Domů
 

PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ
Je součástí  KULTURNÍHO CENTRA PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4.  M-Budějovická   www  
Vítáme vás zde členy Klubu i všechny milovníky kultury, přednášek, výstav a především komentovaných vycházek vedených zkušenými milými průvodci po Praze a několikrát v roce i do zahraničí. Přednášky cestovatelské apod. konáme u nás v KC PRAGOS,  v naší základně KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ. Komentované vycházky konáme od 2013, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeře. Poznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. 
- S
družuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
- Po vycházkách posedíme a popovídáme v restauracích 
- Archivuje foto + videa akcí na památku :    od 2020  Facebooku  přístupném všem. 
                                                                     2013-2019  web  viz sekce ARCHIV
- Zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů
- Dobrovolnické akce 
koná 
- očisty Prahy od polepů, barev, plevele, umělecká a zdobná díla, atp. 
- Naši průvodci : Jiří Kolařík     - z historického paláce Ministerstva zemědělství 
                             Jana Jandová - z historického Domu U Zlatého prstenu  
- Dávejte tipy kam jít nebo zajistěte vstupy do objektů apod.
- Akce občas vede člen či přítel klubu
- nabídněte se i Vy

- Přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
- Je bez závazků a zdarma -
platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
- Základnou je naše KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS
- M-Budějovická, Jihlavská 30, Praha 4


Těšíme se na společné prožitky na vycházkách a při přednáškách 
  Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   www   FB   mapa 
PŘIHLÁŠENÍ do PRAGOS KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ bez závazků a poplatků - 886 členů  

 


PROGRAM   
ZOBRAZ VYCHÁZKY PROBĚHLÉ KLUB     SÁL


VYCHÁZKY: Lze BEZ registrací a členství v Klubu vycházkářů www

VSTUPENKY na srazu : 100,-/70,- senior,stud,ztp /0,- 15 let


 • 7.  10. st - 17:00  VYCHÁZKA – TROJA – VILY SLAVNÝCH
  SRAZ Usedlost Popelářka - Pod lisem 6,P8 Zast.Trojská Bus 112,Tram 17
  Společně se projdeme ulicemi Troji, které dostaly názvy po starých viničních usedlostech a kde vinice postupně vystřídaly rodinné domy zajímavé architektury ukryté v rozlehlých zahradách. Vzniknul tak výjimečný soubor elegantních vil, který na tomto území vyrůstal postupně od počátku 20. století, kdy Troju coby atraktivní místo k bydlení objevili movití podnikatelé, umělci či diplomati. Vznikly tak funkcionalistické perly – Divišova a Schückova vila, ale i další domy významných osobností jako byl Svatopluk Čech, Emil Zátopek, Věra Chytilová a mnoho dalších. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,-  PRAGOS + J.Jandová

 • 12.10. po - 17:00  VYCHÁZKA - PO HRADBÁCH STARÉHO MĚSTA - NÁM.REPUBLIKY, REVOLUČNÍ
  SRAZ Nám.Republiky – vstup Obecní dům
  Cyklus po hradbách Starého Města ukončíme závěrečnou procházkou po dalším úseku zasypaného hradebního příkopu, který dělil Staré a Nové Město. Zjistíme, že paradoxně domy ležící na tzv. Novoměstské straně příkopu mají mnohem starší základy než domy mnohem staršího Starého Města. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,-  PRAGOS + J.Jandová

 • 15.10. čt - 17:00  VYCHÁZKA – L. BŘEH MOST ŽELEZNIČNÍ - JIRÁSKŮV
  SRAZ Smíchovské nádraží u pokladen
  Cyklus vycházek po nábřežích podél řeky s významnými hist.stavbami. Začínáme levým břehem, po té co dojdeme až na Klárov,  začneme znovu na pravém břehu řeky. Železniční most souvisí s rozvojem průmyslového Smíchova. Název Smíchov nevznikl tak, že by se tam lidé smáli, ale že se „smiechali“, tedy smíchali.  Naše vycházka půjde po nábřeží podél Palackého mostu, jehož původní zbarvení kamene (červená, modrá, bílá) mělo vazba na národní cítění Čechů v rámci vrcholícího národního obrození. Skončíme u Jiráskova mostu, železobetonového mostu z r. 1929, jehož konstrukce je stále moderní. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,- PRAGOS + J.Kolařík

 • 20.10. út - 17:00  VYCHÁZKA – L. BŘEH MOST JIRÁSKŮV - KARLŮV
  SRAZ Dienzenhofer.sady u kašny (most Jiráskův)
  Cyklus vycházek po nábřežích podél řeky s významnými hist.stavbami. Na Janáčkově nábřeží vznikly v 80. letech předminulého století mnoho krásných činžovních domů od významných českých architektů. Proto tady lokalita byla již v roce 1971 prohlášena za Pražskou památkovou rezervaci. Přejdeme k Mostu Legií, kterému se léta říkávalo „Procházkův most“ dle fotografie císaře pána, který se zde prošel při slavnostním jeho otevření. Procházku ukončíme na Kampě s vyhlídkou na Čertovku, které se říká „Pražské Benátky“. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,- 
  PRAGOS + J.Kolařík

 • 21.10. st - 17:00  VYCHÁZKA - PETRSKOU ČTVRTÍ 1.DÍL + OKOLÍ SV. KLIMENTA
  SRAZ roh Revoluční – Soukenická
  Petrská čtvrť v Praze vznikla před založením Nového Města v roce 1348, do té doby měla název osada Poříčí. Nazvána je podle kostela svatého Petra na dnešní Biskupské ulici, který byl postaven v druhé polovině 12. století. Obyvateli této osady byli převážně němečtí kupci, kteří se částečně podíleli na založení Havelského města a kterým udělovali králové zvláštní výsady, které umožňovaly osadě správní samostatnost nezávislou na Starém Městě. My si tuto zajímavou a částečně opomíjenou čtvrť postupně projdeme v několika vycházkách. Při první vycházce si podrobně projdeme okolí kostela sv. Klimenta. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,-  PRAGOS + J.Jandová

 • 26.10. po - 17:00  VYCHÁZKA - OPATOVICE, P1
  SRAZ Spálená – zast.tram před Quadrio
  Dnes již pouze jméno ulice Opatovické, ležící na Novém Městě pražském, připomíná existenci středověké vsi, známé ve 14. století jako Opatovice. Tento název sice pochází až ze 14. stol., ale počátky středověkého osídlení lze klást podle písemných pramenů do 12.stol. Zaniklá ves se rozkládala mezi kostelem sv. Michala a kostelem sv. Petra na Zderaze a při založení Nového Města Karlem IV. se Opatovice staly jeho součástí a tato čtvrť byla osídlena řemeslníky, a to zejména koželuhy, kteří se zde a v přilehlé Vojtěšské osadě vyskytovali již od 13.stol. Procházkou kolem kostela sv. Michala si tuto prastarou osadu připomeneme. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,-  PRAGOS + J.Jandová

 • 27.10. út - 17:00  VYCHÁZKA – L. BŘEH KARLŮV MOST - KLÁROV
  SRAZ schody z Karlova mostu na Kampu
  Cyklus vycházek po nábřežích podél řeky s významnými hist.stavbami. Po prohlídce Kampy se projdeme uličkami v blízkosti Karlova mostu, projdeme se nejužší uličkou Prahy, kterou kdysi protahovali slalomáři své kajaky, postupně dojdeme až na Klárov spojený s krásnou Valdštejnskou zahradou. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,- PRAGOS + J.Kolařík

 • 4.  11. st - 17:00  VYCHÁZKA - ANEŽSKÝ KLÁŠTER SE ZAHRADOU
  SRAZ hl.vchod Anežský klášter - U Milosrdných 17
  Dvojklášter (ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří) byl založen již v roce 1231 Anežkou Přemyslovnou, která se stala jeho první abatyší. Václav I, její bratr, věnoval klášteru pozemek a udělil klášteru veškerá privilegia a svobody. V současné době jej využívá Národní galerie, je zde umístěna skvělá sbírka románského a gotického umění, kterou si společně i se zahradou prohlédneme. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 120,- vstupné,  100,-/70,- PRAGOS + J. Kolařík

 • 12.11. čt - 17:00  VYCHÁZKA - BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ
  SRAZ Betlémské náměstí - kaple
  Začneme na kouzelném Betlémském náměstí a poté projdeme působivé historické okolí.
  Navštívíme Betlémskou kapli, kopii kaple z roku 1952, v té původní kázal Mistr Jan Hus. Přesuneme se do unikátní uličky Boršov k jedné z nejstarších rotund v Praze. Malý zakulacený prostor interieru nás překvapí svou atmosférou. V Bartolomějské nás bude zajímat pozůstatek původních hradeb okolo Starého města a kostel Řádu šedivých sester v Bartolomějské ulici. V nedalekém Konviktu si vzpomeneme na slavné plesy a koncerty za účasti Beethovena, Smetany, Liszta. Vycházku ukončíme v Kostele sv. Martina ve zdi, jehož název je spojen se sousedstvím původních hradeb okolo původního města.  Prohlídkou 3 kostelů se postupně seznámíme s principy románské, gotické a barokní architektury. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,- 100,-/70,- PRAGOS + J.Kolařík  PRAGOS + J.Kolařík

 • 19.11. čt - 17:00  VYCHÁZKA - SMÍCHOV
  SRAZ Kostel sv. Václava - u křižovatky Anděl
  Prohlédneme si kostel a poté projdeme okolí. Název Smíchov nevznikl tak, že by se tam lidé smáli, ale že se „smiechali“, tedy smíchali.  Na konci 19.stol. to byla nejprůmyslovější čtvrť v Praze. Stála zde slavná porcelánka, kartounka a největší továrna na výrobu vagonů v rámci Rakouska – Uherska. Na výstavbě kostela sv. Václava se podílel finančně císař, který při návštěvě místního pivovaru (dnešní Staropramen) pochválil vyráběné pivo. Zástupci města iniciovali výstavbu nádraží, radnice, tržnice, kostela, kulturního domu, divadla i hotelu v době, kdy Smíchov byl ještě samostatným městem. Projdeme se ulicemi starého Smíchova, který zůstal ve své podstatě zachován navzdory  stavebním změnám, ke kterým došlo během posledních 40-ti let. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,-/70,- PRAGOS + J.Kolařík

 • 24.11. út - 17:00  VYCHÁZKA - TELEVIZNÍ VĚŽ NA ŽIŽKOVĚ A OKOLÍ
  SRAZ pod televizní věží
  Televizní věž byla již během výstavby předmětem mnoha diskuzí spojených jak s polohou v rámci města, tak i tvaru. Při ideálním počasí po dešti je z vyhlídkové kabiny vidět hřeben Krkonoš a celé České Středohoří. Pod věží se nachází 2. nejstarší židovský hřbitov v Praze a řada zajímavých artdekových  budov, kudy povede naše vycházka.  Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. Vstupné zlevněné 180,- + 100,-/70,- PRAGOS + J.Kolařík


SÁL: KC PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4, M-Budějovická

VSTUPENKY : na místě, lépe volat, zda je volno 603206206
Těšíme se na Vaši návštěvu propojenou s nápoji a dobroty :-)

  .


 • VÍKENDY  DĚTSKÉ KINO NA PLÁTNĚ - MÁTE-LI ZÁJEM ŘEKNĚTE U BARU
  Děti se pobaví v kině nebo v herně, rodiče si odpočinou, posedí zároveň u jídla a pití :-)  ZDARMA

 • NEDĚLE 14-17 hod  SETKÁNÍ ŠACHISTŮ – ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ
  aždá neděle - Oblíbené setkání šachistů a šachistek na PRAGOSU vedené odborníky. Těšíme se na Vaši návštěvu šachy máme :-) PRAGOS

 • 2.  10. pá - 19:30  KONCERT = KOKOPIPIBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/kokopipiband
  Vstupné 100,-

 • 7.  10. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = TANEC S PRVKY LOONA DANCE - SEZNAMOVACÍ LEKCE
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 9.  10. pá - 19:00  DISCO PRO DOSPĚLÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 10.10. so - 20:00  KONCERT + TANEC = ALGIS BAND – DIXIELAND
  Styl Dixieland je tradiční jazzová hudba = pohoda, dobrá nálada. Vznikl počátkem 20. století v New Orleansu, odkud se šířil poté do celého světa. Nejslavnější osobnosti dixielandu je Louis Armstrong, Sydney Bechet a později v podobě swingu Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington a další. V Čechách z této tradiční hudby těžil kromě Jaroslava Ježka také Suchý se Šlitrem nebo populární Ivan Mládek. www.algisband.com   100,- PRAGOS

 • 14.10. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = TANEČNÍ KONSTELACE S JANOU - PRO ŽENY I MUŽE
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 21.10. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = LOONA DANCE S ANAJ - PRO ŽENY
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 23.10. pá - 19:00  DISCO PRO DOSPĚLÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 30.10. pá - 19:30  KONCERT = LUNEDBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/lunedband
  Vstupné 100,-

 • 31.10. so - 20:00  KONCERT + TANEC = ALGIS BAND – DIXIELAND
  Styl Dixieland je tradiční jazzová hudba = pohoda, dobrá nálada. Vznikl počátkem 20. století v New Orleansu, odkud se šířil poté do celého světa. Nejslavnější osobnosti dixielandu je Louis Armstrong, Sydney Bechet a později v podobě swingu Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington a další. V Čechách z této tradiční hudby těžil kromě Jaroslava Ježka také Suchý se Šlitrem nebo populární Ivan Mládek. www.algisband.com   100,- PRAGOS

 • 4.  11. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = BODYVIBEDANCE S WENDY - PRO ŽENY I MUŽE
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 6.  11. pá - 19:00  DISCO PRO DOSPĚLÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 11.11. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = SETKÁNÍ V TANCI PRO ŽENY 45+ S VĚROU
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 13.11. pá - 19:30  KONCERT + TANEC = VIKTOR SODOMA - KAPELA ŠEDESÁTKY - HITY 60-70 LET !
  Hity 60-70 let v podání kapely ŠEDESÁTKY - dnes včetně osobnosti Viktora Sodomy ! Hity beatové éry českých + zahraničních autorů. Poslech, tanec, jídlo, pití. Během programu i mluvené slovo, jak daná skladba vznikla a zajímavosti o autorech či interpretech. Kapela vystupuje také s Viktorem Sodomou, zpěvákem skupiny Matadors, ve spolupráce s F.R. Čechem. 19:30-23:30.  100,-  PRAGOS

 • 14.11. so - 16:00  KOBYLAFEST 2020
  Zveme Vás na 10.ročník festivalu mladých studentských kapel Kobylafest 2020

 • 18.11. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = TANEČNÍ KONSTELACE S JANOU - PRO ŽENY I MUŽE
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 20.11. pá - 19:00  DISCO PRO DOSPĚLÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS PRAGOS

 • 25.11. st - 17:00  TANCEM K RADOSTI = INTUITIVNÍ TANEC, TANEČNÍ HRY S LENKOU - PRO ŽENY
  Zveme Vás na prožitkové tance každou středu od 17. hodin. Pojďte si s námi zatančit, protančit se do lehkosti, uvolnit se a užít si přijemný čas. Lektorky jsou Jana, Věra, Wendy, Bára, Diana, Lenka, Anaj a další. Vstupné 290,- za lekci.
  www.cestavharmonii.cz  tel:724104159

 • 27.11. pá - 19:30  KONCERT = KOKOPIPIBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/kokopipiband
  Vstupné 100,-

 • 4.  12. pá - 19:30  KONCERT = LUNEDBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/lunedband . Vstupné 100,-

 • 10.12. čt - 20:00  KONCERT - LUBOŠ POSPÍŠIL
  Luboš Pospíšil  http://www.lubospospisil.cz/vse-o-kapele/biografie - slavný a milý český zpěvák, kytarista a skladatel populární hudby s působivými texty. Působil jako sólový hudebník, tak i v několika souborech C&K Vocal, 5P, Blue Effect a Biograf a posléze se vrátil znovu k 5P, se kterými působí dodnes. Vstupenky 150,- lze koupit předem v KC PRAGOS 11:00-23 hod. - 603206206
Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297