Domů

 ÚVOD + PROGRAM    Vítáme vás zde, milovníky kultury, vycházek, přednášek, výstav apod. ! 

KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS - otevřeme v létě 2018 u M-Budějovická 

Zdravíme Vás, naše nové KC otevřeme v létě 2018 u Metra Budějovická - ul. Jihlavská. Myšlenka vznikla již před pár lety s cílem vytvořit v Praze příjemné místo pro milovníky kultury, přednášek, koncertíků, divadélka, minikina, výstav, výtvarných dílen, sdílení, společná posezení v kavárně a restauraci s prostorem také pro děti. Těšíme se i na vzájemná setkávání s osobnostmi kultury, které se již na otevření těší a vítáme další nabídky přednášejících, herců, hudebníků, zpěváků, výtvarníků, lektorů všech oborů pro dospělé i dětí,...  Děkujeme a těšíme se ! 
            Více info sekce vlevo.  
                           
Těšíme se na otevření a společné prožitky zde  
vv.jpg   Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   

   
KLUB VYCHÁZKÁŘŮ PRAGOS :

Od r. 2013 konáme klubové komentované vycházky po Praze, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeřePoznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. Často po vycházce posedíme u kávy či piva. Rádi přivítáme další milé pohodové členy do Klubu. Také konáme milé úspěšné zahraniční zájezdy s profi průvodci.  Samozřejmě domovem Klubu se stane brzo otevřené KULTURNÍ CENTRUM, kde budou pravidelné přednášky cestovatelské, historické, architektonické apod.  

  Těšíme se na společné akce, zdraví zakladatel  Václav Vaněček

 • sdružuje zájemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
 • zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů....
 • tvoří níže program akcí pražských vč. klubových + facebook
 • archivuje všechny proběhlé akce - např. si připomenete, kde a kdy jste před lety byli :-)
 • akce tvoří přímo s průvodcovskými osobnosti
 • akce občas vede člen či přítel klubu - nabídněte se i Vy
 • akce dobrovolnické koná - očisty památek atp.
 • vaše tipy akcí přijímá
 • přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
 • je bez závazků a zdarma - platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
PŘIHLÁŠENÍ do KLUBU     558 členů
 

 


 PROGRAM : všech institucí, klubové jsou fialové 
- přidávejte sami zajímavé akce - již to lze
- posílejte tipy na nové instituce - ať je náš přehled akcí stále bohatší, již nyní je v rámci Prahy vyjímečný
- Uvítáme i akce vedené členy či přáteli klubu - nabídněte se


ZOBRAZ AKCE PROBĚHLÉ klubové : 2013-2018
všechny : 2013    2014    2015    2016    2017    2018

AKCE PRAGOS

 • 27.3. út - 16:30  NOVOSTAVBA DRN NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ - PROHLÍDKA
  Pasáž Metro, Národní 25
  Po mnoha letech architektonického vývoje se podařilo postavit mohutný „květinový dům“ na Národní třídě, který propojuje harmonicky baroko přes 1-republikový funkcionalismus až po současnost. Tuto budovu navštívíme a prohlédneme si vybrané prostory, vč. Galerie prvního nájemníka domu – věhlasného galeristy Z.Sklenáře, stejnojmenného synovec slavného malíře. Tento interiér mu navrhl arch.Pleskot ve stylu kontextuální postmoderny, kterou kdysi pro nás otevřel J.Plečnik. Hlavním předností stavby této budouvy je propojení nového se starým a tím zachování genia loci s maximální úsporou materiálů. Kromě umělecké invence autora St.Fialy to byl hlavně umělec P.Hábl, který do všech možných míst umístil umělecká díla převzatá z původních objektů na tomto místě. Květiny a stromy na exteriéru budovy jsou již zasazeny a letošní jaro rozkvetou. A proto se to dům nazývá Drn. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 3.4. út - 16:30  RODINNÝ DŮM ČVANČARŮ + DVORKY V OKOLÍ
  Olšanské nám. u Hotelu Olšanka
  Navštívíme rodinný dům Čvančarů - osobností z generace filmařů a historických badatelů. Provede nás osobně člen rodiny. Poté se vydáme na procházku okolím zejména neznámými dvorky. Poznáme a pocítíme tuto oblast na rozhraní Vinohrad a Žižkova.  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 6.4. pá - 16:30  ZNOVUZROZENÁ ULIČKA ZA POŘÍČSKOU BRANOU S DVORKY A VIADUKTEM
  Před Muzeem Prahy - Florenc
  Prohlédneme si dosud neznámou a nyní obnovenou uličku vedoucí historicky z Karlína do centra Prahy. Ulička vee pod viaduktem do nejstarší části Karlína. Ulička byla před 100 lety zazděna a tím jakoby přestala existovat. V roce 2017 byla opět otevřena veřejnosti. Navštívíme zde synagogu, divadlo, kostel, kasárny a staré továrny revitalizované na galerie, kavárny a hotely.   PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 18.4. st - 16:30  NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO ČESKÉHO MALÍŘE 20.STOL. V OBECNÍM DOMĚ
  Obecní dům, Nám.Republiky 1
  Koment. prohlídka výstavy + Obecního domu + okolí. Kamil Lhoták prožil většinu života v okolí Prašné brány. V hist.ateliérech Obecního domu si objasníme tohoto umělecky nezařaditelného a jediného českého umělce, který dokázal šťastně a umělecky ztvárnit techniku 20.stol. – automobily, motocykly, letadla, atd. Najdeme však hluboké tajemno jeho duše ve zvláštním erotickém vztahu k invalidním ženám. |Dále na portrétech velkých osobností všeho druhu zasazených do pražských i pařížských městských periferií lze pochopit dialektiku celého 20.stol. Během stoupání i sestupování čtyřmi podlažími nejkrásnějšího českého reprezentačního domu se seznámíme především s méně známými prostory kaváren, cukráren a restauracemi, a to vše v souvislostech. Prohlídku domu ukončíme u modelu v americkém baru s kresbami M.Alše. V suterénní pivnici kromě jiného najdeme největší keramické dílo od J.Obrovského. V okolí Prašné brány budeme sledovat hist.místa vývoje malířství od legendární skupiny Osma přes art deco (bary, restaurace, vestibuly domu) až k domu K.Lhotáka v Rybné 26. V závěru vycházky si v Galerii Knupp v Revoluční ulici prohlédneme K.Lhotáka v naprosto neznámé podobě (z jeho tvorby scénografie filmu a divadla s naprosto nejnovějším objevem - Lhotákovou Amerikou. Snížené vstupné + 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 27.4. pá - 17:00  NÁVŠTĚVA NEJVĚTŠÍHO NOČNÍHO BARU ZNOVUOTEVŘENÉHO PO 50-LETECH
  Prašná brána
  Nyní v březnu 2018 se otevře nový zábavní podnik jménem EPIC v Revoluční 7 = 3000 m2 barových prostorů v názvu „Originální oáza krátkodobého štěstí“. Původně byl postaven 1937 ve stylu vrcholného funkcionalismu německým architektem Spielmannem žákem Gočára. Byl součástí domu s reprezentačními byty nejbohatší židovské oligarchie. Důvodů pro jeho dlouhodobé zavření bylo více. Jeho několikaleté zpoždění otevření je jasné – totiž největší taneční parket ve střední Evropě se nachází 3 podlaží pod úrovní ulice, hluboko pod hladinou Vltavy a prvorepubliková olověná vana byla na mnoha místech z důvodů výstavby prominentního atomového krytu v 50-letech protržena. Až nyní se podařilo vše obnovit a také zajistit nerušení nočního klidu v okolí. Totiž některé vstupy jsou orientovány v pasáži do klidných staroměstských ulic. Po návštěvě tohoto originálního baru si obejdeme řadu nejvyhlášenějších barů v okolí, kterým kdysi kraloval a opět bude vládnout EPIC.   50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 19.5. so - 10:00  PROHLÍDKA FLEMINGOVA ÚSTAVU V DEJVICÍCH
  Podchod metra Dejvická u prodejny květin
  Popis přidáme PRAGOS + Ing.Stěnička


AKCE CELÉ PRAHY

 • 23.3. pá - 19:00  Z ČÍNY DO TIBETU - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  První díl velké cesty po Asii začíná v Pekingu a končí v tibetské Lhase. Neuvěřitelně pestrá cesta představí nejen čínské památky – Zakázané město, Velkou čínskou zeď, Terakotovou armádu a Lešanského Buddhu, ale i moderní Čínu v čele s Šanghají a rychlovlaky. Velkým zážitkem jsou i místní tržnice, nebo chovná stanice pandy velké. A na závěr cesty čeká Tibet a Lhasa. Dalajlámův Palác Potála, Barkhor se stovkami modlících Tibeťanů a nejposvátnější chrám v Tibetu Džókhang. Celková atmosféra města vyvolá neuvěřitelný obdiv a zároveň pokoru k magickému, tajemnému a neopakovatelnému Tibetu. Přednáší cestovatel Miroslav Martan.       MK

 • 24.3. so - 09:45  GEOLOGICKÁ EXKURZE
  Zast.bus 120 „Pod Lochkovem“ - Slivenec
  Asi 12 km dlouhá trasa povede přes Lochkovský profil, Zmrzlík a Radotínské údolí. Navštívíme i těžbu křídových jílů, lom na slivenecký mramor a Orthocerový lůmek. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (hlavně velkou svačinu a dobré boty), ale pro sběr zkamenělin také kladívko a balící papír. Exkurzí Vás provede zkušený geolog Karel Drábek. Exkurze je neplacená a není třeba se přihlašovat         AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

 • 24.3. so - 10:00  NORDIC WALKING: KRÁLOVSKOU OBOROU - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hlavní brána Výstaviště Holešovice
  Zahajujeme již 8. ročník vycházek NORDIC WALKING!! Letošní ročník NW zahájíme tradičně procházkou Královské obory, která se poprvé veřejnosti otevřela v roce 1804 a brzy se stala místem procházek, odpočinku, ale i tancovaček pod širým nebem. Královská obora Pražany zvaná Stromovka prošla v posledních letech velkou obnovou. Kromě zrekonstruovaných cest, zde byla prokopána nová vodní koryta propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. Obnoven byl také ,,Dubový pahorek“, který nyní působí jako ostrov, kterým v 17. století skutečně byl. Po skončení oprav Šlechtovy restaurace se tak po mnoha letech plně obnoví společenská funkce významného místa v parku a oživí se kulturní a společenský život ve Stromovce. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani technická památka, tzv. Rudolfova štola, vybudovaná na pokyn římského císaře a českého krále Rudolfa II. a kousek opodál na návrší renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél ,,Malé říčky“, slepého ramena Vltavy, abychom se vrátili k výchozímu bodu naší trasy.       PIS-Hátleová

 • 24.3. so - 10:00  OŘECHOVKA A JEJÍ SLAVNÉ A PRÁZDNÉ VILY
  Zast.tram. Vozovna Střešovice
  Procházka po prvorepublikové vilové čtvrti Ořechovka. Cestou si budeme všímat vilek, kde bydleli a bydlí slavní lidé. Ale jak je naším zvykem, zaměříme svoji pozornost na prázdné a chátrající objekty. To vše v pohodlném víkendovém tempu.  100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 24.3. so - 10:00  OBORA HVĚZDA
  Zast.bus Libocká
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 24.3. so - 14:00  OŘECHOVKA A JEJÍ SLAVNÉ A PRÁZDNÉ VILY
  Skautský institut - Staroměstské nám.4
  V rámci cyklu "mínus Domov" vyrazíme po Prázdných domech okolo Staroměstského náměstí. Budete překvapeni kolik prázdných domů se ukrývá za zdobenými fasádami historických domů. 100,-       PRÁZDNÉ DOMY

 • 24.3. so - 14:00  SPOLEČENSKÝ ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY - VYCHÁZKA
  Pomník sv.Václava, Václavské nám.
  Ponoříme se zcela do atmosféry doby na hlavním pražském bulváru, v městských třídách i uličkách. dozvíme se, jaké celebrity si nechávaly šít u Hanny Podolské a v dalších vyhlášených módních salonech. Uděláme společně “tah” prvorepublikovou noční Prahou s jejími dancingy, bary, tabariny, automaty i ranními podniky a zjistíme, jak a kdo se kde bavil. Ukážeme si, kde bydlela nejslavnější automobilová závodnice dvacátých let Eliška Junková           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 24.3. so - 14:00  HISTORICKÉ INTERIÉRY V COLLOREDO-MANSFELDSKÉM PALÁCI - LEKTORSKÁ PROHLÍDKA
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.       GHMP

 • 24.3. so - 14:00  Z DOBEŠKY DO BRANÍKA K DOMINIKÁNSKÉMU DVORU
  Zast. bus "Dobeška"
  Cestou si ukážeme dvojvilu od arch. Ludvíka Hilgerta, Dvořákovu vilu, kterou navrhl arch. Jan Kaplický ještě před svou emigrací do Velké Británie v roce 1968. Dále bude naše vycházka pokračovat přes Branické skály kolem Maroldovy vily, ke kostelíku Českobratrského evangelického sboru a dále kolem kostela sv.Prokopa od Rudolfa Vomáčky až k Dominikánskému dvoru z konce 17. století.       PORTA-Cimplová

 • 24.3. so - 14:00  STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup infocentra PCT na Staroměstské radnici
  Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 24.3. so - 14:00  JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH I. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hlavní brána hřbitova z Vinohradské ul.
  Navštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpočinku významných osobností českého národního života. Navštívíme hrob V. Menšíka, S. Beneše, E. Krásnohorské, R. Hrušínského, V + W, Herberta Masaryka a dalších.       PIS-Lešovská

 • 24.3. so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 24.3. so - 15:00  PROCHÁZKA BÝVALÝM ŽIDOVSKÝM GHETTEM - VYCHÁZKA
  Náměstí Franze Kafky
  Víte proč se této části Prahy říká Josefov? Jak je možné, že pražské židovské památky přečkaly 2. sv. válku? Znáte židovské svátky a tradice? To vše a mnohem více se dozvíte, když se s námi projdete bývalým židovským ghettem. Cesta nás povede kolem několika synagog, starého hřbitova i židovské radnice.(úvodní fotografie: Pražské ghetto 1902. Staronová synagoga a židovská radnice v Rabinské ulici. Fotografie Jindřicha Eckerta.           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 24.3. so - 15:00  "VETŘELCI A VOLAVKY" – PROCHÁZKY PO VEŘEJ.UMĚL.DÍLECH - PRAHA 4 – JINONICE
  Výstup metra Radlická
  Komentované procházky po úžasných veřejných uměleckých dílech a objektech 70-80 let normalizace s P.Karousem autorem skvělého projektu "Vetřelci a volavky" , jenž zachraňuje tato díla, eviduje a stále objevuje nová (i my občané amatéři). Za posledních 20 let socialismu (platil zákon 1-4% peněz ze staveb na veřejná uměl.díla a výzdobu) bylo vytvořeno 1800 soch, kašen,... ! Posledních 20 let kapitalismu jen 59 soch ! (tento zákon jsme zrušili, přitom jinde ve světě ho mají stále). A od 1989 bylo 800 rozkradeno. Naštěstí již přichází ozdravná doba pro náš národ.       GHMP

 • 24.3. so - 20:15  TEMNÁ PROHLÍDKA TOULCOVA DVORA - NUTNO REGISTROVAT 733770258
  Toulcův dvůr - Kubatova 1,P10 infocentrum
  Temná prohlídka Toulcova dvora se koná u příležitosti HODINY ZEMĚ 2018. Sejdeme se ve 20:15 na Infocentru Toulcova dvora. Ve 20:30 zhasínáme a vyrážíme. Podíváme se do středověkého sklepení a poslechneme si zvuky v setmělém mokřadu a třešňového sadu. Baterky si nechte doma. Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Při ní domácnosti, podniky i veřejné instituce, a zejména kulturní památky, vypnou osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny na podporu zvýšení informovanosti o změně klimatu. Především snížením emisí skleníkových plynů.       TOULC.DVŮR

 • 25.3. ne - 10:00  POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA
  Podloubí smíchovské synagógy
  Při vycházce Smíchovem si připomeneme jeho minulost od půvabného místa zahrad, vinic a klasicistních usedlostí, přes bouřlivý rozvoj v 19. století, až po dnešní „city“, soustředěné kolem Nouvelova dynamického nároží u křižovatky Anděl. Zastavíme se u secesního zámečku baronky Ringhofferové, hodnotné industriální stavby Křižík-Chaudoir, Ehrmanovy funkcionalistické synagogy, Barvitiova novorenesančního kostela sv. Václava, barokního Dientzenhoferova letohrádku i secesní tržnice. A nezapomeneme ani na současnou architekturu, která nahradila původní zástavbu – Anděl Media Centrum, Hotel Andel´s nebo Portheimka Center.       PIS-Škochová

 • 25.3. ne - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy. Vydejte se za místy odpočinku významných osobností.  0,-       SPH

 • 25.3. ne - 14:00  TRASOU PRVOREPUBLIKOVÝCH LABUŽNÍKŮ
  Socha sv. Václava, Václavské nám.
  Období první republiky je považováno za zlatou éru české gastronomie. Pojďme si při procházce centrem města připomenout místa, kde bývala vyhlášená pražská lahůdkářství a restaurace. Dozvíte se, jaké delikatesy nabízeli svým zákazníkům pánové Lippert a Paukert, kdo servíroval Pražanům vynikající rybí speciality, kde nakupoval lahůdky známý gurmán Vlasta Burian, či proč byl luxusní podnik pana Šroubka vyhledávaný i zahraničními milovníky dobrého jídla.       PIS-Barešová

 • 25.3. ne - 14:00  VILOVÉ PODOLÍ - VYCHÁZKA
  Zast.bus 121 Klikovka, ul.Na Dolinách
  Začneme u kostela svatého Pankráce s jedním z nejstarších dochovaných zvonů na našem území. Uvidíme spoustu nádherných vil z dvacátých a třicátých let. Mimo jiné také vilu, kterou výtvarník Jiří Trnka zakoupil pro svou bývalou choť. Zavítáme do míst, kde pořádali své legendární srazy tzv. Pátečníci – mimo jiné byste na nich mohli potkat Karla Čapka či T. G. Masaryka. Zavítáme k rodinnému domu, který měl v minulosti svou existenci nahnutou, ale podařilo se jej zachránit. Ocitneme se v místech, kde nás uhodí do očí palba monumentální sorely           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 25.3. ne - 14:00  JAK TO BYLO V BŘEZNU 1848
  Vchod Václavské pasáže z Karlova nám.
  Události revolučního roku 1848 začaly v Praze právě v měsíci březnu. Kde byly Svatováclavské lázně, kde se scházel spolek Repeal a jak probíhaly další měsíce roku 1848, si připomeneme během procházky, která nás zavede i k sídlu vojenskému velitelství tehdejší Prahy.       PIS-Nováková

 • 25.3. ne - 14:00  OSMIČKY V NAŠÍ HISTORII
  Prašná brána
  Osobnost a rodina primátora Václava Bělského ( nar. 5. 3. 1818).       PORTA-Chrastilová

 • 25.3. ne - 16:00  Z HLOUBĚTÍNA DO KYJÍ - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  Vestibul metra Hloubětín
  Vycházka nás zavede do starého Hloubětína, který si dodnes uchoval mnohé ze své venkovské podoby. Poznáme zdejší náves s kostelem sv. Jiří, zámek, panský dvůr a barokní zájezdní hostinec. Dále se vydáme přes kopec ke Kyjskému rybníku, kde si prohlédneme osadu Aloisov, založenou v roce 1812 knížetem Aloisem z Lichtenštejna. Na závěr nás cesta zavede ke kostelu sv.Bartoloměje v Kyjích, jedné z nejcennějších románských památek v Praze.  150,-       PRAMPOUCH

 • 26.3. po - 10:00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE: BADUROVA@NRPRAHA.CZ
  Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-       NOVOM.RADNICE

 • 26.3. po - 14:45  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Zast. tram „Malostranské náměstí“
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Prohlídka dvorků paláců Poslanecké sněmovny a nejbližšího okolí.       PIS-Racková

 • 26.3. po - 16:00  PROCHÁZKA PASÁŽEMI ZLATÉHO KŘÍŽE
  Prašná brána
  Nejde o kříž, ale o dvě ulice, na kterých se po staletí rozvinul ten největší obchod v Praze. Založil je opět Karel IV. jako spojnici mezi dvěma novoměstskými židovskými ghetty: Velká židovská zahrada v pozadí paláce Chicago na Národní třídě, kde skončíme. Začneme však na Příkopech, kde v místě ulice "Nekázané" bylo tzv. malé ghetto. Kdysi blátivá cesta nad kanálem se v 1. pol. 20. stol. změnila na nejdražší středoevropský bulvár. Na ten se právě zaměříme. Především z hlediska architektury jako svědectví doby.       KRČÁLOVÁ-Stěnička

 • 26.3. po - 16:30  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NOVOMĚSTSKÉ RADNICE - NUTNO REZERVACE: BADUROVA@NRPRAHA.CZ
  Novoměstská radnice - nádvoří
  Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem IV.  100,-       NOVOM.RADNICE

 • 26.3. po - 17:00  ALFONS MUCHA: MISTR SECESNÍHO PLAKÁTU - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Téměř pohádkové bylo osudové setkání malíře Alfonse Muchy s božskou hereckou divou Sarah Bernhardtovou. Plakát k divadelní hře Gismonda vytvořil přes noc z neznámého ilustrátora nejvyhledávanějšího mistra plakátu v Paříži. Jejich následná spolupráce zahrnovala i tvorbu dekorací, návrhy kostýmů či šperků. Z Muchy se stal světově uznávaný umělec a čelní představitel období art nouveau. Přednáší Jana Jebavá.       MK

 • 26.3. po - 18:00  VÝZNAMNÍ PRAŽŠTÍ ZAHRADNÍCI 19. STOLETÍ - PŘEDNÁŠKA
  Národní tech. muzeum, Kostelní 42
  Zprvu v Praze v 19. století působilo několik významných šlechtických zahradníků, jejichž dílem jsou zahrady doposud existující, ale i ty nedochované. Ne vždy byli zahradníci těmi, kdo zahradu projektoval, ale vždy to byli oni, kdo zahradu hmotně stvořil. Přednáší Jaromír Tlustý.       KZSP

 • 26.3. po - 18:00  VÝZNAMNÍ PRAŽŠTÍ ZAHRADNÍCI 19. STOLETÍ
  NTM, Kostelní 42
  Mnohá z významných pražských zahrad má svůj počátek v 19. století, kdy se o její zrod, či proslulost zasloužil tamní zahradník. Zahrady a jejich krásy zůstaly dodnes, jen jméno zahradníka a jeho osud je zapomenut. Přednáška představí významné pražské zahradníky 19. století, jejich profesi, dílo, ale i životní osudy a rodinné vazby. V širších souvislostech zasadí jejich životy do zahradnického spolkového dění, konání květinových výstav, či zmíní jejich činnost na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891. Přednáší Jaromír Tlustý.         KZSP

 • 26.3. po - 18:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY HŘÍŠNÉ RADOSTI ANTONÍNA DVOŘÁKA
  Muzeum A.Dvořáka, Ke Karlovu 20
  Zahájení nové výstavy uvede skladatele Antonína Dvořáka jako vášnivého kuřáka, jedlíka a příležitostného hráče oblíbené karetní hry „darda“. Pěvecký soubor Collegium 419 (umělecký vedoucí Lukáš Vendl) představí zhudebněné texty receptů z kuchařky Terezie Liehmannové, 11 jedné z dcer Antonína Liehmanna, který působil jako Dvořákův učitel hudby ve Zlonicích.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 26.3. po - 19:00  PEKING – GENIUS LOCI - PŘEDNÁŠKA
  Horovo nám.3, P8
  O proměnách čínského hlavního města v uplynulých dvaceti letech a každodenním životě v něm bude vyprávět a promítat v Pekingu usazený český malíř Jiří Straka.       POTALA

 • 26.3. po - 19:00  KOLONIZACE INDIE I.: ŘEKOVÉ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace. Ve spolupráci s Orientálním ústavem. Řecká přítomnost v Indii (Indo-řecká království). Snaze evropského křesťanského Západu po podmanění bájné Indie, korunované její kolonizací po „kořenářské stezce“ v novověku, předcházela subtilní zkušenost řecké antiky. Umělecké památky Indo-řeckých království z přelomu letopočtu kombinující buddhistické prvky s vlivy olympského mythu, svědčí o snaze po trvalé integraci území ve společném kulturním rámci. Podle moderních badatelů však „Řekové přišli, viděli, ale Indie zvítězila…“ Proč k tomu došlo? Jak to proměnilo evropský vztah k „jinému“ východu? 
  Smrt Alexandra Velikého v Babylónu v roce 323 př. n. l. zanechala jeho obrovské impérium bez jednoznačně určených dědiců. Z jeho asijských držav, jichž se nejprve zmocnil Alexandrův generál Seleukos, se kolem roku 250 př. n. l. odtrhla provincie Baktrie, jejíž jádro leželo na území dnešního severního Afghánistánu na jižním břehu řeky Amu Darji. Dálkové obchodní trasy, které zde sledovaly tok této řeky, přiváděly do zdejších bohatnoucích měst nejen kupce a hmotné bohatství, ale i myšlenky a umělecké tradice indického světa. V Baktrii od dob Alexandrova tažení žilo smíšené, zčásti helénizované obyvatelstvo, jehož významnou složku tvořili iónští Řekové, etnikum již tradičně proslulé svou zvídavostí a otevřeností myšlenkám jiných civilizací a kultur. 
  Mezi řecko-baktrijskými panovníky dosáhl největší proslulosti Menandros, v indické tradici zvaný Milinda (155–130 př. n. l., případně 115–90 př. n. l.). Jeho postavu zvěčnil buddhistický pálijský nekanonický spis Milindapaňha (do češtiny přeložené s názvem Otázky Milindovy), pocházející zřejmě z 1. století n. l., který formou dialogu mezi mocným iónským vládcem a buddhistickým filozofem Nágasénou probírá základní otázky Buddhovy nauky. Menandra zná i Plútarchos, jenž ho líčí jako panovníka vyhlášeného svou spravedlivostí, pro niž byl též velmi ctěn a milován svými poddanými. Setkávání řeckého a indického světa se ale v Baktrii neomezovalo jen na výměnu zboží a myšlenek, ale projevilo se i v oblasti výtvarného umění, kde spojení řecké formy a buddhistického obsahu dalo vzniknout jedinečnému řecko-buddhistickému stylu, jenž je v dějinách umění znám pod názvem gandhárské umění. 
  Přednáší Jaroslav Strnad.       MK

 • 27.3. út - 10:00  VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA - HŘBITOV OLŠANY
  Brána hřbitova na Flóře
  .       PRAHA 3

 • 27.3. út - 14:45  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA I. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Zast. tram „Malostranské náměstí“
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Prohlídka dvorků paláců Poslanecké sněmovny a nejbližšího okolí.       PIS-Racková

 • 27.3. út - 16:30  NOVOSTAVBA DRN NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ - PROHLÍDKA
  Pasáž Metro, Národní 25
  Po mnoha letech architektonického vývoje se podařilo postavit mohutný „květinový dům“ na Národní třídě, který propojuje harmonicky baroko přes 1-republikový funkcionalismus až po současnost. Tuto budovu navštívíme a prohlédneme si vybrané prostory, vč. Galerie prvního nájemníka domu – věhlasného galeristy Z.Sklenáře, stejnojmenného synovec slavného malíře. Tento interiér mu navrhl arch.Pleskot ve stylu kontextuální postmoderny, kterou kdysi pro nás otevřel J.Plečnik. Hlavním předností stavby této budouvy je propojení nového se starým a tím zachování genia loci s maximální úsporou materiálů. Kromě umělecké invence autora St.Fialy to byl hlavně umělec P.Hábl, který do všech možných míst umístil umělecká díla převzatá z původních objektů na tomto místě. Květiny a stromy na exteriéru budovy jsou již zasazeny a letošní jaro rozkvetou. A proto se to dům nazývá Drn. 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 27.3. út - 16:30  ŽIŽKOVÁK VE SVĚTĚ - TUNIS
  Blahoslavova 2,P3
  Beseda a fotografie Jarmily Hlavničkové z cesty do Tunisu. Přednáška je součástí seriálu "Žižkovák ve světě" a je doprovázena bohatou fotoreportáží z cesty. KPŽ = Klub Přátel Žižkova - je možné se stát i členem. Setkání bývá úterý 16:30 - většinou přednáška, popovídání, občas promítání, host, vycházka atp. Takové na chvíli zastavení v čase...       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 27.3. út - 17:00  GOTICKÁ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA VE SLEZSKU - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Ve Slezsku nalezneme méně románských staveb, ale gotická architektura je bohatší, než v Čechách a na Moravě. Důvodů bylo několik. Tím hlavním je ohromné bohatství slezských měst, jehož dosáhla zejména ve 14. století, především Vratislavi, ale i mnohých dalších. Slezsko tolik nezasáhly husitské bouře a rovněž baroko se zde projevilo míň. Původ nejstarších městských a klášterních kostelů je pozdně románský, ale i ty byly přestavěny ve 14. a 15. století. Slezsko charakterizuje i množství venkovských gotických kostelů, které často udiví svou velikostí. Zatímco v jižnější části jsou gotické stavby zděné z kamene, severní část Slezska už je součástí širší oblasti s cihelnou gotickou architekturou. Přednáší Karel Kibic.       MK

 • 27.3. út - 17:00  CYKLUS PŘEDNÁŠEK HISTORIE ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY
  NZM, Kostelní 44
  Zahrady 1. republiky, zahrady Pražského hradu, zahrada Loosovy vily a vil Stiassny a Tugendhat. Přednáší: Zdeněk Novák. 0,-       NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 27.3. út - 17:30  PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ - NUTNO REZERVACE: JINDRISKA.HAV@GMAIL.COM
  Colloredo-Mansfeldský palác - Karlova 2
  Poznámky k restaurování architektonické plastiky – přednáška odborníka ak. soch. Jana Bradny. Celoroční cyklus - každý měsíc cca 4 přednášky s vycházkami. Rezervace je na každou zvlášť. Příběhy pražských soch a sousoší - prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech.       GHMP

 • 27.3. út - 18:00  CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ - RUDA ŠVAŘÍČEK, RADKA PODANÁ - AFGHÁNISTÁN
  Zoo Praha, U Trojského zámku 3
  Původně jsme zde měli šplhat na nejvyšší horu Afghánistánu Nošak vysoký 7 492. Důsledkem úspěšného červencového výstupu na peruánský Huascarán je operace menisku. Horolezectví v Afgoši odsouváme na příští sezonu a vychutnáme si Hindúkúš i Pamír jinak. Na koních se dostáváme až k hranici Pákistánu, nejen brody jsou dobrodružné. Domácí kouří všudypřítomné opium bez zábran. Skromné chýše skrývají překvapivě barevný život. Karmínové ženy ve zdobných červených oděvech kralují hliněné peci, ze které kouzlí skvělé placky. Zvyklostí je pohostinnost na dřeň. Přestože mají málo, rozdělí se o vše. Všude se podává čaj a chléb – bez příloh. Chlebový rituál se odehraje v každé domácnosti. Vrcholem je BUSKAŠI – souboj jezdců na koních o bezhlavého berana. Při vášních divoké hry dochází často ke zranění jezdců i koní, někdy i k úmrtí. Tady při souboji koní převažuje smích. Úsměvy tak překvapivé pro celý náš afghánský pobyt.  50,-       CK Livingstone

 • 27.3. út - 18:00  GRÓNSKO - OSTROV SPLNĚNÉ TOUHY – PŘEDNÁŠKA
  Chodovská tvrz - Ledvinova 9,JM
  Alena a Jaroslav Klempířovi, v současné době pokládáni za největší znalce Grónska, přibližují drsnou, ale fascinující krásu polární pří-rody a hlavně zajímavým způsobem nahlížejí do života a kultury této divoké země.  60,-       CHODOVSKÁ TVRZ

 • 27.3. út - 18:30  DVĚ TVÁŘE MANÁSLU - PŘEDNÁŠKA
  Horovo nám.3, P8
  Geograf, cestovatel Tomáš Beránek. Netradičně pojatá slideshow přináší srovnání treku v jarní a podzimní sezóně kolem poněkud opomíjené himálajské osmitisícovky, který není vyhledáváným cílem turistů, ale přináší mnohá nádherná setkání s horskou přírodou i s příjemnými lidmi.       POTALA

 • 27.3. út - 18:30 - 20:30  DĚJINY PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY (2. TERMÍN) - PŘEDNÁŠKA - NUTNO REZERVACE: INFO@PRAMPOUCH.CZ
  ZŠ, Kořenského 10
  Termín:  20. 2.27. 2.6. 3., 13. 3., 20. 3. a 27. 3. 2018  (úterky 18:30 až 20:30). Přednáškový cyklus je zaměřen na vývoj architektury, jednotlivé umělecké slohy a významné stavby, církevní i světské, které je v Praze reprezentují. Pozornost je věnována nejen estetické stránce, ale především souvislostem s vývojem stavebních technik, konstrukcí a materiálové základny. To jsou totiž klíčové faktory, které nelze přehlédnout, pokud chceme stavbám opravdu porozumět. Stejně tak důležité je zaměřit se na vliv hospodářských a společenských podmínek té či oné doby, abychom pochopili osobu stavebníka, jeho pohnutky, i stavitele a jeho možnosti. Teprve pak se nám otevře svět  architektury a stavitelství ve všech svých barvách a odstínech.       PRAMPOUCH

 • 27.3. út - 18:30  VŠECHNY KRÁSY KAVKAZU: GRUZIE, ÁZERBÁJDŽÁN, ARMÉNIE
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška J.Venglář. Šest týdnů putování skrz kavkazské republiky, kde přírodní krásy střídají neuvěřitelná setkání a divoké historky. Co se stane, když gruzínského baču poprosíte o trochu sýra? Jak s vámi naloží ázerbájdžánští pohraničníci, když vás chytnou bez patřičného povolení? Kolik vrcholů a barev má arménská nejvyšší hora Aragats?       KLUB CESTOVATELŮ

 • 27.3. út - 19:00  KOLONIZACE INDIE II.: BRITOVÉ - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace. Warren Hastings a zrození Britské Indie. 
  Po zhroucení Mughalské říše prosazující islám se v první polovině osmnáctého století jako nejsilnější mocenský faktor na indickém subkontinentu projevila britská Východoindická společnost. Proces postupné konsolidace britské moci zahrnoval složku vojenskou, ekonomickou, administrativní a kulturní. Nejvýznamnější osobností Východoindické společnosti v Indii byl v sedmdesátých a osmdesátých letech osmnáctého století generální guvernér v Kalkatě Warren Hastings. Jeho „multikulturní“ přístup, který Hastingsovi nástupci v úřadě, ovlivnění racionalismem a utilitarismem, později opustili, výrazně a dlouhodobě poznamenal duchovní a kulturní vztahy mezi Indií a Západem, například v podobě orientální renesance a árijské ideologie. Přednáší antropolog Ivo Budil.       MK

 • 28.3. st - 15:00  ČESKÉ MALÍŘSTVÍ - JOSEF VÁCHAL - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna,Opatovská 14
  Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus „České malířství“.       MK

 • 28.3. st - 17:17  JEZERO BAJKAL - CESTA ZA PERLOU SIBIŘE - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna - Hradčany,Pohořelec 25
  Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí. Jakub Šolc promluví o výpravě čtyř cestovatelů do Ruska, do země, kde se neplánuje, ale vše nějak dopadne, do země, která je v Česku prezentována zcela odlišně, než jaká ve skutečnosti je. Přednáška o 16 denním putování sibiřskou tajgou kolem nejhlubšího a nejstaršího jezera na Zemi, o bourání stereotypů a předsudků, o cestě Transsibiřskou magistrálou a o nocích u ohně uprostřed divočiny se snahou vyhnout medvědům.       MK

 • 28.3. st - 17:30  KARLÍN SECESNÍ A BAROKNÍ - VYCHÁZKA
  Vstup metra Invalidovna
  Ukážeme si největší vojenský areál v Praze. Pokocháme se krásnou karlínskou secesní zástavbou. Počteme si karlínská mravoučná povídání. Uvidíme lišku, toužící se zmocnit jablka v hadově tlamě. Navštívíme hospodu, kde byla založena komunistická strana. Projdeme si palbu bloků karlínského chudinského bydlení           PRAHA NEZNÁMÁ

 • 28.3. st - 18:30  SPOLUŽENY - S DANIELOU DRTINOVOU A LENKOU KLICPEROVOU
  Sněmovní 7,P1
  Užijte si 11. večer Spolužen s inspirativními ženami. Našimi hosty budou Lenka Klicperová - válečná reportérka a šéfredaktorka Lidé a Země a Daniela Drtinová - právnička a moderátorka DVTV Live.       SPOLUŽENY

 • 28.3. st - 19:00  INDIE - PSANÍ NA CESTÁCH - NEW YORK - PŘENÁŠKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Indie, aneb jak běžet do kopce - přednáška Jany Paulové - jemná, vtipná, laskavá i sportovní... Jde to vůbec dohromady? Trek v horách Himálaje i poznávání syrové Indie pořádně prověří. Někdo se překlopí do nové role - pomáhat druhým. Ona to umí! Holky do nepohody stojí za to poznávat! Na horách i v NM...
  Psaní na cestách - přednáška Radky Třeštíkové - jedna z nejprodávanějších českých spisovatelek vystudovala práva a sedm let se oboru věnovala. Její knihy jsou vhled do křehkého ženského světa - hořce vtipné, poetické i tragické. Vypravěčský talent nutí od knihy neodcházet a přečíst během pár večerů. Ještě silnější může být naživo v muzeu.
  New York - přednáška Tomáše Třeštíka - je známý ikonickými balkónovými fotografiemi i reklamní a portrétovou tvorbou. V reklamní a portrétní fotografii patří mezi absolutní špičku. Pracuje pro největší reklamní agentury, ale rád fotí život ve městě i na cestách. Nafotí i vás...?

        CK Livingstone

 • 28.3. st - 19:00 - 22:30  EXPEDIČNÍ KAMERA 2
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
        .

 • 29.3. čt - 10:00  ZA LEGENDAMI SVĚTCŮ NA KARLŮV MOST - LÉPE REZERVACE 221714714
  Malostranská mostecká věž
  Karlův most zná jistě každý Čech, ale víte děti, kteří světci jej již několik set let střeží? Ukážeme si, koho jednotlivé sochy představují, a budeme si vyprávět legendy, které se k nim váží. Dozvíte se např. proč sv. Vítu leží u nohou lvy, co provedl František Serafinský, že ho otěc vydědil, co se zdálo za zvláštní sen svaté Luitgardě a proč je nad sv. Křížem židovský nápis. Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS-Kratochvílová

 • 29.3. čt - 18:00  VELIKONOCE VERSUS PESACH - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Mariánské nám. 1
  Pesach nejsou židovské Velikonoce, ačkoliv se Ježíšova poslední večeře odehrála právě na Pesach. Co je to seder a co Hagada? V čem se potkávají a v čem liší dva velké symboly svobody, jimiž je na jedné straně cesta z egyptského otroctví a zmrtvýchvstání Ježíše? Proč se symbol beránka objevuje při Pesachu i Velikonocích? Jak to bylo s obětmi a kdo se obětoval z pohledu křesťanů? Proč v této době docházelo k nejkrvavějším pogromům (i v Praze)? Kde se vzala pověra o krvi křesťanských dětí v macesech? A co z toho všeho zbylo v „lidových“ českých velikonocích plných vajec, pomlázek, zajíců a svěcení jara (což zdatně využila komunistická propaganda a následně komerční mašinerie obchodníků s čokoládou)? Přednáší filmařka a šéfredaktorka časopisu židovské reformní komunity Maskil Kateřina Mikulcová.       MK

 • 29.3. čt - 18:00  KONTINUITA AMAZONSKÝCH INDIÁNŮ: UMĚNÍ ŽÍT I UMÍRAT
  NÁPRSTKOVO MUZEUM - Betlémské nám. 1
  Indiáni Amazonie mně naučili, že bez smrti není života. Již při narození dětí se myslí na jejich smrt. Iniciace dospělosti jsou obřady fyzických i duchovních zkoušek na život i smrt. Pohřeb je jejich největší rituál, kdy se celý týden loučí se zemřelými. V tomto koloběhu přežijí jen nejlépe připravení a nejsilnější, čímž je zachován čistý genofond budoucích generací i omezený růst populace. Intuitivně cítí, že velký růst jejich populace znamená nadměrnou spotřebu ohrožující zdroje, zejména zvěř. Je to cesta k biologickému vyhlazení, kdy například my jsme na pokraji hromadného vymírání živočišných druhů, což ohrožuje samotnou existenci lidské civilizace. Přednáší Mnislav Zelený Atapana.       NÁRODNÍ MUZEUM

 • 29.3. čt - 18:00  PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM - LÉPE REZERVACE 221714161
  Socha T.G.Masaryka,Hradčanské nám.
  Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika.       PIS-Kratochvílová

 • 29.3. čt - 18:30  MAROKO - ZEMĚ S NEKONEČNOU FASCINACÍ
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Přednáška P.Blahuš. Maroko nejsou jen nekonečné pouště se zpívajícími dunami, nejvyšší hory Sahary i severní Afriky, neuvěřitelně fascinující „marocký Utah“ drsný Djebel Sahro s nalezišti drahokamů a vzácných zkamenělin, nebetyčně vysoké přírodní kamenné mosty, ale i vodopády, lesy s opicemi- zlodějkami a nebezpečný, drogami přecpaný Ríf. Také úzké uličky arabských medín, bloudění v nejzachovalejších středověkých městech Maghribu, pobřeží Atlantiku chráněné starými pevnostmi pirátů, exotická podívaná na legendárním náměstí Djemaa el Fná a odlehlé oázy, kde dodnes žijí Berbeři pod zbytky caseb jako v době, kdy maročtí sultáni vládli od Senegalu až po Pyreneje. Maroko je skutečná výzva pro skutečné cestovatele.       KLUB CESTOVATELŮ

 • 30.3. pá - 11:00  PO CIBULCE A OKOLÍ - VYCHÁZKA
  Zast.tram 9.10.16 Poštovka
  Romantické zahradní stavby v parku Cibulka. Diskutovaná kulturní památka – usedlost Cibulka. Nejstarší pražská rozhledna. Filmové ateliéry v Košířích. Usedlost Jiřího Trnky se známou zahradou       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 30.3. pá - 11:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA HŘBITOVEM MALVAZINKY
  Vstup hřbitova - ul. U Smíchovského hřbitova
  Zveme Vás na komentovanou procházku hřbitovem Malvazinky. Vydejte se za místy odpočinku významných osobností.  0,-       SPH

 • 31.3. so - 11:30  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 12:00, 12:30 a ve 13:00.       PIS

 • 31.3. so - 14:00  NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vestibul histor.budovy
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 31.3. so - 14:00  NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH MEZI DVĚMA VÁLKAMI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Kostel sv.Ludmily, nám. Míru
  Meziválečné období obohatilo vinohradskou architekturu o řadu zajímavých realizací. Na trase z náměstí Míru do Riegrových sadů se podíváme na díla Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára, Aloise Dryáka, Františka Kavalíra a dalších architektů.       PIS-Micková

 • 31.3. so - 14:00  MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM I. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hradčanské nám.,socha T.G.Masaryka
  Pojďte s námi nasát jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si příběhy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: Nerudova ulice (po Jánské schody) - Jánský vršek - Šporkova - Vlašská - Břetislavova - Tržiště.       PIS-Sokolová

 • 31.3. so - 14:00  ZANIKLÉ PODSKALÍ
  Socha F.Palackého,Palackého nám.
  Osada Podskalí padla za oběť asanci. Jak vlastně zástavba vypadala,  co tady zůstalo, jak a kdy se vše proměnilo – to si připomeneme s obrázky, mapkami a na závěr společnou návštěvou výstavy v Podskalské celnici, kde si prošlou trasu ukážeme na krásném modelu Podskalí.       PORTA-Čenková

 • 31.3. so - 14:30  KOMENT.PROHLÍDKA VÝSTAVY GRÓNSKO – ZEMĚ LEDU, ŽIVOTA A ZEMĚDĚLSTVÍ:
  Kostelní 44,P7
  Fotovýstavou provedou autoři manželé Klempířovi.         NÁR.ZEMĚĎ.MUZEUM

 • 1.4. ne - 14:00  HANSPAULKA LÍDY BAAROVÉ - VYCHÁZKA
  Zast.bus 131 U Matěje
  Uvidíme bývalé viniční usedlosti. Ponoříme se do boomu meziválečné dejvické výstavby. Připomeneme si ničivou romanci známé prvorepublikové herečky. Zjistíme, jak to bylo s hanspaulskými živnostmi a kudy jezdila první trolejbusová linka v Praze. Zasníme se nad malebností starých hanspaulských hostinců a přilehlého okolí       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 1.4. ne - 14:00  HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH I
  Zast. bus „U Matěje“
  Na vycházce si prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka v Praze.       PIS-Micková

 • 1.4. ne - 14:00  DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM I.
  Socha Karla IV., Křižovnické nám.
  Na vycházce poznáme nejen významná domovní znamení na Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou historii nenecháme bez povšimnutí.       PIS-Smrčinová

 • 2.4. po - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VYŠEHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Vchod kostela sv.Petra a Pavla
  Zveme Vás na komentovanou procházku Vyšehradským hřbitovem, kterou pro Vás připravila průvodkyně SPH Kateřina Konečná. Tentokrát se s ní vydejte za místy posledního odpočinku těch nejvýznamnějších osobností Vyšehradského hřbitova. 0,-       SPH

 • 3.4. út - 16:30  RODINNÝ DŮM ČVANČARŮ + DVORKY V OKOLÍ
  Olšanské nám. u Hotelu Olšanka
  Navštívíme rodinný dům Čvančarů - osobností z generace filmařů a historických badatelů. Provede nás osobně člen rodiny. Poté se vydáme na procházku okolím zejména neznámými dvorky. Poznáme a pocítíme tuto oblast na rozhraní Vinohrad a Žižkova.  PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 3.4. út - 17:00  PŘEDNÁŠKA - ŘÍMANÉ - TVŮRCI NEJVĚTŠÍ ŘÍŠE
  Muzeum Karlova mostu, Křižovnícké nám.3
  Přednášející: Václav Marek. Možno navštívit i související výstavu "Antické malované vázy a drobná plastika", ke které byl vydán i katalog výstavy DOTEKY ANTIKY. Za účelem připomenutí dějin významných antických národů i národů barbarských, které žily v jejich těsném sousedství, připravilo Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem malý cyklus přednášek pro veřejnost, ve kterém postupně představí nejdůležitější z nich. Jako doplněk k tomuto cyklu připravily tři výše zmíněné instituce malou výstavu, která představuje nejtypičtější artefakty hmotné kultury antických civilizací, které všechny pocházejí z antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Návštěvníci se tak mohou seznámit s příklady řeckého vázového malířství, archaické řecké skulptury, pozdně klasických a helénistických terakotových sošek a konečně série římských lamp. Účast na přednášce ZDARMA, na výstavu se platí běžné vstupné. 0,-       MUZEUM KARLOVA MOSTU

 • 4.4. st - 15:30  UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vlašská 2
  Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici.       PIS-Racková

 • 4.4. st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       .

 • 4.4. st - 18:00  ČESKÁ STOPA V BELGII - PŘEDNÁŠKA
  Milešovská 1,P3
  Setkání s paní Olgou Schmalzriedovou       PRAHA 3

 • 4.4. st - 19:00  DO INDONÉSIE NEJEN PO STOPÁCH KOŇSKÉHO TANEČNÍHO RITUÁLU - PŘEDNÁŠKA
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Přednáška o Indonésii, zemi plné barev a kontrastů. Kateřina Hankeová strávila rok na Jávě, kde studovala indonéské stínové divadlo wayang a v rámci dalších výjezdů na Jávu se zabývala fenoménem jathilan – javánským rituálním exorcistickým tancem. O tom všem povypráví, ale také o cestování na jiné indonéské ostrovy mimo Jávu, konkrétně na Sulawesi, Sumbu, Bali a Sumatru a o kulturních odlišnostech a zvláštnostech těchto ostrovů. 60,-       .

 • 5.4. čt - 16:00  PRAŽSKÝ BOHDALEC
  Zast. bus "Bohdalec"
  Pojďte s námi objevovat jeden z pozapomenutých koutů Prahy! Ukážeme si jednu z posledních dochovaných dělnických kolonií nebo místo, kde se natáčela slavná Svěrákova Obecná škola. Pokud nám bude přát počasí, navštívíme ukrytý „Husův kámen“.       PIS-Lešovská

 • 5.4. čt - 16:30  PRAHA NEOBJEVENÁ II.
  Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Akademie volného času. Pražské křížové cesty a kapličky.       MUZEUM PRAHY

 • 5.4. čt - 17:30  PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM - LÉPE REZERVACE 221714161
  Socha T.G.Masaryka,Hradčanské nám.
  Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika.       PIS-Kratochvílová

 • 5.4. čt - 19:30  PŘEDNÁŠKA - MARC ANGÉLIL (ŠVÝCARSKO/EGYPT) & RAPHAEL ZUBER (ŠVÝCARSKO)
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Přednáškový cyklus - představí se celkem 13 architektů z Francie, Švýcarska, Rakouska, Německa, Itálie či Španělska. Budou hovořit o plánování měst, stavbách na válečném území či destruktivismu v architektuře.       CAMP IPR

 • 6.4. pá - 16:30  ZNOVUZROZENÁ ULIČKA ZA POŘÍČSKOU BRANOU S DVORKY A VIADUKTEM
  Před Muzeem Prahy - Florenc
  Prohlédneme si dosud neznámou a nyní obnovenou uličku vedoucí historicky z Karlína do centra Prahy. Ulička vee pod viaduktem do nejstarší části Karlína. Ulička byla před 100 lety zazděna a tím jakoby přestala existovat. V roce 2017 byla opět otevřena veřejnosti. Navštívíme zde synagogu, divadlo, kostel, kasárny a staré továrny revitalizované na galerie, kavárny a hotely.   PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 7.4. so - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Procházka  za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech se zasvěcenou průvodkyní, paní Drahomírou Březinovou, jednou  z nejlepších odbornic na funerální architekturu u nás.
        SPH

 • 7.4. so - 11:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 7.4. so - 14:00  ALENA NOVÁKOVÁ – JARNÍ CIBULOVINY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 7.4. so - 14:00  PROHLÍDKA ROMÁNSKÉHO RELIÉFU JUDITINY VĚŽE
  Juditina síň, Mostecká 1
  Bude možné navštívit vzácný reliéf v Juditině věži a některé prostory samotné věže.       KZSP

 • 7.4. so - 14:00  PRAŽSKÉ DOMY - VYCHÁZKY PODLE ČÍSEL POPISNÝCH
  Kostel na Karlově (ulice Ke Karlovu)
  Srdečně Vás zveme na další poznávací umělecko-architektonicko-historickou vycházku Pražských domů. Při této vycházce zahájíme poznávání rozsáhlého Areálu bývalého kláštera kanovníků sv. Augustina s kostelem P. Marie a Karla Velikého, zvaného prostě Na Karlově. Areál byl založen v roce 1350 Karlem IV. a dostavěn v době pozdní renezance, postupně však prošel řadou přestaveb a úprav. Provází historik umění Jakub Synecký. 50,-       Pražské domy

 • 7.4. so - 14:30  MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM II. - LÉPE REZERVACE 221714161
  Vchod kostela sv. Mikuláše, Malostranské nám.
  Pojďte s námi nasát jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si příběhy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: Nerudova – Malostranské náměstí - Karmelitská.       PIS-Sokolová

 • 7.4. so - 14:30  CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM - LÉPE REZERVACE 221714161
  Vchod chrámu ze Staroměstského nám.
  Všichni známe Týnský chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do chrámu ze Staroměstského náměstí.       PIS-Marchal

 • 7.4. so - 16:00  ALENA NOVÁKOVÁ – JARNÍ CIBULOVINY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 7.4. so - 17:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY 2296 KILO
  Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1
  Slavnostní zahájení výstavy v Poštovním muzeu v Praze. Výstava navazuje na tradici věnovat jednou ročně Poštovní muzeum v Praze příběhům, knihám a ilustracím pro děti. Letos dostala prostor nejmladší generace, studenti i pedagogové ateliéru Komiks a ilustrace pro děti Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava plná barev a příběhů představí různorodost a šíři pojmů ilustrace a komiks i jejich přesahy do jiných odvětví. Láká na malý výlet do světa, kde nic není nemožné          p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 7.4. so - 17:00  VERNISÁŽ VÝSTAVY 2296 KILO
  Poštovní muzeum,Nové mlýny 2,P1
  Slavnostní zahájení výstavy v Poštovním muzeu v Praze. Výstava navazuje na tradici věnovat jednou ročně Poštovní muzeum v Praze příběhům, knihám a ilustracím pro děti. Letos dostala prostor nejmladší generace, studenti i pedagogové ateliéru Komiks a ilustrace pro děti Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava plná barev a příběhů představí různorodost a šíři pojmů ilustrace a komiks i jejich přesahy do jiných odvětví. Láká na malý výlet do světa, kde nic není nemožné          p.KOLAŘÍK - Klub důchodců u Min.zeměd.

 • 7.4. so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup vedle Staroměstského orloje
  Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže.       PIS-Baloun

 • 8.4. ne - 10:00  Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT - LÉPE REZERVACE 221714161
  Zast. tram "Pohořelec"
  Pojďte se s námi projít po turisticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Zabloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí sváteční Prahy s jejími křivolakými uličkami.       PIS-Hátleová

 • 8.4. ne - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, tentokrát na místa posledního odpočinku významných osobností vědy.
        SPH

 • 8.4. ne - 13:00  PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ - LÉPE REZERVACE 221714714
  III. nádvoří Pražského hradu
  Vycházka pro děti .Pojďte s námi navštívit nejvýznamnější interiéry Pražského hradu, bývalého sídla českých králů a královen! Podíváme se do Svatovítské katedrály, kde vyzvání zvon Zikmund, navštívíme interiéry starého královského paláce s jeho monumentálním Vladislavským sálem a pokud nám zbyde čas, zavítáme také do svatojiřské baziliky nebo Zlaté uličky.       PIS

 • 8.4. ne - 14:00  PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ - LÉPE REZERVACE 221714714
  III. nádvoří Pražského hradu
  Vycházka pro děti .Pojďte s námi navštívit nejvýznamnější interiéry Pražského hradu, bývalého sídla českých králů a královen! Podíváme se do Svatovítské katedrály, kde vyzvání zvon Zikmund, navštívíme interiéry starého královského paláce s jeho monumentálním Vladislavským sálem a pokud nám zbyde čas, zavítáme také do svatojiřské baziliky nebo Zlaté uličky.       PIS

 • 8.4. ne - 14:00  PO STOPÁCH JAROSLAVA HAŠKA V PRAZE
  Vchod pasáže Rokoko z Václavského nám.
  Spisovatel a autor nezapomenutelného vojáka  Švejka je zároveň jednou z pražských literárních figurek, bez nichž by byl kolorit  města velmi chudý. Připomeneme si místa, kde se Jaroslav Hašek narodil, kde prožíval chvíle smutku i štěstí.       PIS-Nováková

 • 8.4. ne - 14:00  KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA PO MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ - LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI
  Vchod hřbitova - U Trojice 1,P5. Zast.tram Bertramka
  Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.  Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský. 0,-       SPOLEK MALOSTRANSKÝ HŘBITOV

 • 8.4. ne - 14:00  KUBISMUS POD VYŠEHRADEM - VYCHÁZKA
  Jiráskovo náměstí, socha
  Uvidíme jedinečné lomené realizace krátce trvajícího kubismu. Prozkoumáme domy na nábřeží od stavitele Václava Havla. Dozvíte se, kde bydleli slavní spisovatelé jako byl Jirásek, nebo Drda. Zastavíme se i u Tančícího domu. Stavby, která v devadesátých letech rozdělila pražskou veřejnost, a dnes se na ni jezdí dívat turisté ze všech světových končin. Dojdeme až k vyšehradskému tunelu, jehož ražba Pražanům usnadnila život. Ani to však neproběhlo v Praze bez prostestů. Milovníky industriální architektury jistě zaujme pohled na elegantní železniční most na Smíchov. Potěšíme i milovníky secese, art deca a krásných výhledů na Prahu.         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 9.4. po - 16:45  ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY I. OD RONDOKUBISMU PO FUNKCIONALISMUS - LÉPE REZERVACE 221714161
  Na Poříčí 24
  V období první republiky se výrazně měnila podoba centra hlavního města mladé republiky. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně projevily dobové styly - od národního dekorativismu až po funkcionalismus. První část cyklu zahájíme před ikonickou stavbou pražského rondokubismu – Legiobankou na Poříčí, postavenou podle projektu J. Gočára. Připomeneme si ve své době velmi moderní obchodní dům Labuť, Anglobanku a pokračovat budeme kolem dalších významných staveb v Revoluční třídě – původní palác Kotva, Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, Merkur.       PIS-Škochová

 • 9.4. po - 18:30  EXPEDIČNÍ KAMERA
  Masaryk.nábřeží 22,P1
  Promítání       KLUB CESTOVATELŮ

 • 10.4. út - 15:30  UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vlašská 2
  Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici.       PIS-Racková

 • 10.4. út - 16:30  ŽIŽKOV BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
  Blahoslavova 2,P3
  Šárka Těšík přednáší o očekávaných proměnách Žižkova v blízké budoucnosti a o uplatňování zákona o památkové péči.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 11.4. st - 15:00  PROFESORSKÉ DOMY V DEJVICÍCH - LÉPE REZERVACE 221714714
  Rooseveltova 29
  Československo na samém prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev. Česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo v Praze-Bubenči rozsáhlý obytný dům. Ačkoliv jeho obyvatelé z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned po r. 1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá pravoslavná modlitebna.       PIS-Škrlandová

 • 11.4. st - 15:00  VÁCLAV KLOFÁČ: VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Arbesovo nám. 4
  Připomeneme si osudy muže, který patří mezi pozoruhodné politiky a výrazné autority veřejného života první republiky. Zásadně ovlivnil politickou kulturu země i jednu z nejvýznamnějších politických stran  - národní  socialisty.       PIS-Nováková

 • 11.4. st - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Kašna na Malém nám.
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.       PIS-Lešovská

 • 11.4. st - 16:30  PRAHA NEOBJEVENÁ II.
  Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Akademie volného času. Pražské křížové cesty a kapličky.       MUZEUM PRAHY

 • 11.4. st - 17:15  VÁCLAV KLOFÁČ: VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714161
  Arbesovo nám. 4
  Připomeneme si osudy muže, který patří mezi pozoruhodné politiky a výrazné autority veřejného života první republiky. Zásadně ovlivnil politickou kulturu země i jednu z nejvýznamnějších politických stran  - národní  socialisty.       PIS-Nováková

 • 11.4. st - 17:30  INDUSTRIÁLNÍ HOLEŠOVICE - VYCHÁZKA
  Zast.tram Ortenovo náměstí v parku u sochy
  Zavítáme do části města, kterou zbudovali továrníci. Nasajeme atmosféru starých Holešovic s vlečkami, kouřícími komíny a vroucími kotly. Zjistíme kdy, jak a proč byl zbudován holešovický přístav. Nakonec se přesvědčíme, jak se Holešovice postupně mění na moderní čtvrť       PRAHA NEZNÁMÁ

 • 11.4. st - 17:30  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA - ŃUTNÁ REZERVACE: LOCHMAN@MUZEUMPRAHY.CZ
  Malostranské nám. 29
  Speciální komentovaná prohlídka pro veřejnost.       MUZEUM PRAHY

 • 11.4. st - 19:00  ESTONSKO - CESTA PŘÍRODOU A DĚJINAMI
  Malešický mikropivovar,Malešická 50,P10
  Promítání a povídání o zajímavých zážitcích, lidech a přírodě od Milana M. Horáka – duchovního a pedagoga, předsedy Česko-estonského klubu.
        ČSOP-NATURA QUO VADIS?

 • 11.4. st - 19:00  JIŽNÍ SÚDÁN - ARGENTINA - PŘENÁŠKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Jižní Súdán - přednáška Tomše Šebka - válečný chirurg zažívá na Haiti, v Afghánistánu i v Jižním Súdánu situace, které se vymykají životu, co známe z domova. Jeho příběhy oslovily tisíce čtenářů, diváků a posluchačů. Ještě lepší, než hltat jeho napínavou audio knihu je naslouchat vyprávění naživo. Přijďte si s Tomášem popovídat!
  Argentina - přednáška Matěje Rupperta - zpěvák a showman je frontman oblíbené kapely Monkey Business. Geniální bavič i zajímavě hraje. Nadání imitace jazyků všude nadchne. Na koncertech srší energií. Tančí i netančící a zpívají i nezpěváci! Roztančí i sál Federálního shromáždění?
        CK Livingstone

 • 12.4. čt - 16:00  ZA KARLEM IV. NA STARÉ MĚSTO - LÉPE REZERVACE 221714161
  Kostel sv. Jakuba v Malé Štupartské
  Procházkou po Starém Městě si připomeneme Karlovy zakladatelské počiny a uděláme si pořádek v jeho titulech, manželkách i dětech. Povíme si, čím podnítil rychlou výstavbu Nového Města nebo jaký záměr sledoval při zakládání kostelů a klášterů. Dovíme se také, co je napsáno v zakládací listině Univerzity.       PIS-Kratochvílová

 • 12.4. čt - 17:30  PRAHA KARLA IV. – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  Týnská 6
  Zveme vás na komentované prohlídky nové expozice Praha Karla IV. – středověké město. Ve druhé etapě je dokončena stávající část expozice věnovaná změnám podoby pražského souměstí zhruba do roku 1400. Akcent je ovšem tentokrát položen na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice se soustředí na intimitu jejich soukromého života. Nový videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, způsoby řízení pražského souměstí a prostor dostává i téma pražského opevnění.        MUZEUM PRAHY

 • 12.4. čt - 19:00  NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU
  Divadlo Dobeška, Jasná 1,P4
  Multimediální cestopisná přednáška fotografa Pavla Svobody, který se vydal na velkou sedmiměsíční cestu napříč Jižní Amerikou. Dva lidé, dva batohy, pět zemí a sedm měsíců dobrodružství. Splnění cestovatelského snu. Čeká nás výběr toho nejlepšího z cesty po Ekvádoru, Peru, Bolívii, Argentině a Chile! Jaké to je vyrazit na půlroční cestu? A jak chutnají živé housenky v pralese či čerstvě nalovené piraně? Rozeklané Andy, indiánské slavnosti, cesta k pramenům Amazonky, dobrodružství čeká na každém rohu. Autor přiveze i jeho novou knihu Napříč Jižní Amerikou       ...

 • 12.4. čt - 19:00  IZRAEL DNES ANEB V ZEMI MNOHA PŘÍBĚHŮ- BESEDA
  Maiselova 10, synagoga
  Izrael je zemí, jejíž obyvatele váží k tomuto malému kousku země na východním pobřeží Středozemního moře často velmi různé důvody. Stojí za nimi hluboké osobní příběhy i pohnuté rodinné historie. O tom, jak lidé z odlišných okruhů vnímají současnou izraelskou společnost, bude se svými hosty filmařkou Eilat Ben Eliyahu, obchodníkem Yoramem Abrahamem, fotografkou Pavlínou Schulz a spisovatelkou a básnířkou Kifah Dasuki rozmlouvat publicistka a analytička Irena Kalhousová. Večer probíhá v rámci cyklu Izrael 70. V angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 13.4. pá - 15:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA ĎÁBLICKÝM HŘBITOVEM
  Hl.vstup hřbitova - Ďáblická 2a
  Komentovaná procházka národní kulturní památkou – jediným hřbitovem s kubistickými prvky  (dle návrhu arch. Hofmana), s Čestnými pohřebišti popravených a umučených v dobách represivních režimů, kde byl založen  první český přírodní hřbitov, Les vzpomínek.
        SPH

 • 14.4. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 14.4. so - 10:00  STAVOVSKÉ DIVADLO A CARL MARIA VON WEBER - LÉPE REZERVACE 221714161
  Železná 11
  Prohlídka Stavovského divadla s připomenutím osobnosti, která se výrazně zapsala do hudební historie Prahy.       PIS-Nováková

 • 14.4. so - 10:00  NORDIC WALKING: ZE CTĚNIC PŘES VINOŘ DO SATALIC
  Zast. bus "Ctěnice"
  Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta následně povede k zámku Ctěnice, který stojí na místě gotické tvrze a ke zdejšímu zámeckému parku. V přilehlém Ctěnickém háji je pozoruhodné stromořadí památných dubů letních, které byly vysazeny v 18. století na památku selského povstání. Následně projdeme okrajovou čtvrtí Vinoře se zástavbou nových rodinných domů až k Vinořskému potoku, který protéká kaskádou rybníků. Zajímavé zastavení nás bude také čekat na začátku cesty Vinořským parkem, a to ,,U kamenného stolu“, kde pískovcové skály upravila lidská ruka.       PIS-Hátleová

 • 14.4. so - 14:00  STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup infocentra PCT na Staroměstské radnici
  Děti se mohou těšit na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 14.4. so - 14:00  VYHLÍDKA NA KOŠINCE
  Zast. tram "Bulovka"
  Přijďte se pokochat výhledem na vltavské zátoky. Z vyhlídky sestoupíme kolem Grabovy vily ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámku. V Grabově vile také navštívíme aktuální výstavu Hračky v časech první republiky ze sbírek Muzea technických hraček.       PIS-Rejman

 • 15.4. ne - 09:00  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti a v 10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:00, 9:30, 11:00 a v 11:30.       PIS

 • 15.4. ne - 10:00  NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vestibul histor.budovy
  Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).       PIS

 • 15.4. ne - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Zveme Vás na komentovanou procházku Olšanskými hřbitovy, na místa posledního odpočinku významných osobností a za umělecky cennými náhrobky 20. století.
        SPH

 • 15.4. ne - 13:00  BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER - LÉPE REZERVACE 221714714
  Kostel sv.Markéty,zast.tram„Břevnovský klášter“
  Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury.       PIS-Vymazalová

 • 15.4. ne - 14:00  VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY
  Táborská brána(1.brána od metra C „Vyšehrad“)
  Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu!       PIS-Pavlovská

 • 15.4. ne - 14:00  MEZI HVĚZDOU A VĚTRNÍKEM
  Konečná tram "Sídliště Petřiny"
  Prohlédneme si několik významných architektonických počinů 2. poloviny 20. století. Povídat si budeme o architektech i o slavných chemicích. Například se dozvíte, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto Wichterle a co předcházelo vynálezu silonu. V závěru vycházky si připomeneme osobnost Kryštofa Dientzenhofera a jednu z jeho méně známých staveb.       PIS-Semanová

 • 16.4. po - 15:00  ŽIŽKOVSKÁ SVATYNĚ – KOSTEL SV. ANNY
  Kostel sv. Anny z Tovačovské ul.
  Komentovaná prohlídka žižkovského kostela sv. Anny, stavby architektonicky i historicky velmi zajímavé, v níž se odráží předválečná moderna a Beuronské klášterní umění.       PIS-Škrlandová

 • 16.4. po - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Kašna na Malém nám.
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.       PIS-Smrčinová

 • 16.4. po - 17:00  ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH 2018 - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Anna z Mochova a další „husitské ženy“. Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.       MK

 • 16.4. po - 18:00  ŽIŽKOVSKÉ ROZHOVORY S MARTINEM SEVEROU
  Milešovská 1,P3
  Tentokrát Vám představíme herce Stanislava Zindulku       PRAHA 3

 • 16.4. po - 19:00  5 HOLEK V TUKTUKU SKRZ JIŽNÍ AMERIKU
  DIVADLO ZA PLOTEM-NEMOCNICE BOHNICE, Ústavní 249
  Tuktuky s Luckou! Pět holek v růžových bonbónech se snaží přejet Jižní Ameriku, aby zjistily, že si mnohem snadněji poradí s výměnou převodovky, než jedna s druhou. Tuktuk výprava s průměrnou rychlostí 42 km/h a ambicí ujet deset tisíc kilometrů, aniž by o tom věděla. Dvě tříkolový monstra, romantika, benzín, hormony a dech beroucí Jižní Amerika. Kam až dojedou?       .

 • 17.4. út - 10:00  VLASTIVĚDNÁ PROCHÁZKA - SOCHY NA PRAZE 3
  Pod Žižkovskou věží
  Vlastivědná procházka Sochy na Praze 3 nás provede po stopách sochařského umění na trase mezi Žižkovskou věží a Havlíčkovým náměstím. Seznámíme se se širokou škálou sochařského projevu od historické podobizny po soudobé umění.       PRAHA 3

 • 17.4. út - 17:30  NA POMEZÍ ŽIŽKOVA A VINOHRAD - VYCHÁZKA
  Kostel, náměstí Jiřího z Poděbrad
  Hned zpočátku prozkoumáme jednu z nejoriginálnějších sakrálních památek v Praze. Řekneme si, jak vznikala jedna z nejvýraznějších pražských dominant – Žižkovská věž. Art decové domy nás zavanou do dvacátých let minulého století. Kromě nich také uvidíme řadu secesních skvostů. Neopomeneme ani stavby občanské vybavenosti jako bývalé divadlo, telefonní ústřednu či největší sokolovnu své doby. Vycházku zakončíme v klidu zeleně Riegrových sadů, kde kromě krásného panoramatického výhledu objevíme skryté architektonické perly. Uvidíme i unikátní kostely, hned dva z nich jsou totiž funkcionalistické         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 17.4. út - 17:30  OD MÜLLEROVY VILY K MÍSTU, KDE STÁVALA MALOVANÁ BRÁNA - VYCHÁZKA
  Norbertov, Nad Hradním vodojemem 13
  Kolem zajímavé vilové zástavby v ulici Nad Hradním vodojemem a dále Sibeliovou ulicí se dostaneme k bývalé Masarykově parcele. Ulice Nad Octárnou ústí do míst, kde bývala cihelna Panenská. Okolo zajímavé vily, kterou si pro svou rodinu postavil malíř a architekt Jiří Kodl, přijdeme k místu, kde se rozkládala tzv. Octárna, hostinec, dílny a také policejní stanice. Prohlédneme si, co zůstalo z jednoho z pražských vojenských hřbitovů, a parkem s neobvyklým pomníkem Maxe Van der Stoehla dojdeme tam, kde stávala jedna z městských bran.       MUZEUM PRAHY-Čenková

 • 17.4. út - 18:00  IZRAEL V ZRCADLE FILMU - PŘEDNÁŠKA
  Maiselova 10, synagoga
  Od založení státu k obratu v roce 1977. Již od založení státu dával izraelský film svým divákům nahlédnout do událostí odehrávajících se v izraelské společnosti. Na scéně se oproti předchozím létům objevily nové postavy, zatímco jiné upadly v zapomnění. Jak se tyto postavy proměňovaly? Jaký je v těchto letech vztah mezi izraelským filmem, společností a politikou? Kdo a proč byli nejdůležitější herci této doby? Na tyto otázky se ve své přednášce v rámci cyklu Izrael 70 zaměří absolventka oboru Mediální a filmové věda na Telavivské univerzitě Ruth Hufnagel Ben Hadar. Přednáška je doprovázena bohatým filmovým materiálem.  0,-       ŽIDOVSKÉ MUZEUM

 • 18.4. st - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA II. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Malostranská mostecká věž
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány.       PIS-Racková

 • 18.4. st - 16:30  NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO ČESKÉHO MALÍŘE 20.STOL. V OBECNÍM DOMĚ
  Obecní dům, Nám.Republiky 1
  Koment. prohlídka výstavy + Obecního domu + okolí. Kamil Lhoták prožil většinu života v okolí Prašné brány. V hist.ateliérech Obecního domu si objasníme tohoto umělecky nezařaditelného a jediného českého umělce, který dokázal šťastně a umělecky ztvárnit techniku 20.stol. – automobily, motocykly, letadla, atd. Najdeme však hluboké tajemno jeho duše ve zvláštním erotickém vztahu k invalidním ženám. |Dále na portrétech velkých osobností všeho druhu zasazených do pražských i pařížských městských periferií lze pochopit dialektiku celého 20.stol. Během stoupání i sestupování čtyřmi podlažími nejkrásnějšího českého reprezentačního domu se seznámíme především s méně známými prostory kaváren, cukráren a restauracemi, a to vše v souvislostech. Prohlídku domu ukončíme u modelu v americkém baru s kresbami M.Alše. V suterénní pivnici kromě jiného najdeme největší keramické dílo od J.Obrovského. V okolí Prašné brány budeme sledovat hist.místa vývoje malířství od legendární skupiny Osma přes art deco (bary, restaurace, vestibuly domu) až k domu K.Lhotáka v Rybné 26. V závěru vycházky si v Galerii Knupp v Revoluční ulici prohlédneme K.Lhotáka v naprosto neznámé podobě (z jeho tvorby scénografie filmu a divadla s naprosto nejnovějším objevem - Lhotákovou Amerikou. Snížené vstupné + 50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 18.4. st - 16:30  PRAHA NEOBJEVENÁ II.
  Muzeum Prahy, Na poříčí 52
  Akademie volného času. Pražské křížové cesty a kapličky.       MUZEUM PRAHY

 • 18.4. st - 17:00  ČESKÉ NOVINY A JEJICH TVŮRCI – PŘEDNÁŠKA - LÉPE REZERVACE 221714714
  Arbesovo nám. 4
  Představíme si počátky českých novin a ukážeme si, jakou roli  hráli  novináři v osudových okamžicích  české historie.       PIS-Nováková

 • 18.4. st - 17:30  SLAVNÉ VILY V BUBENČI - VYCHÁZKA
  Výstup metra Hradčanská směr do Dejvické
  Ukážeme si osobité vily slavných architektů, umělců a předních kulturních osob své doby, z nichž každá zrcadlí osobnost svého autora. Ve vile, kde bydlel armádní generál Pellé nás překvapí galerie a kavárna s krásně upravenou zahradou. Mimo jiné uvidíme první i druhou vilu sochaře Stanislava Suchardy – autora pomníku Františka Palackého, na stejnojmenném náměstí. Řekneme si, proč Suchardovi nestačila jedna vila i když jsou jen kousek od sebe…. Dušan Jurkovič proslul svými Pustevnami a také stavbou lázní Luhačovice. Věděli jste, že i v Bubenči se od něj nachází jedna stavba? Jeho lidově laděnou vilu mezi ostatními poznáte na první pohled. Nechal si ji zde postavit doktor Náhlovský. Také se zaměříme na kontext výstavby novodobé, zejména v okolí vily Bianca.  Jako bonus budete možná překvapeni, na jaká velvyslanectví cestou narazíme. Ukážeme si i vilu, kde bydlel Alfons Mucha a kde se bavil se svými přáteli a procházku zakončíme u nenápadné vily, pro kterou interiéry navrhoval slavný Adolf Loos         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 18.4. st - 19:00  SRÍ LANKA - IZRAEL - PŘENÁŠKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Srí Lanka - přednáška Jiřího Stivína - hudební alchymista patří k nejuznávanějším hudebníkům u nás i v zahraničí. Stále hledá výzvy. Z tradičního jazzu zabrousí i do nejmodernějších odvětví. Vyniká v interpretaci předklasické hudby na zobcovou flétnu. Jazzový čaroděj uhrane i vás!
  Izrael - přednáška Ladislava Heryana - pastor undergroundu" kázal na pohřbu Ivana Martina Jirouse a vedl rozloučení s Filipem Topolem. Emigroval do Říma s cílem studia teologie a následné mise do Afriky. Přednášel Nový zákon i řečtinu, vedl studentskou komunitu. Doktor teologie zajímavě přednáší nejen na fakultě UK. Přestaneme hřešit?
        CK Livingstone

 • 18.4. st - 19:00  PACIFIC CREST TRAIL- PŘEDNÁŠKA
  Bartákova 4,P4 Hobby centrum
  Cestovatelská přednáška M.Benešová.  60,-       .

 • 19.4. čt - 16:30  ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY II. OD RONDOKUBUSMU PO FUNKCIONALISMUS - LÉPE REZERVACE 221714714
  Jungmannovo nám. u sochy J. Jungmanna
  V období první republiky se výrazně měnila podoba centra hlavního města nové republiky. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně projevily dobové styly - od národního dekorativismu až po funkcionalismus.  Druhou část cyklu zahájíme před další pražskou výraznou rondokubistickou stavbou – palácem Adria od P. Janáka. Připomeneme si obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, palác U Stýblů i Dům hraček, pojišťovnu Praha a palác Brodway na Příkopě.       PIS-Škochová

 • 20.4. pá - 16:00  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ MĚSTO I. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vchod OC Quadrio z ul. Spálené
  Novinka! Také na Novém Městě jsou dvorky a zákoutí, které možná neznáte. Prohlédneme si zajímavá zákoutí, která se nacházejí v ulicích vzniklých na území původní středověké osady Opatovice.       PIS-Racková

 • 21.4. so - 10:00  CENTRUM PRAHY
  Zast.tram. Malostranské náměstí
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 21.4. so - 10:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA OLŠANSKÝMI HŘBITOVY
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 153
  Procházka  za umělecky cennými a zajímavými náhrobky na Olšanských hřbitovech se zasvěcenou průvodkyní, paní Drahomírou Březinovou, jednou  z nejlepších odbornic na funerální architekturu u nás.
        SPH

 • 21.4. so - 13:00  KŘÍŽ A KALICH NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad
  Na přelomu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe dvě krásné stavby, obě jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná církevní architektura nabídnout. Josip Plečnik vytvořil katolický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor Církve československé.       PIS-Micková

 • 21.4. so - 13:00  LANNOVA VILA – TAJNÝ PŮVAB BURŽOAZIE - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  V Sadech 1
  Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších novorenesančních vil v Praze, která se veřejnosti otvírá jen zřídka. Přijďte si poslechnout fascinující příběh podnikatelské rodiny Lannů. Od vorařství, přes stavitelství a těžký průmysl až ke zasvěcenému sběratelství užitého umění. Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo.       PIS-Švec Sybolová

 • 21.4. so - 14:00  SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ V.
  Budova Muzea hl.m. Prahy Na Florenci
  Na vycházce projdeme centrální ulicí osady Poříč od Florence k náměstí Republiky s historickými názvy Halířová a Slaměná kolem tzv. Zázraku Na Poříčí. Ukážeme si významné objekty spojené s naší tělovýchovou i vrcholné dílo J. Gočára. Uvidíme místa pobytu v Praze G. Apoliniaireho, L. Janáčka a B. Němcové. Připomeneme si, kde došlo k největší katastrofě ve stavebnictví v Čechách nebo kde začínal kariéru O. Nový. Ukážeme si, kde hrál K. Hašler, A. Longen i kdo se skrývá za jménem Eduard Schmidt.       PIS-Trnka

 • 21.4. so - 20:00  VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vstup vedle Staroměstského orloje
  Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže.       PIS-Jelínková

 • 22.4. ne - 12:30  NÁRODNÍ DIVADLO
  Vestibul hist. budovy ND
  Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30  a v 15:00.       PIS

 • 22.4. ne - 14:00  SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOJI RUKU II.
  Vchod infocentra Staroměstské radnice
  Skutečné okolnosti smrti Jana Nepomuckého byly časem zapomenuty a již od 15. století pomalu začíná vznikat svatojánská legenda a kult mučedníka - ochránce cti a dobré pověsti. Mohutný svatojánský kult zanechal v pražských městech četné stopy - některé jsou patrné dodnes, jiné odvál čas. Pojďme si je společně připomenout!       PIS-Gausová Zörnerová

 • 22.4. ne - 14:30  STARÉ BOHNICE
  Zast. bus "Odra"
  Tato část Prahy 8 si dodnes  uchovává venkovský půvab a nabízí pestrou všehochuť - procházku částí Psychiatrické nemocnice, starou náves s kostelem sv. Petra a Pavla, v jádru románského nebo perlu selského baroka, statek Vraných. Cestou vedoucí po okraji lesa dojdeme na vyhlídku nad přírodní památkou Bohnické údolí a nakonec k bývalému ústavnímu hřbitovu, známému svou tajemnou atmosférou. V případě zájmu je možné navštívit také sousední hřbitov zvířat.       PIS-Sokolová

 • 23.4. po - 16:00  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ MĚSTO I. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Vchod OC Quadrio z ul. Spálené
  Také na Novém Městě jsou dvorky a zákoutí, které možná neznáte. Prohlédneme si zajímavá zákoutí, která se nacházejí v ulicích vzniklých na území původní středověké osady Opatovice.       PIS-Racková

 • 24.4. út - 10:00  ŽIŽKOVSKÉ KOČÁRKOVÁNÍ – SOCHY NA PRAZE 3
  Pod Žižkovskou věží
  Procházka Sochy na Praze 3 nás tentokráte provede po stopách sochařského umění na trase mezi Žižkovskou věží a Havlíčkovým náměstím. Seznámíme se se širokou škálou sochařského projevu od historické podobizny po soudobé umění.       PRAHA 3

 • 24.4. út - 16:30  ARCHITEKTONICKÉ KLENOTY PRAHY 3
  Blahoslavova 2,P3
  Beseda Jana Schütze o významných stavbách Prahy 3.       KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

 • 24.4. út - 17:30  NA NOBLESNÍ VINOHRADY ZA ZNÁMÝMI OSOBNOSTMI A ARCHITEKTUROU - VYCHÁZKA
  Zast.tram 10,16 Vinohradská vodárna
  Naše vycházka začne v poklidné části Vinohrad, kde bydlely tak známé osobnosti jako Jan Kotěra, Emil Kolben, či sochař Ladislav Šaloun (a mnoho dalších). Na Ladislava Šalouna vzpomínal i malíř Josef Váchal, který bydlel nedaleko ve Vršovicích. V Šalounově vile se totiž scházelo rozmanité publikum a mimo jiné se zde konaly okultistické seance…Projdeme si malebnou prvorepublikovou kolonii Svoboda. Nejedná se ale o žádné chudinské bydlení, nýbrž o výstavní domky v rondokubistickém stylu od architekta F. A. Libry. Za první republiky zde bydlel i vršovický starosta Jan Štípek, či známý violoncellista Miloš Sádlo. Povíme si o výjimečné konstruktivistické stavbě Husova sboru od architekta Pavla Janáka. Nakonec dorazíme na místo, kde stávala proslulá továrna Orion a kde se nacházel i ateliér hlavního firemního grafika Zdeňka Rykra. Vzpomínáte na Kofilu a legendárního mouřenína? Těšit se samozřejmě můžete i na spoustu dalších architektonických zajímavostí, ale to už se nechte překvapit na vycházce…         PRAHA NEZNÁMÁ

 • 24.4. út - 18:00  PRAŽSKÁ MĚSTA - VYSOČASNY - PŘEDNÁŠKA
  Divadlo Kámen, Nekvasilova 2,Karlín
  Typická předměstská osada Vysočany byla povýšena na město 1902 a následně začleněna do Velké Prahy 1922. Zdánlivě nezajímavá průmyslová lokalita ovšem původně obsahovala téměř vše, co lze od předměstského sídla očekávat – výstavnou tvrz, reprezentační radnici, usedlosti a hospodářské dvory. Část zanikla při spojeneckém náletu 1945, ostatní bylo devastováno v 80.letech 20.století v rámci zamýšlené plošné asanace takzvaného „přednádražního prostoru“. Přesto cosi zbylo, na což se přednáška zaměří. Přednáší historik umění Jakub Synecký. 80/60 Kč       DIVADLO KÁMEN

 • 25.4. st - 15:00  STAROMĚSTSKÝ KONVIKT - LÉPE REZERVACE 221714714
  Betlémská kaple
  Pokud mluvíme o místech, kde byla „psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě zde se konal r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu vystoupili také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. Dnes sem chodí Pražané do kina Ponrepo.       PIS-Hátleová

 • 25.4. st - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA II. - NUTNÁ REZERVACE 221714714
  Malostranská mostecká věž
  Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány.       PIS-Racková

 • 25.4. st - 17:00  CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA – ETIOPIE
  Milešovská 1,P3
  Cesta plná zážitků po Etiopii, Džibuty a Severním Somálsku v nikým neuznané republice Somaliland. Vydáme se do Addis Ababy, za hyenami, do bájné Lalibely oslavit nový rok a také netradičně do země která oficiálně neexistuje – Somalilandu.Tomáš Kubeš       PRAHA 3

 • 25.4. st - 17:00  ADOLF LOOS – VIKTOR BAUER - PŘEDNÁŠKA - NUTNÁ REZERVACE: WWW.MUZEUMPRAHY.CZ
  Norbertov, Nad Hradním vodojemem 13
  donedávna se zdálo, že jsou zakázky architekta Adolfa Loose realizované pro brněnského cukrovarníka Viktora Bauera dobře probádanou oblastí. Nezodpovězenou otázkou zůstával především jeho možný podíl na úpravě interiérů zámku v Kuníně, který Viktor Bauer zdědil po smrti svých rodičů v roce 1911. Nedávné otevření tématu ukázalo, že vztah dvou brněnských rodáků, Loose a Bauera, byl ve skutečnosti mnohem intenzivnější, než se dosud předpokládalo. Přednáška představí výsledky výzkumu věnovaného známým i dosud nepublikovaným zakázkám, které Viktor Bauer svěřil Adolfu Loosovi.       MUZEUM PRAHY

 • 25.4. st - 17:30  STREET ART - PŘEDNÁŠKA
  Muzeum Prahy Florenc
  Vypravíme se na procházku Prahou po stopách graffiti a street artu. Provede vás fotografka Jitka Kopejtková.       MUZEUM PRAHY

 • 26.4. čt - 15:30  JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Hl. vchod hřbitova z Vinohradské ul.
  Navštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpočinku významných osobností českého národního života. Ve druhé části poznávání Olšanských hřbitovů navštívíme jeho pátou část, která byla zřízena v roce 1861 a vysvěcena 6. července 1862. Připomeneme si jména nám známá i jména už trochu opomenutá. Navštívíme hroby Žofie Podlipné, Filipa Topola, K. J. Erbena, Josefa Fügnera, Miroslava Tyrše, Josefa Mánesa a dalších osobností.       PIS-Lešovská

 • 26.4. čt - 19:30  CESTOVINY, TENTOKRÁT Z NORMANDIE
  Lazarská 8
  Země proslavené nejen vyloděním spojenců, ale především líbeznou krajinou, oplýající calvadosem, cidrem a sýry. Slovem i obrazem Vás provede Jiří Tuček.  120,-       CAFEIDOSCOP

 • 27.4. pá - 16:00  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA VINOHRADSKÝM HŘBITOVEM
  Hl.vstup hřbitova - Vinohradská 214
  Komentovaná procházka s Kateřinou Konečnou Vinohradským hřbitovem za místy posledního odpočinku významných osobností s ukázkou některých umělecky cenných náhrobků.       SPH

 • 27.4. pá - 17:00  NÁVŠTĚVA NEJVĚTŠÍHO NOČNÍHO BARU ZNOVUOTEVŘENÉHO PO 50-LETECH
  Prašná brána
  Nyní v březnu 2018 se otevře nový zábavní podnik jménem EPIC v Revoluční 7 = 3000 m2 barových prostorů v názvu „Originální oáza krátkodobého štěstí“. Původně byl postaven 1937 ve stylu vrcholného funkcionalismu německým architektem Spielmannem žákem Gočára. Byl součástí domu s reprezentačními byty nejbohatší židovské oligarchie. Důvodů pro jeho dlouhodobé zavření bylo více. Jeho několikaleté zpoždění otevření je jasné – totiž největší taneční parket ve střední Evropě se nachází 3 podlaží pod úrovní ulice, hluboko pod hladinou Vltavy a prvorepubliková olověná vana byla na mnoha místech z důvodů výstavby prominentního atomového krytu v 50-letech protržena. Až nyní se podařilo vše obnovit a také zajistit nerušení nočního klidu v okolí. Totiž některé vstupy jsou orientovány v pasáži do klidných staroměstských ulic. Po návštěvě tohoto originálního baru si obejdeme řadu nejvyhlášenějších barů v okolí, kterým kdysi kraloval a opět bude vládnout EPIC.   50,- PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 28.4. so - 10:00 - 14:00  BOJOVKA PRO DĚTI A RODINY
  Novoměstská radnice - nádvoří
  Bojová hra Neviditelné výstavy v historických prostorách radnice pro malé i velké členy každé rodiny se koná k 7. výročí otevření výstavy.       NOVOM.RADNICE

 • 28.4. so - 14:00  ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN - LÉPE REZERVACE 221714714
  I. zastávka lanovky - v polovině vrchu Petřína
  Vycházka pro děti. Během vycházky prozkoumáme pražský Petřín a ukážeme si všechny zajímavosti, které tento pražský vrch skýtá. Povíme si něco o bývalé zdejší vinici Nebozízku, objevíme jeskyni i bludiště. Seznámíme se s osobou Vojty Náprstka a Klubem českých turistů. Nakonec dojdeme k Petřínské rozhledně a porovnáme ji s pařížskou Eiffelovou věží. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).         PIS

 • 28.4. so - 14:00  JARNÍ KAMPOU - LÉPE REZERVACE 221714714
  Roh Říční a Všehrdovy ul.
  Od kostela sv. Jana Na prádle se vydáme na Kampu a odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci s jeho nádhernou zahradou. Dozvíte se, proč se kostel sv. Jana jmenuje Na prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov Kampa, proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil malíř Škréta. Vyprávět si budeme také o tom, co všechno musel Valdštejn zbořit, aby si mohl postavit palác a kam všude se dal vymalovat. Ukážeme si, co byla sala terrena a co grotta a povíme si, kam se poděly sochy Adriaena de Vriese.       PIS-Kratochvílová

 • 28.4. so - 14:00  STAROMĚSTSKÝMI ULIČKAMI - LÉPE REZERVACE 221714714
  Anenské nám. u studny
  Vycházka Vás provede uličkami a zákoutími mezi Národní třídou a Anenským náměstím. I když se jedná o méně známou a turisty opomíjenou část Starého Města, přesto je spojena se zajímavými historickými událostmi. Dozvíte se například, čím se do dějin lékařství zapsala Rečkova kolej nebo kde chtěl napravovat společnost ,,ohnivý kazatel“ Jan Milíč. Zajímat nás bude samozřejmě i architektura a připomeneme si také známé osobnosti, spojené s touto částí Prahy.       PIS-Barešová

 • 29.4. ne - 11:30  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA ĎÁBLICKÝM HŘBITOVEM
  Hl.vstup hřbitova - Ďáblická 2a
  Komentovaná procházka národní kulturní památkou – jediným hřbitovem s kubistickými prvky  (dle návrhu arch. Hofmana), s Čestnými pohřebišti popravených a umučených v dobách represivních režimů, kde byl založen  první český přírodní hřbitov, Les vzpomínek.
        SPH

 • 29.4. ne - 14:00  HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II
  Zast. bus „Dyrinka"
  Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si vily od předních architektů  - Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka.       PIS-Micková

 • 29.4. ne - 14:30  TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY I. - LÉPE REZERVACE 221714714
  Vchod zahrady zámku Troja
  Trojské údolí je působivé nejen svou polohou a přírodními krásami, ale také mnohými architektonickými skvosty. Trasa vycházky povede od Trojského zámku, kolem starého mlýna, přes bývalou dělnickou kolonii Rybáře, kolem starých viničních usedlostí a vil v historizujícím i funkcionalistickém slohu.       PIS-Sokolová

 • 30.4. po - 15:30  DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. - NUTNÁ REZERVACE 221714161
  Kašna na Malém nám.
  Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány.       PIS-Smrčinová

 • 1.5. út - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       PP

 • 2.5. st - 17:00  JINDŘIŠKÁ VĚŽ - KOMENTOVANÉ VÝHLEDY
  Jindřišská věž 10.p. - výtahem
  magie věží + zvonů + výhledy komentované Ing.Stěničkou. Další magické místo schované v Praze.       .

 • 2.5. st - 17:00  PŘEDNÁŠKA - KELTOVÉ - VÁLEČNÍCI I ZEMĚDĚLCI
  Muzeum Karlova mostu, Křižovnícké nám.3
  Přednášející: Petr Drda. Možno navštívit i související výstavu "Antické malované vázy a drobná plastika", ke které byl vydán i katalog výstavy DOTEKY ANTIKY. Za účelem připomenutí dějin významných antických národů i národů barbarských, které žily v jejich těsném sousedství, připravilo Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem malý cyklus přednášek pro veřejnost, ve kterém postupně představí nejdůležitější z nich. Jako doplněk k tomuto cyklu připravily tři výše zmíněné instituce malou výstavu, která představuje nejtypičtější artefakty hmotné kultury antických civilizací, které všechny pocházejí z antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Návštěvníci se tak mohou seznámit s příklady řeckého vázového malířství, archaické řecké skulptury, pozdně klasických a helénistických terakotových sošek a konečně série římských lamp. Účast na přednášce ZDARMA, na výstavu se platí běžné vstupné. 0,-       MUZEUM KARLOVA MOSTU

 • 2.5. st - 19:00  NA CESTĚ - JAPONSKO - PŘENÁŠKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  Na cestě - přednáška Miroslava Donutila - jeden z nejpopulárnějších herců strhává pozornost, kam vkročí. I v muzeu! Nadaný komik a vypravěč graduje rodinné herecké geny. Sluha dvou pánů 20 let vyprodával jeviště. Hvězdné chvíle prožil v Národním divadle, nezdolnou energií udivuje na pódiu v Brně. Všichni hltáme pořad Na cestě. Nejlépe vše prožívat naživo!
  Japonsko - přednáška Vlasty Čihákové Noshiro - zemi vycházejícího slunce zajímavě přiblíží osoba nejpovolanější. Paní Noshiro byla oceněna Řádem vycházejícího slunce se zlatými paprsky. Japonsku se za dlouhou dobu pobytu dostala pod kůži, odhalí i netradiční zajímavosti. Potěší i japonský úspěch Slovanské epopeje.
        CK Livingstone

 • 3.5. čt - 19:30  PŘEDNÁŠKA - ANDREAS HILD / HILD UND K ARCHITEKTEN (NĚMECKO) & JAN KLEIHUES / KLEIHUES + KLEIHUES (NĚMECKO)
  Kino Světozor
  Přednáškový cyklus - představí se celkem 13 architektů z Francie, Švýcarska, Rakouska, Německa, Itálie či Španělska. Budou hovořit o plánování měst, stavbách na válečném území či destruktivismu v architektuře.       CAMP IPR

 • 5.5. so - 16:00  HOLEŠOVICKÉ BUBNY
  Zast.tram. Nádraží Holešovice
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 9.5. st - 19:00  USA - TIBET - INDIE - PŘENÁŠKY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
  Nár.muzeum,Vinohradská 1
  USA - přednáška Petra Síse - světový ilustrátor žije v USA, maluje pro celý svět, srdcem je Brňák. Autor 40 - ti knih vytvořil k dalším 60-ti publikacím ilustrace. Vše začalo s Beach Boys, poté práce pro Boba Dylana už v Americe. Dnes spolupracuje s U2, Milošem Formanem... Famózní Tajemství červené krabičky poodhaluje Tibet. Otevřeme i další mystéria...
  Tibet - přednáška Davida Síse - autor TV seriálu Na cestě rotuje světem jako filmař i labužník života. Slavný otec V. Sís se na něm podepsal nejen doživotní láskou k Tibetu, přátelství s Jeho Svatostí dalajlamou zavazuje. Jméno Sís ještě hodně uslyšíme. Zažijte také vodopád skvělé výmluvnosti. Lavina super nápadů inspiruje...
   Indie - přednáška Ivy Kubelkové - Sličná vicemiss ČR 1996 je modelka i zpěvačka. Přehlídková mola vyměnila za roli moderátorky a herečky. Vítězka soutěže o nekrásnější česká ňadra potěší oko nejen fotografa. Poslední večer sezony je správné vyvrcholení projektu...

        CK Livingstone

 • 12.5. so - 14:00  IVETA BULÁNKOVÁ – DŘEVITÉ PIVOŇKY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 12.5. so - 16:00  IVETA BULÁNKOVÁ – DŘEVITÉ PIVOŇKY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 14.5. po - 17:00  ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH 2018 - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Jan Žižka (Válečná léta neporaženého českého vojevůdce). Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.       MK

 • 19.5. so - 09:00 - 23:00  OPEN HOUSE - OTEVŘENÉ BUDOVY
  Praha
  PROGRAM = http://openhousepraha.cz
        .

 • 19.5. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 19.5. so - 09:30  RADOTÍN
  Zast.bus Maškův mlýn
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 19.5. so - 10:00  PROHLÍDKA FLEMINGOVA ÚSTAVU V DEJVICÍCH
  Podchod metra Dejvická u prodejny květin
  Popis přidáme PRAGOS + Ing.Stěnička

 • 20.5. ne - 09:00 - 23:00  OPEN HOUSE - OTEVŘENÉ BUDOVY
  Praha
  PROGRAM = http://openhousepraha.cz
        .

 • 26.5. so - 15:00  VYCHÁZKA KARLOVO NÁMĚSTÍ A OKOLÍ S NÁSLEDUJÍCÍM KONCERTEM - NUTNÁ REZERVACE 721769586
  Karlovo nám.
  Vycházka Karlovo náměstí a přilehlé uličky nás seznámí nejen s historií a hlavními stavbami na Karlově náměstí, ale podíváme se i do přilehlých uliček jako je Řeznická, Lazarská, Myslíkova a další, abychom i tady hledali zajímavé osoby i stavby.Vycházka začíná v 15.00.  Pak nás již čeká od 17.00  v prostorách Emauzského kláštera zajímavý koncert.  Tentokráte se jedná o Marinu Vyskorkinu,  světoznámou ruskou sopranistku, nazývanou také princeznou ruské opery. Ta vystoupí s programem operních i operetních světových skladeb.    480,-       PORTA

 • 5.6. út - 17:00  PŘEDNÁŠKA - GERMÁNI - MEZI ANTIKOU A STŘEDOVĚKEM
  Muzeum Karlova mostu, Křižovnícké nám.3
  Přednášející: Eduard Droberjar. Možno navštívit i související výstavu "Antické malované vázy a drobná plastika", ke které byl vydán i katalog výstavy DOTEKY ANTIKY. Za účelem připomenutí dějin významných antických národů i národů barbarských, které žily v jejich těsném sousedství, připravilo Muzeum Karlova mostu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem malý cyklus přednášek pro veřejnost, ve kterém postupně představí nejdůležitější z nich. Jako doplněk k tomuto cyklu připravily tři výše zmíněné instituce malou výstavu, která představuje nejtypičtější artefakty hmotné kultury antických civilizací, které všechny pocházejí z antické kolekce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Návštěvníci se tak mohou seznámit s příklady řeckého vázového malířství, archaické řecké skulptury, pozdně klasických a helénistických terakotových sošek a konečně série římských lamp. Účast na přednášce ZDARMA, na výstavu se platí běžné vstupné. 0,-       MUZEUM KARLOVA MOSTU

 • 7.6. čt - 19:30  PŘEDNÁŠKA - CARL PRUSCHA (RAKOUSKO) & WOLF D. PRIX (RAKOUSKO)
  CAMP IPR, Vyšehradská 51
  Přednáškový cyklus - představí se celkem 13 architektů z Francie, Švýcarska, Rakouska, Německa, Itálie či Španělska. Budou hovořit o plánování měst, stavbách na válečném území či destruktivismu v architektuře.       CAMP IPR

 • 11.6. po - 17:00  ŽENY A MUŽI V ČESKÝCH DĚJINÁCH 2018 - PŘEDNÁŠKA
  Městská knihovna, Archeologická 1 - Lužiny
  Obyvatel Tábora (Jak se žilo v husitském městě?). Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.       MK

 • 16.6. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 23.6. so - 16:00  PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
  Nástupiště metro Nové Butovice
  Vydejte se s námi po stopách známé i neznámé přírody Prahy v doprovodu přírodovědců. Dalekohledy a lupy s sebou.  0,-       DARWIN SPOLEK

 • 30.6. so - 14:00  IVETA BULÁNKOVÁ – DENIVKY A KALY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 30.6. so - 16:00  IVETA BULÁNKOVÁ – DENIVKY A KALY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 5.7. čt - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 6.7. pá - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 14.7. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 14.7. so - 14:00  TOMÁŠ VENCÁLEK – HORTENZIE
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 14.7. so - 16:00  TOMÁŠ VENCÁLEK – HORTENZIE
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 21.7. so - 14:00  PETR HANZELKA – LETNÍ ZÁHONOVÉ TRVALKY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 21.7. so - 16:00  PETR HANZELKA – LETNÍ ZÁHONOVÉ TRVALKY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 4.8. so - 14:00  ALENA NOVÁKOVÁ – LETNIČKY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 4.8. so - 16:00  ALENA NOVÁKOVÁ – LETNIČKY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 18.8. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 18.8. so - 14:00  KLÁRA LORENCOVÁ – PLODINY NOVÉHO SVĚTA
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 18.8. so - 16:00  KLÁRA LORENCOVÁ – PLODINY NOVÉHO SVĚTA
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 8.9. so - 14:00  VLADIMÍRA EGERTOVÁ, MARTIN BERÁNEK – VINICE SV. KLÁRY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 8.9. so - 16:00  VLADIMÍRA EGERTOVÁ, MARTIN BERÁNEK – VINICE SV. KLÁRY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 15.9. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 28.9. pá - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 6.10. so - 14:00  PETR HANZELKA – PODZIMNÍ ZÁHONOVÉ TRVALKY A OKRASNÉ TRÁVY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 6.10. so - 16:00  PETR HANZELKA – PODZIMNÍ ZÁHONOVÉ TRVALKY A OKRASNÉ TRÁVY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Jih
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 13.10. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 13.10. so - 14:00  TOMÁŠ VENCÁLEK – JAVORY: PODZIMNÍ BARVY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 13.10. so - 16:00  TOMÁŠ VENCÁLEK – JAVORY: PODZIMNÍ BARVY
  Botanická zahrada Troja, Trojská 196, pokladna Sever
  Procházky zahradou s odborníkem.       .

 • 28.10. ne - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 10.11. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 17.11. so - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 15.12. so - 09:00 - 15:00  PROHLÍDKA KRYTU CIVILNÍ OCHRANY FOLIMANKA
  Pod Karlovem, P2
  Městská část Praha 2 opět zpřístupní kryt civilní ochrany Folimanka. Návštěvníci mohou procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m? a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1332 m² a kapacitou pro 1300 osob řadí k deseti největším v metropoli. Zdi chodeb oživuje fotografická výstava mapující existenci dalších pražských bunkrů. Další výstava, umístěná do prostoru krytu, je výstava Popel Popeleční středy, kterou MČ Praha 2 uspořádala u příležitosti 70 let od náletu spojenců na Prahu v únoru 1945. Tato výstava byla v prostorách krytu Folimanka poprvé k vidění při prohlídce v loňském květnu. Vstup do krytu je volný, přítomni zaměstnanci ÚMČ Praha 2 jsou schopní na místě podat zasvěcené informace.       PRAHA 2

 • 24.12. po - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 25.12. út - 07:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

 • 26.12. st - 00:00 - 23:59  SOCHA "APOTHEOSA PLYNÁRENSTVÍ" - JEJÍ POCHODEŇ PLANE JEN VZÁCNĚ.
  Hl.vchod Michelské plynárny - U Plynárny 44,P4
  Socha "Apotheosa plynárenství" od sochaře Ladislava Šalouna (autor sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí), kterou vytvořil r. 1927 se nachází u hlavního vstupu do Michelské plynárny a představuje oslavu plynárenství, muž je vypodobněním práce a usilí, kterým se získává nerostné bohatství země a žena držící pochodeň představuje vědu pomocí které se toto bohatství promění v plyn a energii. Tato pochodeň plane pouze o státních svátcích a při zasedání Valné hromady plynárenské společnosti a to od 7:00 do půlnoci. Pravidelně zde budeme uveřejňovat tyto vzácné dny, kdy je možnost planoucí pochodeň spatřit.       .

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297