyplatila se, ušetřili statisíce. Majitelé některých ostrovů nabízejí ubytování, tam se turisté občas objeví. Na jiných byli cestovatelé odkázáni sami na sebe, v drsných podmínkách to nebylo snadné. Přednáší Vladislav Jiroušek.
        CČM

 • 31.10. út - NASVÍCENÁ VRTBOVSKÁ ZAHRADA - NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK NA ZÁVĚR SEZÓNY - 18:00 Karmelitská 25
  Zveme vás k prohlídce jedné z nejkrásnějších pražských barokních zahrad, která se představí tentokráte večer a nasvícená.
        PORTA-Chrastilová

 • 1.11. st - JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY - 17:00 Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.
        .

 • 2.11. čt - VERNISÁŽ - IZRAEL ZESPODA - 18:00 Maiselova 15
  Vernisáž výstavy fotografií L.Faltejska. Když se mluví o cestování po Izraeli, většina lidí si vybaví historické nebo náboženské památky. Pokud se na stejné místo vypraví biolog se zájmem o speleologii, najde i jiné druhy stop po dlouhodobém soužití lidí s touto poměrně drsnou zemí. To byl také podnět, který vedl Lukáše Faltejska k fotografování zdejší krajiny, především pozůstatků po historické i současné těžbě nerostných surovin. Soustředí se mimo jiné na to, jak využití přírodních zdrojů pomohlo zvýšit diverzitu krajiny a někdy vytvořilo neobyčejné scenérie.  0,-
        ŽID.MUZEUM

 • 4.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 4.11. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě

        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 4.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 5.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 5.11. ne - NAUČNOU STEZKOU SV. JOSEFA - 13:30 Zast.bus Plaňanská
  Koment. vycházka 3 km vhodná pro všechny věkové kategorie.  Naučná stezka Malešice – „Stezka sv.Josefa“ je novou naučnou stezkou realizovanou 2013 v pražských Malešicích. Stezka vytváří 4 km dlouhý procházkový okruh starými i novými Malešicemi a přilehlou zelení. Pro návštěvníky je připraveno 10 zastavení, na kterých se můžou seznámit se zajímavostmi dané lokality nebo se pobavit na instalovaných enviromentálních atrakcích. Více  http://malesice.eu/naucna-stezka
        ČSOP-NATURA QUO VADIS?

 • 5.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 6.11. po - PŘEDNÁŠKA - PETROHRAD 100 LET PO REVOLUCI - 16:30 Restaurace U vodárny - roh Korunní,Nitranská
  Přednáška s projekcí J.Stěnička. Od Rasputina k Putinovi.  50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 6.11. po - PŘEDNÁŠKA PETROHRAD – 100 LET PO REVOLUCI - 16:30 Restaurace U vodárny -roh Korunní Nitranské
  Přednáška Ing.Stěničky s obrázky od Rasputina k Putinovi.  
        .

 • 6.11. po - PORTRÉTNÍ REALISMUS A BAREVNOST BUST V TRIFORIU KATEDRÁLY SV. VÍTA - PONDĚLKY VE VĚŽI - PŘEDNÁŠKA - 18:00 Juditina síń, Mostecká 1

  Přednáška se bude točit kolem jednoho z vrcholných děl české gotiky, sochařských portrétů na triforiu katedrály sv. Víta. Na ochozu s bustami se nachází podobizny stavebníků katedrály a jejich rodiny, ale také stavitelů a arcibiskupů, přednášející se přitom zaměří především na realismus jednotlivých portrétů a jejich původní barevnost. Přednáší Jana Peroutková.


        KZSP

 • 7.11. út - JAK SE MĚNÍ TVÁŘ PRAHY - 16:30 Blahoslavova 2,P3
  O proměnách města hovoří Jan Schütz. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...
        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 8.11. st - POD POKLIČKOU ČERNOBYLSKÉ ZÓNY - PŘEDNÁŠKA - 19:00 Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Přednáší Michal Kroužel.   60,-
        .

 • 9.11. čt - Z HAUTE ROUTE O KOUSEK BLÍŽ K NEBI - 18:30 Klub Samaří - Soukenická 15
  Martin Tušl bude promítat foto a vyprávět o cestě z Chamonix do Zermattu a možná i jinam.   0,-
        .

 • 10.11. pá - NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH + OKOLÍ - 16:30 Nám.Míru 9
  Návštěva a prohlídka Národního domu + poté procházka po okolí.  50,-  
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 11.11. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 11.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 11.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 12.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 12.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 13.11. po - ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH - PÁNI A RYTÍŘI (ČESKÁ ŠLECHTA NA PŘELOMU 14. A 15. STOLETÍ) - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.
        MK

 • 13.11. po - HOSPODÁŘSKÉ DVORY BÝVALÝCH PANSTVÍ V ČECHÁCH - PONDĚLKY VE VĚŽI - PŘEDNÁŠKA - 18:00 Juditina síń, Mostecká 1
  Přednáška bude věnovaná opomíjenému druhu historických staveb – velkým hospodářským dvorům bývalých panství a velkostatků z 18. a 19. století. Představí jejich stavební vývoj, zasazení v krajině, uspořádání a půdorysy. Přednáší Jan Žižka.
        KZSP

 • 15.11. st - PŘEDNÁŠKA - HISTORIE KULTURNÍ POLITIKY „PERCENT FOR ART“ - 19:00 Betlémské náměstí 5a
  Pavel Karous sochař, vedoucí Ateliéru sochy na Scholastice, projekt Vetřelci a volavky).  0,-
        GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 • 16.11. čt - CESTOVINY, TENTOKRÁT NEW YORK" - 19:30 Lazarská 8
  O svých dojmech z pobytu v tomto městě vypráví a fotografiemi doprovází průvodce Jiří Tuček. Hostem pořadu bude paní Ludmila Lhotská, která v New Yorku ve službách jedné mezinárodní organizace delší dobu pobývala. Vypráví a promítá:J.Tuček, L.Lhotská.  150,-
        CAFEIDOSCOP

 • 17.11. pá - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 17.11. pá - DŮM V KISNĚ V PERLOVÉ UL.+ OKOLÍ - 16:30 Perlova 3
  Návštěva a prohlídka památk.chráněného zajímavého domu.Vznikl 1931 spojením dvou vývojově rozdílných objektů - historizujícího domu z 1874 a funkcionalistické novostavby. Autorem této koncepce je Fr. Havlena. A poté se projdeme po okolí. Navíc v blízkosti oslav dnešního výročí 17.listopadu.   50,-  
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 18.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 18.11. so - ARCH. KAREL FILSAK - VYCHÁZKA - 14:00 Právnická fakulta, nám.Curieových 7
  Půjdeme po dílech arch.Karla FILSAKA staršího (1917-2000), jenž začal u J.Gočára, absolvoval ČVUT a jeho cesta vedla od "sorely" viz Hotel Jalta k brutální moderně k hotelu Continental 1971. Většinu života tvořil ve Vojenském projekt.ústavu a jeho největší přínos pro českou architekturu byla neorenesance brutálního betonu, který jeho prostřednictvím dorazil v 70.letech zpožděně z USA k nám. Naše cesta povede po krátké prohlídce hotelu Evropa (kdysi Šroubek) na Václavském nám., dále tramvají 3 dojedeme k jeho největší realizaci Barrandovskému mostu. Od tohoto kontroverzního veledíla vyzdobeného přítelem sochařem J.Klimešem pojedeme komentovanou trasu tram.17 k největší stavbě komunistické éry generálnímu ředitelství Vodních staveb v Holešovicích jehož je autorem, kde vycházku zakončíme. Individuálně bychom mohli ještě dojít k jeho rodinnému renesančnímu domku na Úvoze (jediný vlevo pod Strahovem), kde domovní znamení od J.Klimeše připomíná, že zde bydlel pražský kat, dnes zde žije syn architekta Filsaka stejného jména, autor hotelu Budovatel (dnes President) na nábřeží, kde jsme začínali.   50,-
  PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 18.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 19.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 19.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 20.11. po - ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH - VÁCLAV IV. - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Měst.knihovna Smíchov Ostrovského - Na Skalce 29
  Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.
        .

 • 21.11. út - KDE SE VZALI NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ MUZIKANTI - 16:30 Blahoslavova 2,P3
  O hudební škole na Komenského náměstí hovoří Petr Mašlaň. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...
        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 21.11. út - KDE SE VZALI NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ MUZIKANTI - 16:30 Blahoslavova 2,P3
  O hudební škole na Komenského náměstí hovoří Petr Mašlaň, GHŠMP. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...
        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 22.11. st - PŘEDNÁŠKA - SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ: ARCHITEKTURA VE VĚKU SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ - 18:00 Betlémské náměstí 4
  Přednáší Beatriz Colomina historička architektury, Princeton University.  0,-
        GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA

 • 22.11. st - PRŮŠVIHY PŘI CESTOVÁNÍ - PŘEDNÁŠKA - 19:00 Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Přednáší Barbora Pečeňová.   60,-
        .

 • 24.11. pá - KRAKOVSKÁ + MEZIBRANSKÁ ULICE - 16:30 Václavské nám. - socha sv.Václava
  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme dané ulice a navštívíme v nich řadu objektů !   
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 25.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 25.11. so - ARCH. JOSEF SCHULC - VYCHÁZKA - 14:00 Národní divadlo - vnitroblok piazzetta
  Půjdeme po dílech arch. Josefa Schulce - od Národního divadla na Jiráskovo nám, přes most na Janáčkovo nábřeží, Malou Stranu , Kampu, k Rudolfinu a zakončíme na Kozím plácku. Josef SCHULC (1840 - 1917) českoněmecký pražský neorenesanční architekt. Zpočátku jen nájemník domů a paláců ( Náplavní ul., Janáčkovo nábřeží atd). S Josefem Zítkem navrhl 1871 Rudolfinum, po něm dostavěl 1883 Národní divadlo. Také navrhl Uměleckoprůmyslové muzeum, Dům Společenstva pražských stavitelů, kameníků a zedníků 1879 na Kozím nám. Málo však jsou známy jeho zámecké rekonstrukce např. v Nových Hradech, ve Stránově, Hrubé Skále a ve Vrchlabí. Je autorem obnovy řady mimopražských kostelů např. Kouřim, Horní Maršov atd. mj. šlechtických a podnikatelských hrobek od pražských Olšan a po hrobky Buqoyů v jižnách Čechách. Nejsamostatněji vytvořil Hankovo divadlo v Králově Dvoře.   50,-
  PRAGOS + FOIBOS + Ing.Stěnička

 • 25.11. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 26.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 26.11. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička
  .
        NKP VYŠEHRAD

 • 27.11. po - POZDNÍ BAROKO V PRAZE - PONDĚLKY VE VĚŽI - PŘEDNÁŠKA - 18:00 Juditina síń, Mostecká 1

  Poslední přednáška o barokní architektuře v Praze nás zavede do pozdního baroku a stavbám vznikajícím v Praze po roce 1740. Představí směr,jakým se architektura v polovině 18. století ubírala, architekty působící ve městě a stavby, které v té době vznikly. Přednší Jakub Bachtík.


        KZSP

 • 30.11. čt - MACEŠKŮV PALÁC A RADIOPALÁC - 16:30 Vinohradská 48
  Návštěva a prohlídka dvou paláců.  50,-
  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 2.12. so - ARCH. MAX URBAN - BARRANDOV - 14:00 Kříženeckého nám., před ateliéry
  Vycházka k jubileu Maxe Urbana - přítele rodiny Havlů, který se v před výstavbou Barrandova proslavil jako vynikající pražský urbanista, z kterého např. vyšel A.Engel v Dejvicích. Dodnes celý meziválečný Barrandov má Urbanovu uliční síť zachovávající romantismus tohoto orig.útesu. Urban začal pro V.Havla II. výstavbu vyhlídkových teras s restauracemi. Vytvořil i Barrandovskou vlajku. Uprostřed třídy bratrů Lumiérů postavil ústřední vzorovou vilu, u které se sbíhají všechny zdejší ulice. Aby pomohl V.Havlovi v zadlužení, tak pro jeho bratra Miloše vytvořil nadčasovou architekturu filmových ateliérů. Nejcennější stavbou v ateliérech je však vůbec první stavba na tomto kopci – trafostanice. Vlastní budovy ateliérů stavěné postupně od 1933 přes největší ateliér za války až k poslednímu 2007 stejně velkému uvnitř, ale menšímu zvenku nazývaného Max. Po obhlídce zdejších cca 40 vil si prohlédneme právě probíhající přestavbu původně Urbanových restauračních teras na jejich nové využití. Vycházku ukončíme na dně nejstaršího československého plaveckého bazénu. 50,- 
  FOIBOS + PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 4.12. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 4.12. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 11.12. po - ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH - LIDÉ NA OKRAJI (VYDĚDĚNCI STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI) - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.
        MK

 • 13.12. st - KOUZELNÁ SRÍ LANKA - OSTROV TISÍCE VŮNÍ A ÚSMĚVŮ - PŘEDNÁŠKA - 19:00 Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Přednáší David Hainall.   60,-
        .

 • 16.12. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 18.12. po - ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH - JERONÝM PRAŽSKÝ - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Měst.knihovna Smíchov Ostrovského - Na Skalce 29
  Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.
        .

 • 24.12. ne - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 25.12. po - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 26.12. út - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 16.1.2018 út - 200 LET POŠTOVNÍ SCHRÁNKY - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY - 15:00 Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1

  Poštovní schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. A právě toto významné výročí si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které se za těch 200 let používaly v českých zemích. Návštěvníci tak mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Součástí expozice je dětský koutek s interaktivními prvky pro děti. Výstavou provede kurátor výstavy Jan Kramář.


        .

 • 23.1.2018 út - 200 LET POŠTOVNÍ SCHRÁNKY - POŠTOVNÍ SCHRÁNKY VE SVĚTĚ - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1

  Poštovní schránky se v hlavním městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s výjimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem dvorské komory z 10. dubna 1817. A právě toto významné výročí si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, která se věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které se za těch 200 let používaly v českých zemích. Návštěvníci tak mohou očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajímavými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea. Výstava je doplněna souborem fotografií schránek, které zachytil objektivem na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek. Součástí expozice je dětský koutek s interaktivními prvky pro děti. Povídání s Evženem Janouškem, autorem fotografií poštovních schránek.


        .

 • 20.3.2018 út - LETECKÝ ZÁJEZD - LISABON 20.- 25.3. 2018 = 6 DNÍ ! PRO ČLENY PRAGOS KLUBU - 17:00 Letiště V.Havla
  VÍCE INFO =  www   
  Milí členové PRAGOS klubu, oznamuje další náš letecký zájezd ! Tentokrát již 6-ti denní, abychom vše v klidu prožili ! Opět v úzkém kruhu přátel a našeho skvělého průvodce poznáme i procítíme tentokrát Lisabon. Vychutnáme si jej opět nikoli jako turisté, ale jako místní obyvatelé celkovým naším pojetím pobytu  = milá parta, ubytování přímo v centru, společná posezení ráno, na oběd, večer a průvodce s námi zde vše celý den prožívající. A to vše za fajn cenu. A co je významné -  časy našich letů vždy vybíráme co nejpříjemnější. Také včas před odletem společně posedíme v restauraci na info-schůzce, kde se v klidu vše probere :-)  Samozřejmě tradičně zájezd nafotíme a poté přidáme na web pro vzpomínku účastníků i pro ukázku všem členům PRAGOS klubu. Těšíme se !!!  Přihlašování po dvojicích na pokoj, příp.nouzově můžeme sestavit dvojici z jednotlivců.   PRAGOS + Ing.Stěnička    
  PRAGOS + Ing.Stěnička

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297