Domů
 

PRAGOS KLUB VYCHÁZKÁŘŮ
Je součástí  KULTURNÍHO CENTRA PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4.  M-Budějovická   www  
Vítáme vás zde členy Klubu i všechny milovníky kultury, přednášek, výstav a především komentovaných vycházek vedených zkušenými milými průvodci po Praze a několikrát v roce i do zahraničí. Přednášky cestovatelské apod. konáme u nás v KC PRAGOS,  v naší základně KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ. Komentované vycházky po Praze konáme od 2013, vedené profi osobnostmi v milé nebyznysové atmosfeře. Poznáváme zajímavá místa, objekty, historii, architekturu a souvislosti často skryté běžnému chodci. Vycházky jsou podmanivé, povznášející, poučné, otevírají oči i duši. Vycházka s průvodcem je totiž zcela jiná než individuální, stejná místa začneme poznávat a vnímat podstatně jinak !  A další dimenzí je komunita, parta fajn lidí, která nás všechny sdružuje již jako trvalé přátele. 
- S
družuje jemce prožívat společně s přáteli vycházky, přednášky, výlety   
- Po vycházkách posedíme a popovídáme v restauracích 
- Archivuje foto + videa akcí na památku : NOVĚ na Facebooku přístupném všem. 
                                                                       2013-2019 v archivu webu
- Zasílá 1x týdně info-email  přehled nových klub.akcí, vítání nových členů + seznam členů
- Dobrovolnické akce 
koná 
- očisty Prahy od polepů, barev, plevele, umělecká a zdobná díla, atp. 
- Naši průvodci : Jiří Kolařík     - z historického paláce Ministerstva zemědělství 
                             Jana Jandová - z historického Domu U Zlatého prstenu  
- Dávejte tipy kam jít nebo zajistěte vstupy do objektů apod.
- Akce občas vede člen či přítel klubu
- nabídněte se i Vy

- Přijímá další pohodové členy - společně si tykáme, jsme fajn komunita 
- Je bez závazků a zdarma -
platí se jen samotné akce průvodcům či vstupné
- Základnou je naše KULTURNÍ CENTRUM PRAGOS
- M-Budějovická, Jihlavská 30, Praha 4


Těšíme se na společné prožitky na vycházkách a při přednáškách 
  Václav Vaněček   klub@pragos.cz   736489297   www   FB   mapa 
PŘIHLÁŠENÍ do PRAGOS KLUBU VYCHÁZKÁŘŮ bez závazků a poplatků - 856 členů  

 


PROGRAM   
ZOBRAZ AKCE PROBĚHLÉ KLUB     SÁL


VYCHÁZKY: Lze BEZ registrací a členství v Klubu vycházkářů www

VSTUPENKY na srazu : 100,-/70,- senior,stud,ztp /0,- 15 let


 • 14.7.   út - 17:00  VYCHÁZKA = KARLOV A OKOLÍ
  SRAZ Faustův dům, Karlovo nám.40
  Navštívíme  romantickou část Nového Města, která má své kouzlo a mnoho zajímavých zákoutí a památek. Kostely sv. Kateřiny, sv. Apolináře a Karlov byly založeny již Karlem IV, známá porodnice dle projektu J. Hlávky, byla v době výstavby největší ve Střední Evropě. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- /70,- PRAGOS + J.Kolařík

 • 17.7.   pá - 20:15  VYCHÁZKA - JÁNSKÝ VRŠEK – MALÁ ITÁLIE V PRAZE
  SRAZ Malostranské nám. – tram.zastávka směr Smíchov
  Romantická část Malé Strany byla za hradbami nejstaršího opevnění samostatnou osadou Obora s vlastní jurisdikcí a kostelem sv. Jana Křtitele a byla připojena až v 17. Stol.  Hlavně v době renesance se pak stala místem, kde se usazovali italští architekti a zedničtí mistři, kteří velmi ovlivnili architekturu Prahy.  Připomeneme si také osud magistra Kellyho, který byl jedním z hlavních alchymistů na dvoře Rudolfa a kterému tady jeden z domů patřil. Vše poznáme a procítíme ve večerním čase. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- / 70,-   PRAGOS + J.Jandová

 • 23.7.   čt - 17:00  VYCHÁZKA = OKOLO HAMRU
  SRAZ Konečná tram. 11,14 Na Chodovci
  Projdeme se podél známého rybníka, navštívíme románský kostel, podél meandrů Botiče dojdeme až k Hostivařské přehradě, kde posedíme v zahradní restauraci a popovídáme si. 100,- /70,-  PRAGOS + J.Kolařík

 • 24.7.   pá - 20:15  VYCHÁZKA - ZMIZELÁ TZV. PÁTÁ ČTVRŤ
  SRAZ Staroměstské nám. – dům U Kamenného zvonu
  Vystopujeme osud bývalé Páté čtvrti – židovského ghetta, které z Prahy zmizelo na přelomu 19. a 20. století. Dodnes se vedou mezi odborníky, historiky i židovskou obcí vášnivé diskuse o oprávněnosti jeho asanace. Pomocí obrázků si porovnáme, jak tato čtvrť vypadala, připomeneme si řadu osobností spjatých s tímto místem a ve večerní atmosféře si budeme vyprávět i řadu legend, kterým toto tajemné místo dalo vzniknout. Vše poznáme a procítíme ve večerním čase. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- / 70,-   PRAGOS + J.Jandová

 • 28.7.   út - 17:00  VYCHÁZKA = STARÁ LIBEŇ
  SRAZ Palmovka, u Synagogy
  Přes Palmovku vedly železniční koleje, přímo na křižovatce bývaly šraňky, před kterými stávaly auta. Z druhého největšího židovského ghetta v Praze se do dnešních dnů dochovala jen synagoga a několik domů. Zámeček, Automat Svět, secesní tělocvična a dřevěný kostel sv. Ondřeje připomínají bohatou historii této čtvrtě na břehu Rokytky. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- /70,-   PRAGOS + J.Kolařík

 • 29.7.   st - 18:30  VYCHÁZKA = VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – PASÁŽEMI
  SRAZ Václavské nám. – socha sv.Václava
  Projdeme si všechny pasáže tohoto náměstí ve večerní atmosféře. Ukážeme si, kde byla v Čechách první lyžařská sjezdovka a kde měl vzniknout zimní bruslařský stadion. Porovnáme si pasáže, které ještě žijí bohatým obchodním a kulturním životem s pasážemi, které mají svoji krásu za sebou a čekají na znovuoživení. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si.  100,- / 70,- PRAGOS + J.Jandová

 • 1.  8.   so - 15:00  VYCHÁZKA = MUZEUM FRANZE KAFKY NA MALÉ STRANĚ
  SRAZ Výstup M-Malostranská, u pítka
  Navštívíme neobyčejnou krásnou výstavu o životě Franzi Kafkovi a jeho díle, abychom si rozšířili obzory a poznali i pozitivní. Výstava je citlivě a originálně koncipovaná, s důrazem i na lehkost této jinak složité velké osobnosti. Dozvíme se příběhy z autorova života, které svědčí o jeho mimořádné citlivosti a pronikavém  pozorovacím talentu a budete moci pro sebe objevit významové bohatství jeho textů. Výstava je rozdělena do dvou částí – Existenciální prostor a Imaginární topografie. To vše v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy. Provede nás zde odborně naše průvodkyně J.Kuželová.  150,-   PRAGOS + E.Kuželová

 • 3.  8.   po - 17:00  VYCHÁZKA = PETŘÍN
  SRAZ Újezd, u lanovky (ul. U Lanové dráhy)
  Tajemný kopec na Prahou je spojen s různými pověstmi a i tak má bohatou historii. Při cestě lanovkou se potěšíme krásnými pohledy na Prahu od Nebozízku. Na vrchol rozhledny se dostaneme pěšky či výtahem, za dobrého času uvidíme Milešovku, Sedlo, Lovoš a Sněžku. Zkusíme navštívit Bludiště, Kostel. Sv. Vavřince. Vycházku ukončíme na Pohořelci posezením u piva a popovídáním.  100,- /70,-  PRAGOS + J.Kolařík

 • 13.8.   čt - 17:00  VYCHÁZKA - HLAHOL A ŽOFÍN
  SRAZ Mánes - Masarykovo nábřeží 250
  Umělecké sdružení HLAHOL má neuvěřitelnou historii, během které spolupracoval s mnoha slavnými dirigenty a hudebními skladateli. Budovu projektoval autor Wilsonova nádraží arch. Fanta, sochařskou výzdobu zajistil Šaloun, výzdobu sálu doplnil Mucha. Nedaleká budova Žofína, byla postavena pro společenské a kulturní užití, svému účelu je používána dodnes. Její poloha na ostrově s přilehlým parkem vytváří klid. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- /70,-   PRAGOS + J.Kolařík

 • 18.8.   út - 17:00  VYCHÁZKA - VYSOČANY
  SRAZ Vysočanská radnice, Sokolovská 14
  Historie Vysočan je poměrně bohatá. Původní manufaktury brzy vystřídaly strojní závody, které až do Sametové revoluce zaměstnávaly tisíce lidí. Okolo továren vznikla téměř živelně dělnická čtvrť, postrádající kostel, centrální náměstí. Vše bylo podřízeno průmyslu, který byl v rámci nové doby postupně rušen při chybějících zakázkách ze strany  tradičních dovozních zemí. Původní tovární bloky nahradily nové domy a O2 aréna se svými kulturními a sportovními programy. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- /70,-   PRAGOS + J.Kolařík

 • 25.8.   út - 17:00  VYCHÁZKA - STARÝ PROSEK
  SRAZ Vchod Metro „Prosek“
  Obec Prosek je zmiňována již v roce 1115, její původ je však starší. Název vznikl pravděpodobně tak, že kupecká cesta k Praze byla „prosekána“ hlubokými lesy. Nejstarší památkou je zde Kostel sv. Václava s románskými základy. Obec se nachází na kopci nad Prahou, který obsahuje nepřístupná podzemní bludiště, pamatující těžbu uhlí, černé břidlice a jílovce. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídámei. 100,- /70,-   PRAGOS + J.Kolařík

 • 3.  9.   čt - 17:00  VYCHÁZKA - ŽIŽKOV
  SRAZ Kostel sv.Prokopa - Sladkovského nám.
  Žižkov byl vždy považován za dělnickou čtvrť, zajímavá je jeho poloha na kopci, kde jednosměrné ulice jsou zvláště strmé.  Během vycházky navštívíme Kostel sv. Prokopa, uvidíme sochu K.H. Borovského, prohlídneme si i jedinečnou kubistickou kapli ve dvoře jednoho ze žižkovských domů. Projdeme pod Vítkovem tunelem pro pěší, abychom se v Karlíně osvěžili v některé ze známých hospod. Po vycházce vždy posedíme v restauraci a popovídáme si. 100,- /70,-   PRAGOS + J.Kolařík


SÁL: KC PRAGOS - Jihlavská 30, Praha 4, M-Budějovická

VSTUPENKY : na místě, lépe volat, zda je volno 603206206
Těšíme se na Vaši návštěvu propojenou s nápoji a dobroty :-)

  .


 • VÍKENDY  DĚTSKÉ KINO NA PLÁTNĚ - MÁTE-LI ZÁJEM ŘEKNĚTE U BARU
  Děti se pobaví v kině nebo v herně, rodiče si odpočinou, posedí zároveň u jídla a pití :-)  ZDARMA

 • NEDĚLE 14-17 hod  SETKÁNÍ ŠACHISTŮ – ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ
  aždá neděle - Oblíbené setkání šachistů a šachistek na PRAGOSU vedené odborníky. Těšíme se na Vaši návštěvu šachy máme :-) PRAGOS

 • 16.7.   čt - 19:30  KONCERT + TANEC = KAPELA ŠEDESÁTKY HITY 60-70.LET
  Hity 60-70 let v podání souboru ŠEDESÁTKY. Hity beatové éry českých + zahraničních autorů. Poslech, tanec, jídlo, pití 100,-  PRAGOS

 • 31.7.   pá - 19:00  VESELÁ ČEKÁRNA = TANEČNÍ VEČER PRO NEZADANÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 14.8.   pá - 19:00  VESELÁ ČEKÁRNA = TANEČNÍ VEČER PRO NEZADANÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 28.8.   pá - 19:00  VESELÁ ČEKÁRNA = TANEČNÍ VEČER PRO NEZADANÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 11.9.   pá - 19:00  VESELÁ ČEKÁRNA = TANEČNÍ VEČER PRO NEZADANÉ 40+
  Již 25 let úspěšně fungující seznamka v podobě tanečních večerů pro nezadané. DJ a večer plné hudby v sále a restauraci restaurací. 100,- PRAGOS

 • 2.  10. pá - 19:30  KONCERT = KOKOPIPIBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/kokopipiband
  Vstupné 100,-

 • 30.10. pá - 19:30  KONCERT = LUNEDBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/lunedband
  Vstupné 100,-

 • 27.11. pá - 19:30  KONCERT = KOKOPIPIBAND - POP-ROCK & FOLK-ROCK
  Pop-rock,  autorské písně. Informace o kapele najdete na https://bandzone.cz/kokopipiband
  Vstupné 100,-

Václav Vaněček
klub@pragos.cz 736489297