Domů

 ÚVOD + PROGRAM    Vítáme vás zde, milovníky kultury, vycházek, přednášek, výstav apod. ! 

KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS - otevřeme leden 2018 u M-Budějovická 

Zdravíme Vás, naše nové KC otevřeme v lednu 2018 u Metra Budějovická - ul. Jihlavská. Myšlenka vznikla již před pár lety s cílem vytvořit v Praze příjemné místo pro milovníky kultury, přednášek, koncertíků, divadélka, minikina, výstav, výtvarných dílen, sdílení, společná posezení v kavárně a restauraci s prostorem také pro děti. Těšíme se i na vzájemná setkávání s osobnostmi kultury, které se již na otevření těší a vítáme další nabídky přednášejících, herců, hudebníků, zpěváků, výtvarníků, lektorů všech oborů pro dospělé i dětí,...  Děkujeme a těšíme se ! 

              Více info sekce vlevo.  
                   
Těšíme se na otevření a společné prožitky zde  
   Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297      

   
KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS :

Od r. 2013 konáme klubové komentované vycházky po Praze, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeřePoznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. Také konáme milé úspěšné zahraniční zájezdy s profi průvodci.  Samozřejmě domovem Klubu se stane brzo otevřené KULTURNÍ CENTRUM, kde budou pravidelné cestovatelské, historické, architektonické přednášky apod.  

  Těšíme se na společné akce, zdraví zakladatel  Václav Vaněček

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • tvoří níže program akcí pražských vč. klubových + facebook
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • vaše tipy akcí přijímá
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
PŘIHLÁŠENÍ do KLUBU     505 členů
 

 


 PROGRAM : všech institucí, klubové jsou fialové 
- přidávejte sami zajímavé akce - již to lze
- posílejte tipy na nové instituce - ať je náš přehled akcí stále bohatší, již nyní je v rámci Prahy vyjímečný
- Uvítáme i akce vedené členy či přáteli klubu - nabídněte se


ZOBRAZ AKCE PROBĚHLÉ klubové : 2013-2017
všechny : 2013    2014    2015    2016    2017

AKCE PRAGOS

 • 17.8. čt - BRIGÁDA - OČISTA SCHODŮ EMAUZY - 16:30 Vyšehradská 49 - vstup Emauzy a budovy IPR
  Zveme na další naši brigádu - očistíme schody v areálu Emauzy. Ve spolupráci s PETREM ZEMANEM (projekt Prázdné domy atd.), který náš PRAGOS KLUB  přizval. Těšíme se na toto další nové místo, kde se opět světu něco mile otevře ! Rukavice, nářadí máme připraveny. Děkujeme za účast !
  PETR ZEMAN + PRAGOS KLUB

 • 29.8. út - DVORKY KOLEM STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ - 17:00 Roh Staroměstské nám. – Celetná

  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou oblast a navštívíme v ní řadu objektů ! Tentokrát zejména dvorky apod. 
  Farní dvorek p.Marie Sněžné před Týnem (kdysi biskupa Jana z Rokycan, kde začínalo svěcení ultrakvistických biskupů), dvorek domu U bílého beránka (Einstein, Hegerová), dvorek E.E.Kische (nejkrásnější renesanční dvorek dnes řed.GHMP), Michalský dvůr, Richterův dvůr (vlastenec, 1.tel.ústředna v Praze), dvorek lékárníka Angela (přítel K4), dvorek Svárovského / Ericcsona (dnes Polské kult.středisko s unikátní pozdě gotickou kaplí), dvorek J.V.Rotta (1. Železář v centru Prahy 1.pol. 19.stol.), dvorek kata Mydláře (kde se připravoval na popravy), Jezuitský dvorek (dnes přepych.dům Luis Vuiton), dvorek domu U zvonu (metamorfóza od svatby Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou až k výletu pana Broučka do 158.stol.), dvůr Golz-Kinských (od středověku přes empír K.Gottwalda až k turistickému dnešku ). A NAKONEC POSEDÍME A POPOVÍDÁME V RESTAURACI.  50,- 

  PRAGOS + Ing.Stěnička


AKCE CELÉ PRAHY

 • 17.8. čt - KÁMEN, ŠTUK A TERAKOTA: SOCHAŘSKÁ DÍLA Z PRAŽSKÝCH ZAHRAD - 16:00 Zámek Troja
  Kurátorská prohlídka s Marií Foltýnovou. Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Sochy a dekorace vyprávěly společně příběhy nebo upozorňovaly na postavení či záliby majitele. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům počasí, postupně ze zahrad zmizela. Buď byla nenávratně zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Na výstavě v zámku Trója se představí výběr z originálů soch z Vrtbovské zahrady, z krajinného parku Cibulka, dochované fragmenty raně barokní výzdoby zahrady Trojského zámku, Kinského zahrady a busty z letohrádku Portheimka. Název výstavy odkazuje na oblíbené materiály zahradních dekorací i fragmentárnost a syrový stav exponátů, jež jsou v depozitářích uloženy v nálezovém stavu a obvykle se pro výstavní účely nerestaurují.
        GHMP

 • 17.8. čt - JOSIP PLEČNIK NA PRAŽSKÉM HRADĚ - 16:00 Žulový monolit, III.nádv. Pražského hradu
  Poznejte s námi dílo slovinského architekta, který vstoupil do českého povědomí především působením a úpravami na Pražském hradě jako hlavní architekt, jmenovaný T. G. Masarykem.
        PIS-Hátleová

 • 17.8. čt - BRIGÁDA - OČISTA SCHODŮ EMAUZY - 16:30 Vyšehradská 49 - vstup Emauzy a budovy IPR
  Zveme na další naši brigádu - očistíme schody v areálu Emauzy. Ve spolupráci s PETREM ZEMANEM (projekt Prázdné domy atd.), který náš PRAGOS KLUB  přizval. Těšíme se na toto další nové místo, kde se opět světu něco mile otevře ! Rukavice, nářadí máme připraveny. Děkujeme za účast !
  PETR ZEMAN + PRAGOS KLUB

 • 18.8. pá - KDO A JAK SKUTEČNĚ ROZHODUJE V EU? = 17:00 PŘEDNÁŠKA + 19:30 KAVÁRNA - 17:00 Přírodovědecká fakulta, Viničná 7

  Zajímají vás podrobnosti o EU? Který orgán Evropské unie má jakou pravomoc a jak funguje schvalování evropských právních norem (směrnic, nařízení)? Nakolik můžou naši politici do dění v EU zasahovat, jaké mají šance něco měnit? Co dělají naši poslanci v Evropském parlamentu, nejsou tam jen do počtu? Prý Evropská unie vykazuje demokratický deficit, který se projevuje nemožností přehlasovat velké členské státy, umožňuje přehnaný vliv těchto zemí na dění v EU a neumožňuje novým členům ze střední a východní Evropy se podílet dostatečně na řízení EU. Je tomu skutečně tak? Robert Rameš (* 1968) pochází z Teplic a v Praze žije od roku 1987. V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (denní studium). Od roku 1991 je společníkem veřejné obchodní společnosti se zaměřením na vývoj ekonomického software R2 SOFTWARE, v.o.s., nyní pracuje na speciálním projektu pro Komerční banku. Po přednášce debata + přesun do restaurace UTERUS roh Kateřinská-Lipová.
  KLUB PÁTEČNÍCI www.patecnici.wbs.cz = pravidelné setkávání členů i hostů společenskovědní sekce Sisyfa. Neofic.sebeoznačení "pátečníci" vyjádřuje respekt k prvorepublikovým Pátečníkům v čele s K.Čapkem + TGM. Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou různorodé přednášky odborníků a diskuse a poté přesun do kavárny. Řada členů je i v  našem PRAGOS klubu

        PÁTEČNÍCI

 • 19.8. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 19.8. so - BAREVNÉ NÁDVOŘÍ - ETNOPIKNIK - 10:00 - 18:00 NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské náměstí 1

  Další akce z cyklu Barevné nádvoří tentokrát představí delikatesy ze všech koutů světa. Po celý den budete moci ochutnávat gastronomické speciality, které potěší chuťové pohárky milovníků exotických jídel, zaposlouchat se do ukázek mimoevropské hudby či zhlédnout několik překrásných tanečních vystoupení. Nezapomínáme ani na děti, pro které budou po celý den připraveny tvořivé výtvarné dílny.Více informací na www.nm.cz. Vstupné na nádvoří zdarma.

        NÁRODNÍ MUZEUM

 • 19.8. so - Z PETROVIC PODÉL HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE DO HOSTIVAŘE - 14:00 Nástupiště metra Háje
  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 19.8. so - BÝVALÁ CHUDINSKÁ ČTVRŤ NA FRANTIŠKU - 16:00 Dušní 19
  Nedaleko Staroměstského náměstí se rozkládala svérázná čtvrť vorařů, dřevařů, rybářů a městské chudiny. Život v této oblasti  ovlivňoval od 13. století klášter založený přemyslovskou princeznou Anežkou i další církevní instituce. Pojďte se s námi projít místy se zajímavou historií, kde se i přes asanační zásahy dodnes zachovalo několik malebných, křivolakých uliček s původní zástavbou, které svojí zvláštní atmosférou okouzlí i Vás.
        PIS-Barešová

 • 20.8. ne - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY - 10:30 Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153

  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, kterou pro Vás připravily pracovnice Infocentra SPH. Tentokrát se s nimi vydejte za umělecky nejvýznamnějšími náhrobky a místem posledního odpočinku slavných umělců.  0,-

        SPH

 • 20.8. ne - KOSTEL SV. KATEŘINY NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM - 12:50 Roh Viniční a Kateřinské
  Prohlídka původně gotického kostela, který byl součástí augustiniánského kláštera, založeného Karlem IV. Poznejte s námi tuto barokně přestavěnou stavbu s bohatou vnitřní výzdobou, kterou dnes spravuje pravoslavná církev!
        PIS-Škrlandová

 • 20.8. ne - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714161 - 13:00 Kostel sv. Markéty zast. tram "Břevnovský klášter"
  Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury.
        PIS-Vymazalová

 • 20.8. ne - BÍLKOVA VILA - OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONSE MUCHY = LEKTORSKÁ PROHLÍDKA STÁLÉ EXPOZICE - 14:00 Mickiewiczova 1,P6-Hradčany
  OTČENÁŠ FRANTIŠKA BÍLKA A ALFONSE MUCHY Komorní výstava kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťanské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit působivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.
        GHMP

 • 20.8. ne - MODŘANSKOU ROKLÍ PODÉL LIBUŠSKÉHO POTOKA DO LIBUŠE - 14:00 Nástupiště metra Karlovo náměstí
  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 20.8. ne - K CÍSAŘSKÉMU MLÝNU - 18:00 Zast. bus 131,jede od M Hradčanská
  Zveme vás do míst, kde mimo jiné dodnes vyvěrá pramen vody, drobného sadu, který zbyl z ohromných Bučkových sadů, také se podíváme na krásné vily Strnadovu a Gibiánovu a ukážeme si například, kde žil Max Švabinský, se starými snímky si upřesníme, kam zasahovalo rameno Vltavy a jak vypadaly budovy papírny a mlýna v Bubenči.
        PORTA-Čenková

 • 21.8. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 21.8. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 22.8. út - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO VYŠEHRADĚ I. - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM - 16:00 Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.
        GHMP

 • 22.8. út - NÁRODNÍ PARKY TANZANIE A ZANZIBAR - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST

  Vydejte se s námi do té pravé divočiny subsaharské Afriky. Navštívíme NP Tarangire s početnými stády slonů a prastarými baobaby, sopečný kráter Ngorongoro s největší koncentrací velkých savců i jedno z nejvýznamnějších chráněných území světa, NP Serengeti. Po návštěvě masajské vesnice a sodného jezera Natron, které je oblíbeným místem pro hnízdění plameňáků, přejedeme společně na korálový ostrov Unguja v souostroví Zanzibar. Ostrov vůní a koření s úchvatnou koloniální architekturou, bohatou historií a tyrkysovým mořem Vás jistě okouzlí. Přednáší Jana Kupčáková.

        CČM

 • 24.8. čt - LETNÍ PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA - NUTNO REGISTROVAT 733770258 - 10:00 - 11:30 Toulcův dvůr - infocentrum

  Zpestřete si léto v Praze návštěvou Toulcova dvora. Zveme Vás na letní prohlídku s průvodcem. Prohlédnete si farmu s hospodářskými zvířaty a nejstarší budovu Toulcova dvora s expozicí přadných rostlin a zemědělského náčiní. Podíváme se do starého třešňového sadu a projdeme se mokřadem. Na závěr prohlídky si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavu "Unese Země naše kroky?", která je věnována Ekologické stopě. 

        TOULC.DVŮR

 • 24.8. čt - ZA ZAJÍMAVOSTMI TRŽIŠTĚ A JÁNSKÉHO VRŠKU - 15:30 Vchod Vrtbovského paláce
  Procházka malebnými uličkami Malé Strany nás zavede k mnoha palácům a domům, kde si připomeneme zajímavé osudy jejich obyvatel, budeme obdivovat práci jejich stavitelů a vzpomeneme na zajímavé okamžiky v dějinách této malostranské lokality.
        PIS-Škrlandová

 • 24.8. čt - RICHARD DEACON / FREE ASSEMBLY - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY - 18:00 Městská knihovna, Mariánské nám.1

  Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy a ředitelkou GHMP Magdalenou Juříkovou. Richard Deacon je jedním z nejvýznamnějších reprezentantů tzv. nového anglického sochařství. V minulosti se u nás představil jeho souputník Tony Cragg a od devadesátých let se nám nenaskytla žádná další příležitost poznat blíže fenomenální generaci umělců, kteří vnesli do sochařství řadu inovativních formálních i myšlenkových proudů. Deacon se v Praze představí několika svými monumentálními objekty a současnou kresbou. Koncepce výstavy je limitovaná prostorovými možnostmi Městské knihovny, i přesto budeme mít možnost shlédnout jeho mistrovské zacházení s netradičními materiály a jejich kombinacemi v abstraktně formulovaných objektech, jejichž podstatnou výrazovou složkou je objem a dynamický tvar.

        GHMP

 • 26.8. so - ZÁMEK BŘEZNICE – PROHLÍDKA INTERIÉRŮ, ANGLICKÉHO PARKU,GALERIE LUDVÍKA KUBY – DOBRÁ VODA – PROHLÍDKA BÝVALÝCH LÁZNÍ - 07:20 Pokladny ČD Hlavní nádraží
  NÁVRAT  20:06 hod.  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 26.8. so - POLODENNÍ VYCHÁZKA - Z DUBČE, KOLEM ŘÍČANSKÉHO POTOKA, DO UHŘÍNĚVSI - 08:30 Stanice M "Háje" - dole u příjezdů vlaků
  V Dubči si prohlédneme Přírodní park Dubeč, který je určen pro relaxaci a odpočinek místních obyvatel a nachází se v těsné blízkosti zrekonstruovaného špýcharu z 18. století a zříceniny bývalé tvrze. Dále budeme pokračovat podél toku Říčanského potoka až do Uhříněvsi. Cestou uvidíme např. rybník V Rohožníku, přírodní památku Rohožník - lom v Dubči, Podleský mlýn i rybník, kde se nachází experimentální farma na chov jelenů a potom kolem uhříněvského židovského hřbitova a obory až na zastávku autobusu v Uhříněvsi. Trasa dlouhá cca 6,5 km.
        PORTA-Cimplová

 • 26.8. so - VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA - 10:00 V zahradě u metra Malostranská
  Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a historii této jedinečné šlechtické zahrady
        PIS-Koblihová

 • 26.8. so - NÁRODNÍ DIVADLO - 12:30 Vestibul hist.budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Začátek prohlídek ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00.
        PIS

 • 27.8. ne - HISTORIE USEDLOSTÍ HORNÍ A DOLNÍ PALATA, NESYPKA, HŘEBENKA, NA SMÍCHOVĚ - 14:00 Nástupiště metra Karlovo náměstí
  Vlastivědné vycházky v nebyznysovém duchu. Aktivní seniorská společnost ŽIVOT 90. Průvodce J.Šlechta. Cena 20,-
        ŽIVOT 90

 • 27.8. ne - ZÁMEK TROJA - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA - 16:00 U Trojského zámku 1,P7

  Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bohy, alegorie denních i ročních období a světadílů. Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzívní výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy. 

        GHMP

 • 27.8. ne - NOVODOBÁ ZÁSTAVBA POD VYŠEHRADEM - 16:00 Roh Vnislavovy a Rašínova nábřeží
  Vycházka nás provede architekturou části Rašínova nábřeží, Libušiny, Vratislavovy a Přemyslovy ulice. Seznámíme se tak s historizující architekturou 2. poloviny 19. století i s modernistickou architekturou nastupujícího 20. století. Čekají nás budovy vyšehradské záložny, radnice a nádraží, stavba funkcionalistické sokolovny od Františka Roitha a samozřejmě také skupina kubistických domů, jejichž autorem je přední český architekt Josef Chochol.
        PIS-Klinerová

 • 27.8. ne - PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ - 16:00 Vchod kostela sv. Antonína
  Pojďte s námi poznat jedno z center pražských Holešovic. Povídat si budeme nejen o tom, po kom nese náměstí své jméno a s kterou filmovou postavou je spojeno. Představíme si chrám sv. Antonína i nejvýznamnější stavby v jeho blízkosti a neopomeneme také zmínit jednu z největších tragédií v dějiných kriminalistiky, které se zde odehrála.
        PIS-Semanová

 • 27.8. ne - POJĎTE SE BÁT NA HRADČANY A MALOU STRANU - 18:00 Zast. tram "Pohořelec"
  Podvečerní vycházka pro děti, jejich rodiče i ostatní. Na konec prázdnin Vás zveme na vycházku pro děti, jejich rodiče,  prarodiče a všechny ostatní. Sejdeme z Hradčan  a  projdeme kolem míst, která jsou spojena se záhadnými strašidelnými bytostmi, s neobvyklými událostmi a dalšími podobnými jevy. Na závěr dojdeme k k chrámu sv. Mikuláše, kde vystoupíme do zvonice a rozhlédneme se  z výšky na setmělé město. 
        PORTA-Králová

 • 28.8. po - KRÁLOVSKOU CESTOU ZA VÝZNAMNÝMI KORUNOVACEMI, ČESKÝMI KRÁLI - 16:30 Prašná brána
  A dalšími zajímavostmi, které souvisejí s českou korunou. 
        PORTA-Havlovcová

 • 29.8. út - HISTORIE I SOUČASNOST KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA - 15:30 Kostel Panny Marie Andělské, Loretánské nám.
  Během vycházky si prohlédneme kostel Panny Marie Andělské, proslulé jesličky, rajský dvůr nebo zrevitalizované klášterní zahrady.
        PIS-Racková

 • 29.8. út - OD INVALIDOVNY K VÝTOPNĚ - VYCHÁZKA - 17:00 Budova Invalidovny, pomník hraběte Strozziho
  Srdečně Vás zveme na vycházku, kterou zahájíme před pozoruhodnou barokní budovou Invalidovny postavenou v letech 1731-7 z prostředků nadace Petra Strozziho podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Seznámíme se jak se stavební historií, tak s využitím budovy v minulých letech.
  Dále projdeme sídliště Invalidovna, které vzniklo v 60. letech 20. století a bylo pojmenováno po výše zmíněné budově Invalidovny. Dnes je spojováno především s pojmy sídliště nejmenší, nejstarší, experimentální a krásné. Při procházce sídlištěm kolem řady uměleckých děl se pokusíme vysvětlit, proč právě tyto pojmy.
  Vycházku zakončíme na okraji sídliště u unikátní Mazutky, architektonicky zcela výjimečné budovy bývalé mazutové výtopny, která byla navržena v bruselském stylu architektem Janem Zeleným a statikem Františkem Bäumeltem. Nakonec jsou všichni zváni na kávu nebo čaj do Divadla Kámen a zde je čeká osobní seznámení se Slepičkou – betonovou prolézačkou, kterou se divadlo snaží zachránit. 50,-.
        DIVADLO KÁMEN

 • 29.8. út - DVORKY KOLEM STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ - 17:00 Roh Staroměstské nám. – Celetná

  Opět v našem oblíbeném pojetí vycházky = poznáme a procítíme danou oblast a navštívíme v ní řadu objektů ! Tentokrát zejména dvorky apod. 
  Farní dvorek p.Marie Sněžné před Týnem (kdysi biskupa Jana z Rokycan, kde začínalo svěcení ultrakvistických biskupů), dvorek domu U bílého beránka (Einstein, Hegerová), dvorek E.E.Kische (nejkrásnější renesanční dvorek dnes řed.GHMP), Michalský dvůr, Richterův dvůr (vlastenec, 1.tel.ústředna v Praze), dvorek lékárníka Angela (přítel K4), dvorek Svárovského / Ericcsona (dnes Polské kult.středisko s unikátní pozdě gotickou kaplí), dvorek J.V.Rotta (1. Železář v centru Prahy 1.pol. 19.stol.), dvorek kata Mydláře (kde se připravoval na popravy), Jezuitský dvorek (dnes přepych.dům Luis Vuiton), dvorek domu U zvonu (metamorfóza od svatby Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou až k výletu pana Broučka do 158.stol.), dvůr Golz-Kinských (od středověku přes empír K.Gottwalda až k turistickému dnešku ). A NAKONEC POSEDÍME A POPOVÍDÁME V RESTAURACI.  50,- 

  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 29.8. út - ISLAND – PO STOPÁCH HORKÝCH PRAMENŮ - 18:00 V KINĚ v CENTRUM ČERNÝ MOST

  Vydejte se s námi na na cestu po ostrově ledu a ohně, kde slunce nezachází. Navštívíme desítky úchvatných vodopádů i termálních jezírek, u kterých stanujeme. Společně projdeme národní parky Þingvellir a Skaftefell, přebrodíme několik řek, prohlídneme si skanzeny místních obydlí i ledovcová jezera. Na severu ostrova navštívíme jezerní oblast Mývatn a vydáme se na ledovou plavbu za plejtváky a keporkaky. Při přejezdu poloostrova Snæfellsnes navštívíme sopečné krátery a početnou kolonii tuleňů. Na závěr se budeme toulat hlavním městem Reykjavík, které Vás svým vzhledem jistě okouzlí. Přednášejí Petr Kvarda a Pavel Chlum.

        CČM

 • 31.8. čt - CELNICE NA VÝTONI - VYCHÁZKA - 15:30 Podskalská celnice, Výtoň
  Nabízíme žhavou letní novinku – letní vycházky pro veřejnost! Tentokrát Celnice na Výtoni – svědek zaniklého starého Podskalí. Přednáší:Eva Havlovcová.
        MUZEUM PRAHY

 • 2.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 2.9. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 2.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 3.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 3.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 3.9. ne - FILM - NAIVNÉ SNY? - 18:00 Maiselova 15,P1

  Stejnojmenný dokumentární film Petera Scheinera (30 min., 2013) zachycuje snahu o obnovu života židovské komunity v Komárně, která dnes čítá pouhých několik desítek členů. Po projekci bude o filmu, židovském životě v Komárně i o židovství na Slovensku s tvůrcem filmu Peterem Scheinerem a slovenským sociologem Fedorem Gálem rozmlouvat publicista Petr Brod. Program se koná v rámci 18. ročníku Evropského dne židovské kultury, jehož letošním tématem je Diaspora.   0,- 

        ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 4.9. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 4.9. po - ZAHRADA U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA, VRTBOVSKÁ ZAHRADA - 15:30 Kostel Pražské Jezulátko, Karmelitská 9
  Vrtbovská zahrada založená šlechticem Vrtbou, dle arch. návrhu slavného Kaňky, doplněná barokními sochami, patří mezi nejkrásnější barokní terasovité zahrady na Malé Straně
        p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 5.9. út - TŘIČTRVRĚ STOLETÍ S HUMOREM - DERNIÉRA VÝSTAVY PAVLA KANTORKA - 15:00 Písecká brána, K Brusce 5, P6

  Závěrečná derniéra výstavy Pavla Kantorka „Třičtrvrě století s humorem“. S laskavým svolením rodiny Pavla Kantorka jsme se rozhodli věnovat tuto derniéru vzpomínce a symbolickému rozloučení. V rámci této akce na něj přijde zavzpomínat i paní Miriam Kantorková a Vy jste také zváni.

        Spolek InGarden

 • 5.9. út - PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP - 16:00 Zast. tram „Poliklinika Barrandov“.
  Projdeme krásným údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, jak člověk poznamenal svojí prací přírodu. Bude nás zajímat firma Barta a Tichý i rodina Hergetů a samozřejmě také Buštěhradská dráha.
        PIS-Micková

 • 5.9. út - VERNISÁŽ VÝSTAVY - ŽIDOVSKÁ ODBORNÁ ŠKOLA MASADA V DARMSTADTU 1947-8 - 18:00 Maiselova 15,P1

  Vernisáž výstavy věnované historii Židovské odborné školy Masada v Darmstadtu, která byla vybudována a vedena Samuelem Milkem Batalionem v letech 1947-8. Škola nabízela odborné vzdělání v oboru řemeslné práce přibližně šedesáti přeživším holocaustu. Všechna povolání měla být užitečná pro budoucí život v nově založeném Státě Izrael. Výstava dává možnost nahlédnout do života přeživších před, během a po válce. Tato škola byla důležitou součástí v procesu znovuzrození židovského života v poválečné době. Večer bude zahájen přednáškou Ley Dror-Batalion z Univerzity v Haifě. V angličtině s konsekutivním tlumočením do češtiny.  0,- 

        ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 6.9. st - JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY - 17:00 Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.
        .

 • 7.9. čt - VI. BETLÉMSKÁ KULTURNÍ NOC - 15:00 - 23:59 Betlémské nám. + okolí
  Zveme vás na 6.ročník Betlém.kulturní noci ! Vypravte se na Betlémské náměstí a přilehlých ulic a dvorků. 20 místních institucí připravily bohatý program pod širým nebem i v jindy nepřístupných prostorech. Vernisáže, koncerty, autorská čtení, gastro, prohlídky i program pro děti.
  PROGRAM :  www  
  např.
  15:00 16:30 18:00 Ředitelství policie: koment.prohlídka strážní věže z opevnění Prahy v Bartolomějské 4 a procházka s průvodcem po okolí
  16:00  Dominikánský klášter: odpolední prohlídka kláštera
  17:00  Nár.památkový ústav: prohlídka nově rekonstruovaného domu U Voříkovských v Liliové ulici 219/5
  18:00  Donuterie: povídání o místní dobrodějce Anně Halánkové, uvádí Helena Honcoopová
  17:00  Náprstkovo muzeum: koment.prohlídka výstavy Příběh Tibetu s autorkou
  18:00  Náprstkovo muzeum: krátká modlitba a povídání s tibetským mnichem gešem Ješe Gawou
  18:30  Galerie U Betlémské kaple: zahájení výstavy L.Typlta
  21:00  Dominikánský klášter: noční prohlídka kláštera
        .

 • 9.9. so - BRANÍK SOBĚ - 11:00 - 22:00 Bezová ulice, Braník
  Setkání obyvatel s programem - Bezová ulice se promění již po šesté v pouliční festival BRANÍK sobě. Na celý den odsud opět zmizí auta a místo nich vznikne místo na hraní a setkávání, zavoní domácí dobroty a na pódiích se bude hrát hudba a divadlo. Začínáme v 11:00.   www.braniksobe.cz
        .

 • 9.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 9.9. so - PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH - 14:00 Trojická ulice
  Srdečně Vás zveme na další víkendovou umělecko-architektonicko-historickou vycházku podrobně mapující Nové Město Pražské. Tentokrát se sejdeme u kostela Nejsvětější Trojice v Trojické ulice a postupně se seznámíme s třemi areály - areálem kostela Nejsvětější Trojice, areálem Na hrádku a areálem Botanické zahrady při čp. 433. Kromě výše zmíněných areálů nás také čekají Trojické garáže čp. 437 od spoluautora Veletržního paláce Oldřicha Tyla, klasicistní nájemní domy čp. 1376 a 1378 a dům Na Slupi čp. 431. Provází historik umění Jakub Synecký.  50,-.
        Pražské domy

 • 9.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 10.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 10.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 10.9. ne - DNES PROVÁZÍ MINOR NOVOM.RADNICÍ - NUTNO REZERVACE 725061407 - 15:00 Novoměstská radnice - nádvoří

  Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. 120,-

        NOVOM.RADNICE

 • 12.9. út - ZA KAVÁRNAMI VE STARÝCH ALEJÍCH - 16:00 Dům U Hybernů

  Tentokrát se vydáme bývalou Kolowratskou třídou, abychom si ukázali, kde byla první secesní kavárna Corso, Vídeňská kavárna, kavárny Edison, Continental a další. Nahlédneme i do krásných pasáží.

        PIS-Micková

 • 12.9. út - KAFE PO PRÁZDNINÁCH - CO NOVÉHO NA PRAZE 3 - 16:30 Blahoslavova 2,P3

  beseda o událostech na Praze 3 během letních měsíců. 
  Klub Přátel Žižkova - Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...

        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 14.9. čt - KOSTEL SV. SALVÁTORA V AREÁLU KLEMENTINA - 16:00 Křížovnické nám.

  Kostel nechali vystavět v 16. století jezuité na místě staršího gotického kostela. Významné barokní úpravy vznikly pod vedením architekta Carla Luraga. Na bohaté výzdobě interiéru se podílely nejvýznamnější osobnosti své doby, např. J. J. Bendl, J. J. Hejnsch, I. Raab a F. Platzer. V kostelní kryptě je pohřben vlastenecký historik – Bohuslav Balbín.

        PIS-Marchal

 • 14.9. čt - PŘEDNÁŠKA - PRAŽSKÉ DVORKY - 16:30 Muzeum hl.m.Prahy - Na Florenci
  Ing.Stěnička
        .

 • 15.9. pá - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 16.9. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 16.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 16.9. so - "ZAŽÍT MĚSTO JINAK" - SETKÁNÍ NA ULICÍCH 16.9. - 11:00 - 21:00 ...
  Milá setkání s programem na ulicích Prahy pro tuto akci vyhrazených jen obyvatelům. http://zazitmestojinak.cz
        ...

 • 16.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 17.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 17.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 17.9. ne - DNES PROVÁZÍ MINOR NOVOM.RADNICÍ - NUTNO REZERVACE 725061407 - 15:00 Novoměstská radnice - nádvoří

  Herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. 120,-

        NOVOM.RADNICE

 • 18.9. po - VYPRÁVĚNÍ (NEJEN) O SOCHÁCH V PARKU TROJSKÉHO ZÁMKU - 16:00 Zast. bus 112 "Kovárna"

  Začneme pohledem na zámek Troja. Ukážeme si vilu režisérky Věry Chytilové, bývalou funkcionalistickou vilu hudebníka Michaela Kocába, kolem brány do zoo projdeme do mlýna a pivovaru trojského zámku, navštívíme galerii U lávky v ulici Povltavské, a z visuté lávky si prohlédneme jezdecké závodiště z první republiky na Císařském ostrově od autora pražského automatu Koruna L. Machoně. Přes zdymadla zamíříme k proslulé, dnes bohužel zchátralé Šlechtově restauraci a okolo tenisových dvorců a málo známé Malé Říčky se dostaneme k Císařskému mlýnu z doby Rudolfa II. Pod železniční tratí na Berlín, okolo zrušeného nádraží v Bubenči dojdeme na bubenečské hlavní náměstí, dnes zvané Krupkovo. Vedle kostela sv. Gottharda se zaměříme na secesní školu, kam chodil Pavel Tigrid, bývalý dům Hanuše Schweigera, Lannovu vilu a čínskou vilu Blanka. Na závěr vše prohlédneme z rodinné rezidence Záruba – Pfeffermann.

        PIS-Stěnička

 • 18.9. po - PŘEDNÁŠKA - VYKOUPENÍ A PROBLÉM ZLA V KABALE RABÍNA IZÁKA LURII - 18:00 Maiselova 15,P1

  Po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se jejich značná část usídlila v městě Safed v Galileji. Vůdčí osobností židovské mystiky se brzy stal rabín Izák Luria (1534-72). Ačkoliv jeho učení proniklo do značné části židovského světa, jeho nauka o vykoupení nebyla až do konce minulého století příliš známa. V posledních dvaceti letech se však stala významným předmětem zkoumání zejména mezi akademiky v Izraeli a ve Spojených státech. Téma a obrysy současného výzkumu představí přednáška judaisty Josefa Blahy. Vstup volný.  0,- 

        ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 19.9. út - PŘEDSTAVENÍ KNIHY : ŽIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH PO ŠOA: IDENTITA PORANĚNÉ PAMĚTI - 19:00 Maiselova synagoga – Maiselova 10, P1

  Představení stejnojmenné knihy etnoložky a historičky B.Soukupové (Marenčin PT, 2016) z Fakulty humanitních studií UK, která představuje první syntetickou práci zabývající se tématem identity českých Židů po holocaustu. Nad knihou a s ní spojenými tématy bude s její autorkou B.Soukupovou rozmlouvat publicista a pracovník ČRO Plus Jan Fingerland.    0,-

        ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 20.9. st - PŘEDNÁŠKA - MALOSTRANSKÉ DVORKY - 16:30 Muzeum hl.m.Prahy - Na Florenci
  Ing.Stěnička
        .

 • 23.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 23.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 24.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 24.9. ne - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 25.9. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 25.9. po - TANČÍCÍ DŮM – VÝSTAVA 13 KOMNAT PRVNÍ REPUBLIKY - NUTNÁ REZERVACE 605214441 - 16:00 U Mánesa, vedle Vodárenské věže

  V Tančícím domě navštívíme společně výstavu o první republice. Jedná se o dosud nejreprezentativnější přehlídku umění první republiky (1918–48). Vypravíme se do období, kdy světu vládl swing, firma Baťa obouvala celou rodinu, dámy zkrátily sukně a pražské kavárny ožily duchaplnou konverzací. Seznámíme se s životem prvorepublikových hvězd, jako byla Ema Destinnová, Anny Ondráková, Adina Mandlová, Vlasta Burian a dámy budou jihnout pod svůdným pohledem Oldřicha Nového. Všude najdeme originální předměty od legendární Tatry, přes autentické divadelní róby slavných hvězd až k Osvobozenému divadlu, Sokolu a čapkovským Pátečníkům. Nechybí originál slavné loutkové dvojice Spejbla a Hurvínka. Pozadí výstavy tvoří prvorepublikový nábytek a art-deco doplňky. Po prohlídce výstavy se přesuneme přes hotelové místnosti do kopule, kde se pokocháme pohledem na panorama od Hradčan po Vyšehrad.

        PIS-Stěnička

 • 26.9. út - VÍTKOV - VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA - 10:00 Vítkov - pod sochou Jana Žižky
  ...
        PRAHA 3

 • 26.9. út - NA SKOK DO STRAHOVSKÉHO KLÁŠTERA - NUTNÁ REZERVACE 605214441 - 15:30 Vchod kláštera před kostelem sv. Rocha

  Nejprve budeme mít jedinečnou možnost prohlédnout si běžně nepřístupnou Konventní zahradu Strahovského kláštera, jejíž dnešní podoba je z konce 18. století podle návrhu J. B. Matheye. Prohlédneme si také letohrádek, postavený po roce 1661 s bohatou barokní výzdobou. Následovat bude Opatská zahrada s nádherným výhledem na Prahu. Poté nás čeká exkurze v klášterním pivovaru s ochutnávkou místního piva.

        PIS-Kastner

 • 26.9. út - ŽIŽKOVÁK VE SVĚTĚ – JIH INDIE - 16:30 Blahoslavova 2,P3

  vyprávění a fotografie Jarmily Hlavničkové z cesty po Indii.
  Klub Přátel Žižkova - Je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...

        KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 27.9. st - INDIE – ZEMĚ VELKÝCH KONTRASTŮ - PŘEDNÁŠKA - 17:00 Milešovská 1,P3

  Na jedné straně láká nádhernými památkami, bohatou a slavnou historií, na straně druhé je těžké nevidět současnou realitu této přelidněné, chudé země. V Indii se kontrasty střetávají na každém kroku, často nás mohou zarážet svazující společenská pravidla, ale současně nás oslovuje filozofie jógy. Pro většinu cestovatelů, kteří Indii navštívili, je ovšem nejzajímavější jiný kontrast – štěstízračící se v mnoha tvářích a očích lidí, kteří podle našich měřítek nemají k úsměvům moc důvodů. Přednáška J.Hlavničková

        PRAHA 3

 • 27.9. st - SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE - 19:30 Jilská 7a - barokní reflektář
  Večer o Svatováclavské bibli a představení antologie z jejího textu, vydané v Nakladatelství Karolinum. Těšit se můžete i na scénické čtení pašijí podle Marka ze Svatováclavské bible. Večer pořádá Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Dominikánskou 8. Ondřej Koupil je filolog, překladatel a editor, odborník na starší českou gramatiku, pracuje v hist. odd. Ústavu pro jazyk český AVČR. J.M.Havlík je historik, zabývá se především církevními dějinami raného novověku.
        DOMINIKÁNSKÁ

 • 28.9. čt - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 28.9. čt - SVATOVÁCLAVSKÁ PLAVBA NA KOLESOVÉM PARNÍKU VLTAVA - NUTNÁ REZERVACE 605214441 - 16:15 Přístaviště pod Palackého mostem

  Zveme vás na dvouhodinovou projížďku nejstarším provozovaným parníkem v Praze – kolesovým parníkem Vltava. Byl vyroben v roce 1940 a je skutečnou ozdobou pražské lodní dopravy. Vyplujeme od Palackého mostu směrem na Zbraslav a zpět. Cestou si povíme o sv. Václavovi a zazní i Svatováclavský chorál. Nezapomeneme na historii všech objektů, které cestou uvidíme a které nám připomenou krásu země se svatováclavskou tradicí. A protože nejen duchem je člověk živ, v ceně bude výborná šunka od kosti včetně pečiva, zeleninového salátu, křenu a omáček.

        PIS-Kastner

 • 30.9. so - DEN ARCHITEKTURY - 09:00 - 22:50 PRAHA
  Hlavním tématem je tentokrát voda, která představuje nenahraditelný zdroj, zároveň ale dokáže být nebezpečným živelným elementem. Symbióza města, obce a řeky je tedy zcela zásadní. Řeka navíc představuje i širší souvislosti, a to především prolínání kulturní a přírodní krajiny. O všech těchto aspektech se lidé dozvědí ve více než šedesátce českých i slovenských měst během procházek vedených architekty, urbanisty, historiky a dalšími odborníky. Představeny budou nejen stavby přímo spojené s tématem vody, ale také současná architektura a historicky cenné objekty. Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a možná letos dojde i na koupací happeningy.
        KRUH

 • 30.9. so - VEGEFEST- SEDMÝ ROČNÍK VEGETARIÁNSKÉHO FESTIVALU PRO ŠEST SMYSLŮ - 11:00 - 18:00 Vyšehrad - Staré purkrabství

  Tradiční oslava pestrých vegetariánských chutí, ukázky živého vaření, přednášky o udržitelném životním stylu, inspirace a bohatý program pro děti i dospělé. Hlavním pilířem festivalu je gastronomická nabídka vegetariánských, veganských i vitariánských pokrmů, které se většinou připravují přímo na místě před očima návštěvníků. Součástí hlavního programu budou přednášky o vegetariánské problematice a udržitelném životním stylu i živé ukázky vaření. Více o programu www.vegetarianskyfestival.cz.

        NKP VYŠEHRAD

 • 30.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 11:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 30.9. so - VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE A MARTINSKÝCH KASEMAT - 14:00 Vyšehrad - Infocentrum Špička

  .

        NKP VYŠEHRAD

 • 1.10. ne - DEN ARCHITEKTURY - 09:00 - 22:50 PRAHA
  Hlavním tématem je tentokrát voda, která představuje nenahraditelný zdroj, zároveň ale dokáže být nebezpečným živelným elementem. Symbióza města, obce a řeky je tedy zcela zásadní. Řeka navíc představuje i širší souvislosti, a to především prolínání kulturní a přírodní krajiny. O všech těchto aspektech se lidé dozvědí ve více než šedesátce českých i slovenských měst během procházek vedených architekty, urbanisty, historiky a dalšími odborníky. Představeny budou nejen stavby přímo spojené s tématem vody, ale také současná architektura a historicky cenné objekty. Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a možná letos dojde i na koupací happeningy.
        KRUH

 • 1.10. ne - VEGEFEST- SEDMÝ ROČNÍK VEGETARIÁNSKÉHO FESTIVALU PRO ŠEST SMYSLŮ - 11:00 - 18:00 Vyšehrad - Staré purkrabství

  Tradiční oslava pestrých vegetariánských chutí, ukázky živého vaření, přednášky o udržitelném životním stylu, inspirace a bohatý program pro děti i dospělé. Hlavním pilířem festivalu je gastronomická nabídka vegetariánských, veganských i vitariánských pokrmů, které se většinou připravují přímo na místě před očima návštěvníků. Součástí hlavního programu budou přednášky o vegetariánské problematice a udržitelném životním stylu i živé ukázky vaření. Více o programu www.vegetarianskyfestival.cz.

        NKP VYŠEHRAD

 • 7.10. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 9.10. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 9.10. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 14.10. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 23.10. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 23.10. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 28.10. so - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 4.11. so - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOSTELA STĚTÍ SV.JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH - 13:00 - 17:00 Dolní Chabry, Bílenecké nám. - z M-Kobylisy bus 162
  Běžně uzavřená kulturní památka, často vyhledávaná milovníky historie a umění. Přestože nynější románský kostelík se na skalnatém návrší tyčí přes 800 let, je již čtvrtou sakrální stavbou na témže místě. Obdivovat zde můžete nejenom samotnou románskou stavbu s jedinečnou atmosférou ale také její dochované vzácné románské malby v apsidě kostela. Otevřena pro návštěvníky bude také zvonice s původními zrekonstruovanými zvony. Na Bíleneckém náměstí v barokním Knorově statku je možné se osvěžit v „kavárně Pod pavlačí“ s vlastní pekárničkou. Při výletě do Chaber můžete obdivovat chaberský menhir „Zkamenělý slouha, prohlídnout si tabule naučné stezky s hravými prvky pro děti nebo se projít do Draháňským údolím až k Vltavě
        o.s. na ochranu památek v Dolních Chabrech

 • 11.11. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 17.11. pá - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 4.12. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 10:00 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 4.12. po - KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE 725061407 - 16:30 Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-
        NOVOM.RADNICE

 • 16.12. so - PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA - 09:00 - 15:00 Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.
        PRAHA 2

 • 24.12. ne - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 25.12. po - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

 • 26.12. út - SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ. - 07:00 - 23:59 Hl.vchod Michelské plyn.- U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.
        .

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297